wiki:Sk:StartupPage

JOSM – Editor OpenStreetMap v Jave

Novinky

 • 28.11.2018 (stabilná verzia 14460)
  • Sťahovanie údajov: Možnosť "Načítať na novú vrstvu" sa zmenila na samostatné tlačidlo
  • Výška panelov na pravej strane sa pri ukončení JOSM uloží
 • 18.11.2018
 • 28.10.2018 (stabilná verzia 14382)
  • Voľba pre zobrazenie verzií objektov v zoznamoch
 • 02.10.2018 (stabilná verzia 14289)
  • Vylepšenia priradenia obrázkov k stopám gpx
 • 22.08.2018 (stabilná verzia 14178)
 • Viac noviniek...
 • Aktuálna stabilná verzia je 14460 a vývojová 14530.
 • Pomôžte preložiť JOSM do svojho jazyka! Momentálne je preložených 93% textov v programe.

Začíname

 • Stiahnite si nejaké existujúce údaje z OSM pomocou Stiahnuť dáta v menu Súbor alebo pomocou tlačidla Stiahnuť source:trunk/images/download.png. Ak máte otázky pri prvej úprave dát, stránka Úvodu do JOSM vám môže pomôcť.

Kde získať pomoc


Zapamätajte si zlaté pravidlá OpenStreetMap:

 • Nekopírujte nič z iných máp
 • Zabávajte sa! Neničte však prácu iných.

Last modified 8 years ago Last modified on 2010-12-31T14:53:56+01:00