wiki:Sk:StartupPage

JOSM – Editor OpenStreetMap v Jave

Novinky

 • 05.02.2019 (stabilná verzia 14760)
  • Naším sponzorom servera je odteraz FOSSGIS e.V. - Ďakujeme firme Hetzner za doterajšiu podporu a firme FOSSGIS za nový výkonný hardvér.
 • 31.12.2018 (stabilná verzia 14620)
  • Automatická šírka stĺpcov tabuľky značiek podľa šírky obsahu
 • 28.11.2018 (stabilná verzia 14460)
  • Sťahovanie údajov: Možnosť "Načítať na novú vrstvu" sa zmenila na samostatné tlačidlo
  • Výška panelov na pravej strane sa pri ukončení JOSM uloží
 • 18.11.2018
 • 28.10.2018 (stabilná verzia 14382)
  • Voľba pre zobrazenie verzií objektov v zoznamoch
 • Viac noviniek...
 • Aktuálna stabilná verzia je 14760 a vývojová 14790.
 • Pomôžte preložiť JOSM do svojho jazyka! Momentálne je preložených 93% textov v programe.

Začíname

 • Stiahnite si nejaké existujúce údaje z OSM pomocou Stiahnuť údaje v menu Súbor alebo pomocou tlačidla Stiahnuť source:trunk/images/download.png. Ak máte otázky pri prvej úprave dát, stránka Úvod do JOSM vám môže pomôcť.

Kde získať pomoc


Zapamätajte si zlaté pravidlá OpenStreetMap:

 • Nekopírujte nič z iných máp
 • Zabávajte sa! Neničte však prácu iných.

Last modified 8 years ago Last modified on 2010-12-31T14:53:56+01:00