wiki:Nl:Help/Menu/Tools

Version 27 (modified by anonymous, 10 days ago) (diff)

adjusted to revision 49

menu Gereedschappen

Het menu Gereedschappen biedt acties om objecten toe te voegen en de Selectie te bewerken uit de programmabron van JOSM. Gereedschappen van plug-ins zijn gewoonlijk te vinden in het menu Meer gereedschappen of in plaats daarvan in het menu Gegevens.

Items

Pictogram Naam Sneltoets Omschrijving
source:trunk/resources/images/splitway.svg Weg splitsen P Splist een weg op de geselecteerde knopen
source:trunk/resources/images/combineway.svg Wegen combineren C Combineer verschillende wegen naar één
source:trunk/resources/images/wayflip.svg Wegen omkeren R Draai de richting van alle geselecteerde wegen om
source:trunk/resources/images/simplify.svg Weg vereenvoudigen Shift₊Y Verwijder knopen die niet nodig zijn uit de weg
source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Knopen uitlijnen in een cirkel O Verplaats de geselecteerde knopen naar een cirkel
source:trunk/resources/images/alignline.svg Knopen uitlijnen L Verplaats de geselecteerde knopen naar een lijn
source:trunk/resources/images/distribute.svg Knopen gelijkmatig verdelen Shift₊B Verdeel de geselecteerde knopen op gelijke afstanden op een lijn
source:trunk/resources/images/ortho.svg Vorm loodrecht maken Q Verplaats knopen zodat ze allemaal hoeken van 90 of 180 graden hebben
source:trunk/resources/images/mirror.svg Spiegelen Shift₊M Spiegel geselecteerde knopen en wegen (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/followline.svg Lijn volgen F Tekent een lijn door gedeelde knopen met een andere lijn (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/addnode.svg Knoop toevoegen … Shift₊D Voeg een knoop toe door lengte- en breedtegraad in te voeren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/movenode.svg Knoop verplaatsen … Verplaats een knoop door lengte- en breedtegraad in te voeren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Cirkel aanmaken Shift₊O Maakt een cirkel uit drie geselecteerde knopen
source:trunk/resources/images/mergenodes.svg Knopen samenvoegen M Voegt de huidige geselecteerde knopen naar één knoop
source:trunk/resources/images/joinnodeway.svg Koppel knoop aan weg J Koppelt een knoop aan het dichtstbijzijnde wegsegment
source:trunk/resources/images/movenodeontoway.svg Verplaats knoop naar weg N Verplaatst een knoop naar het dichtstbijzijnde wegsegment
source:trunk/resources/images/unjoinnodeway.svg Knoop losmaken van weg (en) Alt₊J Ontkoppelt een knoop van een weg
source:trunk/resources/images/unglueways.svg Wegen losmaken G Dupliceer de knopen die worden gebruikt door meerdere wegen
source:trunk/resources/images/joinareas.svg Overlappende gebieden samenvoegen Shift₊J Voeg gebieden die elkaar overlappen samen
source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon aanmaken Ctrl₊B Multipolygoon maken
source:trunk/resources/images/multipoly_update.svg Multipolygoon bijwerken Ctrl₊Shift₊B Verplaats tags van buitenste rand naar de multipolygoon

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help