wiki:Pl:StartupPage

JOSM – edytor OpenStreetMap w Javie

Aktualności

 • 26.03.2018 (wersja stabilna 13576)
  • Dodano obsługę prywatnych i zablokowanych warstw danych OSM (en)
  • Dodano menu kontekstowe w tabeli tagów w oknie historii (en)
  • Dodano obsługę tłumaczeń z plików .lang dla zewnętrznych danych (style rysowania, reguły, szablony)
 • 04.03.2018 (wersja stabilna 13500)
 • 01.03.2018 (wersja stabilna 13478)
 • 28.01.2018 (wersja stabilna 13367)
  • Dodanie obsługi formatu kompresji danych XZ
  • Lepsze wsparcie dla WMS 1.3.0
 • 31.12.2017 (wersja stabilna 13265)
 • Więcej wiadomości...
 • Najnowszą stabilną jest 13576, natomiast 13662 jest wersją rozwojową.
 • Można pomóc w tłumaczeniu programu JOSM na język polski! Dotychczas przełożono 91% fraz.

Wprowadzenie

 • Aby pobrać istniejące dane z OSM, należy użyć polecenia Pobieranie danych z menu Plik lub przycisku na pasku poleceń source:trunk/images/download.png. Więcej informacji na temat edycji w JOSM-ie znajduje się na Wiki OSM.

Jak uzyskać pomoc?


Prosimy pamiętać o podstawowych zasadach OpenStreetMap:

 • Nie kopiować treści z innych map
 • Bawić się dobrze!

Last modified 7 years ago Last modified on 2010-12-31T14:55:12+01:00