wiki:Pl:StartupPage

JOSM – edytor OpenStreetMap w Javie

Aktualności

  • Najnowszą stabilną jest 18565, natomiast 18565 jest wersją rozwojową.
  • Można pomóc w tłumaczeniu programu JOSM na język polski! Dotychczas przełożono 84% fraz.

Wprowadzenie

  • Aby pobrać istniejące dane z OSM, należy użyć polecenia Pobieranie danych z menu Plik lub przycisku na pasku poleceń source:/trunk/nodist/images/download.png. Więcej informacji na temat edycji w JOSM-ie znajduje się na Wiki OSM.

Jak uzyskać pomoc?


Prosimy pamiętać o podstawowych zasadach OpenStreetMap:

  • Nie kopiować treści z innych map
  • Bawić się dobrze!

Last modified 12 years ago Last modified on 2010-12-31T14:55:12+01:00