wiki:Bg:StartupPage

JOSM – Java OpenStreetMap Редактор

News

  • Текущата стабилна версия е 14289,а 14336 е последната версия в процес на разработка.
  • Помогнете за превода на JOSM на Вашия език! Понастоящем 40% от текстовете на програмата са преведени.

Как да започнем?

  • Свалете малко от съществуващите данни на сървъра на OSM чрез Сваляне на данни в менюто Файл или с бутона за сваляне от лентата с бутони source:trunk/images/download.png.

Помощ


Помнете златните правила на OpenStreetMap:

  • Не копирайте от други карти!
  • Забавлявайте се!

Last modified 8 years ago Last modified on 2010-12-31T14:21:15+01:00