wiki:Nl:Changelog/2016

Andere talen:

Log van wijzigingen 2016

Deze wikipagina richt zich op een gebruikersvriendelijk log van wijzigingen voor de geteste uitgaven van JOSM. De mate van vermelding ligt ergens tussen de inhoud van de StartupPage en de SVN logberichten. Wijzigingen van Plug-ins worden hier niet vermeld.

2016-12-31: Stabiele uitgave 11425 (16.12)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • Dialoogvenster Tags toegevoegd: vooraf ingevulde tekstvakken voor sleutel en waarden met tweede tag van de lijst eronder als de eerste sleutel al is gebruikt (r11296)
  • Bewerker opgenomen (created_by tag changeset) in dialoogvenster Geschiedenis (r11322)
  • Betere geo: ondersteuning voor URL (r11329)
  • Venster voor items van zoekmenu: sneltoets weergeven (r11341)
 • kleine verbeteringen
  • Heel veel nieuwe achtergrondafbeeldingen toegevoegd
  • Verbeteringen voor de uitvoering (patches door gpetermann_muenchen, r11237, r11269, r11271, r11272, r11276)
  • Dynamisch schakelen tussen geïntegreerde en toegewezen grafische kaart op OSX (r11258)
  • Verkeerde koppelingen naar website van OSM als een andere API wordt gebruikt gerepareerd (r11262)
  • Uitvoering voor samenvoegen van lagen verbeterd (r11290:11292)
  • Spring naar positie: focus eerste invoer, selecteer tekst in tekstveld bij focus (r11300)
  • Spring naar positie: automatisch URL van klembord plakken (r11301)
  • Wijzigen van focus met toets TAB in dialoogvensters "Afbeelding toevoegen" (r11308)
  • src toegevoegd aan conversie van GPX naar OSM-gegevenslaag (r11333)
  • Verbeterde uitvoering voor lange lijsten (r11365)
  • Reparatie voor opmerking downloaden (instellen hoe lang de opmerking kan worden gesloten) (patch door ToeBee, r11419)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Verbeterde Validatie voor multipolygoon (patch door gpetermann_muenchen, r11227, r11228)
   • De onderliggende laag Tiger verplaatst naar een externe stijl (r11229)
   • Verbeterde voorkeuzen voor track en pad (r11230, r11231)
   • Combinatie voor bezorgen toegevoegd aan enkele voorkeuzen voor voedsel (r11231)
   • Waarschuwing voor tags voor lineaire waterwegen die worden gebruikt in gebieden (patch door naoliv, r11232)
   • Waarschuwing voor waarden van typen track, anders dan grade1|grade2|grade3|grade4|grade5 (r11232)
   • Amenity=watering_place toegevoegd (r11233)
   • Tourism=apartment toegevoegd (r11265)
   • Afgesloten vervallen ten faveure van af te sluiten voor amenity=hunting_stand (r11263)
   • Niet gedocumenteerde waarden voor hoogten verwijderd voor hunting_stands (r11280)
   • Sluis toegevoegd aan voorkeuzen voor rivier en kanalen en kaarttekenstijl toegevoegd (r11280, r11281)
   • Waterway=lockgate toestaan op wegen en kaarttekenstijl toegevoegd (r11281)
   • Enkele regels voor validatie beperkt tot knoop of weg als de tag alleen wordt gebruikt voor dit type object (r11305)
   • Enkele regels verwijderd die niet meer nodig waren, oude tags of niet gedocumenteerde tags (r11305)
   • Building=bungalow toegevoegd (r11327)
   • Waarden voor richting valideren, direction=up/down vervallen ten faveure van incline=up/down (r11337, r11338)
   • Amenity=advertising vervallen ten faveure van advertising=* (r11337)
   • Geen waarschuwing voor "highway zonder verwijzing" als destination:ref aanwezig is (r11337)
   • Shop=dairy toegevoegd (r11346)
   • Waarschuwing toegevoegd voor amenity=vending_machine + shop combination (r11346)
   • Parking in "{0} binnen {1}" verplaatst naar groep voor validatie (r11353)
   • Niet waarschuwen als relaties van wandelroutes met de tag religion geen tag denomination hebben (r11363)
   • Automatisch repareren van de waarschuwing voor footway naar sidewalk als een andere sleutel die footway: bevat aanwezig is uitschakelen
   • Toevoegen van waarschuwing als lanes is >2 en oneven maar er geen lanes:forward en lanes:backward aanwezig zijn (r11371, r11406)
   • Waarschuwing toegevoegd voor amenity=social_facility zonder social_facility=* (r11398)
   • Niet waarschuwen voor "lanes without highway" als de rijstroken worden gebruikt bij leisure=track|swimming_pool (r11407)
   • Aanpassing waarschuwing type => substance om valse positieven te vermijden (r11409)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.12

2016-11-06: Stabiele uitgave 11223 (16.10)

 • belangrijke verbeteringen
  • Uitgebreide Overpass query's bbox evalueren, geocodeArea (r11002, r11003)
  • Nieuwe knop om een Opmerking in een externe browser te openen (r11030)
   • Tag mappen bij converteren van markeringen voor GPX naar gegevens van OSM verbeterd en aanpassen mogelijk maken (r11089)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Niet standaard bestandsindelingen toestaan met eigen bestandskeuze (r11004)
  • Reparaties, gerelateerd aan recente belangrijke wijzigingen in de bron (list)

 • Groeperen en alfabetische volgorde in boom Validatie (r11127, r11132, r11133, r11138, r11139, r11146, r11153)
 • ondertekenen door OAuth van alle verzoeken aan de API voor ondersteuning op gebruiker gebaseerde beperking van bandbreedte in plaats van die welke is gebaseerd op IP (r11193, r11194)
 • kleine verbeteringen
  • Muiswiel toestaan waarde van schuifbalk zichtbaarheid te wijzigen (r11055, r11206, r11223)
  • Waarschuwing bij omdraaien wegen met richting afhankelijke knopen (r11061, r11069)
  • Stilletjes verwijderen van ook converted_by (r11064, r11065)
  • Verbeterde ondersteuning voor URL's voor downloaden van GPS-gegevens (r11073, r11124)
  • Optie om volgnummers voor segmenten te tekenen op geselecteerde weg (r11090)
  • Wijzigingenset beheren: mogelijkheid om objecten uit ene wijzigingenset te downloaden (r11091)
  • Tekst en pictogram voor opnieuw starten gebruiken in dialoogvenster Niet opgeslagen wijzigingen opslaan (r11093)
  • Vereenvoudigde Way Action voor eerste knoop van gesloten weg (patch door Tyndare, r11118)
  • MultipolygonBuilder verbeterd (patch door gpetermann_muenchen, r11119)
  • Schakelvenster Conflict openen na maken van conflict met Relatiebeheer (r11120)
  • Activeren van menuitem "Flush tile cache" in ​file:/// TileSources (r11125)
  • Juiste afhandeling van HDOP - niet beperkt tot het bereik van 0 tot en met 1 (r11161)
  • Gebruiken van XDG Base Directory Specification op Linux (r11162)
  • Toevoegen van WMS-laag ook zonder enige andere laag (r11174, r11185)
  • Aanpassen volgorde van uploaden om problemen te vermijden bij uploaden van niet verwijderde objecten (r11176)
  • Werken toestaan op alleen-lezen JOSM Home (r11188)
  • AbstractTileSourceLayer: Toestaan van aanvullende items voor contextmenu van lagen (patch door holgermappt, r11197)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • validatie relatie associatedStreet (r10967)
   • verificatie rol Multipolygon (r10981)
   • Validatie kustlijn en verbeteren uitvoering (patch door gpetermann_muenchen, r10991)
   • Meer validatie van verschillend aantal rijstroken (r10995)
   • building=ruins en natural=shingle (r10996, r11034)
   • aeroway=holding_position (r11005)
   • ford=stepping_stones, nieuw pictogram doorwaadbare plaats en verbeterde streepjes doorwaadbare plaats (r11010)
   • emergency_telephone_code voor highway=emergency_access_point (r11025)
   • validatie combinatie golf=bunker natural=beach (r11047)
   • Verhogen te groot gebouw en beperking of route op een knoop naar foutniveau (r11049)
   • Verbeterde waarschuwing "waterway=weir samen met bridge=yes" (r11074)
   • Waarschuwen als huisnamen lijken op huisnummers en dezelfde waarden voor beide (r11075, r11077)
   • Niet standaard instellen van bicycle=yes voor barrier=stile|turn_stile|kissing_gate (r11076)
   • Waarschuwing toegevoegd voor mogelijk ontbrekende tag voor gebouw (infoniveau) (r11080)
   • test "Missing name:* translation": negeer name:etymology:wikidata (r11131)
   • Toestaan van leisure=horse_riding als fysieke mogelijkheid voor sport=* (r11133)
   • knoop leisure=slipway zou moeten zijn verbonden met een weg (r11133)
   • voorkeuze rijstroken (r11133)
   • Alle met zichzelf kruisende wegen detecteren (patch door Gerd Petermann, r11136, r11149)
   • Verbeterde voorkeuze emergency=defibrillator (r11150)
   • Verbeterde voorkeuzen sport=equestrian|horse_racing (r11153)
   • Meer beschrijvende waarden van waarden voor Routenetwerk (iwn,nwn,...) in voorkeuze en ze niet sorteren (r11153)
   • Waarschuwen voor ontbrekende sleutel voor sport voor velden (r11153)
   • Uitsluiten van railway=razed voor test van kruisende wegen (r11155)
   • Validatie multipolygoon (r11157, r11158)
   • Validatie sport=skiing (r11159)
   • Tag building=college toegevoegd (r11163)
   • Waarschuwing "lcn without highway" verwijderd (r11209)
   • Reparatie voor uitvoering van StyleCache (patch door gpetermann_muenchen, r11212, r11214, r11215)
   • Alle informatie gebruiken van definitie wms_endpoint (r11219)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.10

2016-09-05: Stabiele uitgave 10966 (16.08)

 • belangrijke verbeteringen
  • Veel werk aan de broncode opnieuw uitgevoerd (veel door michael2402 als deel van GSoC 2016: list)
  • Nieuwe functie "Huidige weergave downloaden" in menu Bestand (r10816, r10848)
  • URL's van object plakken vanaf osm.org om objecten te downloaden (r10881)
  • Ondersteunen van meerdere projecties (r10805)
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie:
   • toegevoegd/verbeterd/gerepareerd: landuse=aquaculture (r10798, r10799), leisure=beach_resort (r10822), water, bassin en reservoir (r10860), kaart tekenen piste (r10896), shop=pastry (r10897), deprecate shop=souvenir, waarden verkopen bijgewerkt, kaart tekenen verwijderd van highway=ford en shop=car_dealer (r10911), highway=ford (r10916), test "Duplicaat knoop" (r10924)
  • Reparatie voor zoeken naar niet volledige relaties (r10792)
  • Bijgewerkt gebruiker- en tijdstempel van objecten van OSM na uploaden (r10818)
  • Verbeterde afhandeling van gewijzigde gebruikersnamen (r10841)
  • Als een pictogram is gedraaid, dan is het keuzevak nu ook gedraaid (r10842)
  • Reparatie van weergave van afbeeldingen op lage zoom en nabij de 180° meridiaan (r10805, r10964)
  • Gearceerde textuur (niet gedownloade gebied) blijft nu op zijn plaats, relatief ten opzichte van de kaart (r10806)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.08

2016-08-12: Stabiele uitgave 10786 (16.07)

 • belangrijke verbeteringen
  • Overgeschakeld naar Java 8 met verbeteringen aan code (#11390)
  • Veel werk aan de broncode opnieuw uitgevoerd (veel door michael2402 als deel van GSoC 2016: list)
  • Nieuwe functie "Op bronpositie plakken" (r10766)
  • Ondersteuning voor geo: URL's (r10630, r10635)
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie:
   • toegevoegd/verbeterd/gerepareerd: waarschuwing "Kruisende waterwegen" (r10528), waarschuwing "Niet verbonden waterweg of stroom in verkeerde richting" (r10530), waarschuwing "eenrichtingsweg met :forward/:backward" (r10535), geslacht in voorkeuze kapper en gerelateerde validatie (r10537), waarschuwingen "water without natural=water" en landuse=pond (r10538), leisure=fitness_centre (r10539, r10551), railway=funicular en vending=milk (r10540), government=* (r10544), validatie opening_hours (r10550), natural=reef (r10676, r10707, r10709, r10724), pictogram craft=roofer (r10727), waarden voltage (r10770), postal_code (r10771)
  • Kopiëren vanuit de weergave Geschiedenis object (r10637)
  • Verbeteringen aan de cache voor afbeeldingen (r10534, r10536, r10545, r10558, r10562, r10652)
  • Laagnamen niet dupliceren in de bron van de wijzigingenset (r10669)
  • Telling van het aantal voorkomende tags als basis voor prospectieve statistieken voor tags (r10736)
  • Drukken op Enter in het vak van de wizard maakt de query voor Overpass (r10782)
  • Codering van foutpagina's voor afstandsbediening instellen op UTF-8 en HTML-escape de gelokaliseerde berichten (r10587 patch door floscher)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.07

2016-07-12: Stabiele uitgave 10526 (16.06)

2016-06-05: Stabiele uitgave 10327 (hotfix)

 • belangrijke verbeteringen
  • Crash bij verlaten van JOSM opgelost (r10325)
  • Crash bij starten van JOSM met Java 9 opgelost (r10322)
  • Problemen met cache voor afbeeldingen opgelost (r10323)
 • kleine verbeteringen
  • Bijgewerkte waarden surface in voorkeuzen (r10319)
  • Voorkeuzen voor routerelaties bijgewerkt en waarschuwing voor validatie ontbrekend type relatie bijgewerkt (r10320)
  • 21 meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten

2016-05-30: Stabiele uitgave 10301 (16.05)

 • belangrijke verbeteringen
  • Uitvoering veel renovatiewerk aan broncode met betrekking tot voornamelijk lagenbeheer door michael2402 als deel van GSoC 2016 (r10271, r10273, r10274, r10277:10279, r10281:10283, r10286:10289)
  • Mogelijkheid om testen voor validatie toe te voegen middels een plug-in (gebaseerd op een patch door darya) als deel van GSoC 2016 (r10297)
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie:
   • toegevoegd/verbeterd/gerepareerd: aanpassen zoom, afhankelijk van grootte lettertype (r10177), negeren gesplitste rotondes in test voor validatie van rotondes (r10204), waarschuwing over service=yes en waarschuwing over service=drive_through (vervangen door drive-through) (r10229), waarschuwing over ongebruikelijke waarden van de sleutel service (r10230, r10249), niet waarschuwen voor een knoop amenity=car_wash verbonden aan een weg (r10231), waarschuwing over "Niet verbonden waterweg of stroming in verkeerde richting" (r10232, r10251), combinatievak tactile_paving toegevoegd aan meer voorkeuzen (r10233), geen waarschuwing over highway=services|rest_area + addr:postcode (r10272), geen waarschuwing over leisure=slipway verbonden aan highways (r10272), waarschuwing over leisure=yes (r10272)
  • Aanpassen van GPX kleuren schaalbalk aan het systeem voor maateenheden voor snelheid (r10175, r10186)
  • Breedte van het veld dat de naam van het object onder de cursor weergeeft dynamisch maken om meer tekst weer te kunnen geven (r10191)
  • Nieuwe pictogrammen voor cursor voor Actie Parallelle wegen (r10220)
  • Verbeterde rapporten voor Bugs/problemen (r10226, r10285)
  • Sneltoets Z losmaken van de "modus Zoomen" en alleen zichtbaar maken in modus Expert (r10241)
  • 86 meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.05

2016-05-03: Stabiele uitgave 10168 (16.04)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Voorkeuzen/Kaarttekenstijlen/Validator:
   • toegevoegd/verbeterd/gerepareerd: waarschuwing voor te grote gebouwen (r9985), Waarschuwing over note=fixme|Fixme|FIXME (r10004), leisure=bird_hide (r10005), geef name en ref weer bij highway=motorway_junction (r10015), vervang exit_to door destination en destination:ref (r10017), wetland=wet_meadow,string_bog,saltern (r10022), waarschuwing Validatie voor POI's verbonden aan een highway (r10026, r10030, r10037, r10071 dank aan Naoliv voor deze en andere patches), vervallen type=noise_barrier ten faveure van wall=noise_barrier, waarschuwing Validatie voor verbonden knopen tussen elektriciteitslijnen en niet gerelateerde objecten (r10028), validatie openbaar vervoer (r10036), verwijderd waarschuwing smoothness voor amenity=bicycle_parking (r10068), uitschakelen waarschuwing Validatie voor lange segmenten voor veerwegen (r10080), validatie adresinterpolatie (r10084), toegevoegd route=horse (r10086, r10090), rails weergeven met service=spur|yard|siding|crossover met kortere streepjes (r10091), wijzigen van access=public naar access=yes in voorkeuzen (r10094), vervallen amenity=public_building ,toegevoegd building=public (r10095, r10096), wijzigen vending=news_papers naar =newspapers en =SIM-cards naar =SIM_cards (r10100), weergeven van waterway=* en natural=water met intermittent=yes als gestippelde lijn (r10110), toegevoegd een koppeling voor de voorkeuze naar de voorkeuze "Building" voor enkele amenities/leisures (r10111), toegevoegd operator voor voorkeuze recycling container (r10119), pictogram verwijderd voor highway=incline en highway=incline_steep (r10120), toegevoegd height aan voorkeuze waterfall (r10128), Valideren dat haltes op een route openbaar vervoer liggen (r10141), waarschuwing sport (r10146)
  • Gevulde gebied van laag voor validatie transparant maken (r10009)
  • Leden van nieuwe multipolygonen sorteren (r10010)
  • Tijd van weergave voor Helptips en tips voor stijlen verhoogt (r10024)
  • Mogelijkheid om coördinaten te kopiëren vanuit dialoogvenster Geschiedenis (r10053)
  • Root-certificaten opnemen om verbindingen van TLS te ondersteunen naar servers die zijn ondertekend door StartSSL en Let's Encrypt (r9995, r10083)
  • Kortere opmerkingen wijzigingensets toestaan vóór het weergeven van een waarschuwingsbericht als de opmerking Chinese tekens bevat (r10097)
  • 128 meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.04

2016-03-13: Stabiele uitgave 9979 (hotfix)

 • belangrijke verbeteringen
  • (uiteindelijke) reparatie van het onverwachte terugdraaien van aangepaste objecten door het gebied opnieuw te downloaden (r9979)
 • gemiddelde verbeteringen
  • vervallen ondersteuning voor XML-kaarttekenen (r9965)
 • kleine verbeteringen
  • 14 meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten

2016-03-11: Stabiele uitgave 9963 (hotfix)

 • belangrijke verbeteringen
  • Problemen met OAuth opgelost (r9904, r9913, r9960)
  • (niet volledige) reparatie van het onverwachte terugdraaien van aangepaste objecten door het gebied opnieuw te downloaden (r9961)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Objecten loodrecht maken, gebaseerd op geselecteerde knopen (r9925, r9928)
  • Toestaan om sleutels/waarden van recente tags te negeren (r9940)
 • kleine verbeteringen

2016-02-28: Stabiele uitgave 9900 (16.02)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Voorkeuzen/Kaarttekenstijlen/Validator:
   • toegevoegd/verbeterd/gerepareerd: denomination=spiritist (r9361, r9729), barrier=jersey_barrier (r9362), amenity=studio (r9363, r9418), trees (r9364, r9393), location (r9367), test "highway link is not linked" (r9381, r9397), automatisch repareren tagcontrole (r9382), bestemming op rotondes (r9386), building=* (r9392), traffic_sign=countrycode:signcode (r9415), shop=tobacco (r9420), seasonal=yes (r9425), power=portal,insulator en building=transformer_tower (r9433), power=cable_distribution_cabinet (r9434), natural=cliff (r9456), power=* (r9494, r9495, r9500, r9895), groep emergency en nieuwe items emergency=ambulance_station,fire_hose,water_tank,emergency=assembly_point,siren (r9523), waterway=canal,ditch,wadi (r9538, r9552), Valideren juiste verkeersstroom op rotondes (r9540), onnodige waarschuwing motor_vehicle=yes (r9541), shop=cosmetics,perfumery (r9550), sport=* (r9561), cycleway:left/right=shared_lane (r9566), man_made=crane (r9589), amenity=swimming_pool (r9593), golf (pictogrammen door tumsi)(r9640, r9641, r9650, r9654), location:transition=yes (r9643), amenity=ice_cream (r9651), amenity=water_point (r9651), cuisine (r9652), craft (r9681, r9892), office area style (r9681), leisure=swimming_pool (r9690), shop=houseware (r9718), incline (r9723), traffic_calming (r9724), man_made=silo (r9725), maxheight=default|none (r9736), building:levels (r9737), meerdere spaties in waarden tags (r9744), leisure=park (r9745), sleutels eindigende op een getal (r9747, r9836), usage (r9794), waarschuwing "stijl voor buitenste weg komt niet overeen met polygoon" (r9834), sport=ice_skatingsport=roller_skating (r9835), waarschuwing "verlicht verdacht object" (r9837), waarschuwing Validatie ontbrekende/foutieve railway=crossing|level_crossing (r9839), valideren grootte van eilanden/eilandjes (r9843), leisure=fitness_station (r9851), route=foot (r9852), testen voor groep openingsuren (r9886), xxxx (r99), vervallen tags waarschuwingen validatie (r9551), validatie multipolygoon (r9553, r9582:9584,r9900 ), niet getagde knopen buiten gedownload gebied (r9604), closedway toestaan voor en voorkeuzen voor highway (r9554), enkele tags vervallen (r9435)
   • Nieuwe pictogrammen voor gehele groep power, items water en items waypoint; dank aan Zermes voor het verschaffen van de nieuwe pictogrammen! (r9423, r9506, r9513, r9550)
  • Verplaatsen van "Items zoekmenu" naar menu Help (r9347, r9389, r9390, r9410)
  • MapCSS: basisondersteuning voor pseudoklasse :selected (r9341)
  • MapCSS: tekenklassen in regexp: \p{...} (r9857)
  • Nieuw type voorkeuze "multipolygon" (r9574, r9587, r9588, r9615, r9632, r9638)
  • Geef notificatie weer over relaties bij losmaken (r9387)
  • Dialoogvenster Conflicten: gebruiker en wijzigingenset toevoegen (r9468)
  • Oplossing conflicten: ondersteuning toegevoegd voor acties "Oplossen naar mijn/hun versies" in pop-upmenu (alleen in modus Expert) (r9440, r9452, r9482)
  • Dialoogvenster Geschiedenis: indicatie voor het aantal opmerkingen in de wijzigingenset (r9526)
  • Dialoogvenster Geschiedenis: alleen kleurcodering voor het gewijzigde deel (r9450)
  • Sta stoppen van downloaden van GPS-gegevens toe en behoud het gedownloade gedeelte (r9509)
  • Dialoogvenster Uploaden: Sta selecteren van een andere gebruiker om wijzigingenset te openen (r9519)
  • Beheren van wijzigingenset: Sta downloaden van objecten uit ene wijzigingenset toe (r9521)
  • Standaard bestandsnaam bij opslaan laag (r9670)
  • Projectie-gerelateerde aanvullingen en verbeteringen (r9333, r9346, r9419, r9431, r9532, r9549, r9558, r9559)
  • Verbeteringen voor OAuth (r9350, r9352, r9355, r9356, r9374)
  • Verbeteringen aan dialoogvenster voor instellen van aantal recent toegevoegde tags (r9683)
  • Opties voor bijgewerkte items en items verbergen in lijst met recent toegevoegde tags (r9743)
  • Verbeteringen aan correlatie GPX/afbeelding (r9726, r9727, r9739:9742)
  • Sorteren bij kopiëren/plakken van leden van een relatie gerepareerd (r9710)
  • Dialoogvenster Lagen opslaan uitgebreid voor meer typen lagen; dank aan holgermappt voor het ter beschikking stellen van deze patch! (r9751)
  • Uitgebreide voorkeuren: standaard items consistent weergeven (r9821)
  • Optie om zoom om te draaien met muiswiel (r9824)
  • Tab slechts éénmaal indrukken om van veld voor Opmerking bij uploaden naar veld Bron te springen (r9463)
  • Kleur kiezen met dubbelklikken in voorkeuren Kleur (r9686)
  • Toestaan van kopiëren van tekst uit schakelvenster (r9858)
  • Toestaan om het aantal plaatsen achter de komma te verhogen op de Statusbalk (r9862, r9863, r9885)
  • Meer testen voor geldigheid van Stijlen en Voorkeuzen op Jenkins. Controle op fouten als u wijzigingen maakt aan uw stijlen/voorkeuzen, die zijn geïntegreerd in JOSM. (r9400)
  • 362 meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 16.02

2016-01-06: Stabiele uitgave 9329 (16.01)

Oudere stabiele uitgaven

Last modified 2 years ago Last modified on 2019-02-26T12:00:03+01:00