wiki:Sk:StartupPage

JOSM – Editor OpenStreetMap v Jave

Novinky

  • Aktuálna stabilná verzia je 14178 a vývojová 14272.
  • Pomôžte preložiť JOSM do svojho jazyka! Momentálne je preložených 94% textov v programe.

Začíname

  • Stiahnite si nejaké existujúce údaje z OSM pomocou Stiahnuť dáta v menu Súbor alebo pomocou tlačidla Stiahnuť source:trunk/images/download.png. Ak máte otázky pri prvej úprave dát, stránka Úvodu do JOSM vám môže pomôcť.

Kde získať pomoc


Zapamätajte si zlaté pravidlá OpenStreetMap:

  • Nekopírujte nič z iných máp
  • Zabávajte sa! Neničte však prácu iných.

Last modified 8 years ago Last modified on 2010-12-31T14:53:56+01:00