wiki:Nl:Changelog/2014

Andere talen:

Log van wijzigingen 2014

Het doel van deze pagina van de wiki page is om een gebruikersvriendelijk log van wijzigingen voor de geteste uitgaven van JOSM te verschaffen. het ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de SVN logberichten.

2014-12-29: Stabiele uitgave r7906 (14.12)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • Nieuwe talen: Asturisch en Khmer (r7894:7898, r7903)
   • Experimentele nieuwe structuur voor TMS tilecache, om in te schakelen met tms.newcache=true (r7823)
   • JOSM directory's:
    • Java eigenschappen josm.pref, josm.cache en josm.userdata om directory's voor voorkeuren, cache en gebruikersgegevens (inclusief plug-ins) in te stellen (r7841)
    • Windows: Wijzigen van cachemap naar %LOCALAPPDATA%/JOSM op Windows Vista en later (r7829, r7832:7833)
    • OSX: Wijzigen van cachemap ~/Library/Caches/JOSM, voorkeuren naar ~/Library/Preferences/JOSM (r7829, r7831), gebruikersgegevens naar ~/Library/JOSM (r7834:7835, r7845:7846)
 • kleine verbeteringen
 • Voorkeuzen tags/Kaarttekenstijlen:
  • Gewijzigde kleur voor highway=track van groen naar bruin voor betere zichtbaarheid op achtergrond van luchtfoto's (in bossen) en onderscheid voor paden en trappen (r7900, r7904)
  • Toegevoegd advertising=column/billboard (r7790), highway=traffic_mirror (r7810), leisure=picnic_table (r7875)
  • Bijgewerkt shop=bicycle (r7780)
  • Verfijnde pictogrammen voor combinaties van highway=traffic_signals en crossing=* (r7794, r7815)
  • Vervallen ondersteuning kaart tekenen voor building=entrance (r7795), amenity=emergency_phone (r7825), highway=unsurfaced (r7877)
  • Consistentie voor pictogram en geometrie tussen Voorkeuzen en Kaarttekenstijl voor barrier=* (r7821), highway waypoints (r7854, r7857, r7858, r7874)
 • Validator:
  • Waarschuwingen toegevoegd voor tags op geïsoleerde knopen, die deel van een weg zouden moeten uitmaken (r7793, r7807)
  • Waarschuwingen toegevoegd voor footway (r7814)
  • Waarschuwingen toegevoegd voor addr:street tezamen met highway, noname=yes tezamen met name, alternatieve naam zonder name, destination op een éénrichting, amenity=yes, place=yes, levels, place_name, non integer lanes(r7818, r7872)
 • Opmerkingen:
  • Sorteeropties voor opmerkingen toegevoegd (r7782)
  • ID's voor opmerkingen weergeven (r7882)
 • Mogelijkheid om pad van geselecteerde geo-getagde afbeelding te kopiëren (r7788:7789)

2014-12-10: Stabiele uitgave r7777 (14.11)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Menu-pictogrammen standaard verkleind naar 16x16 pixels (r7687:7696, r7731, r7746)
  • Automatisch aanvullen: onthoud invoer van de gebruiker en prefereer recent ingevoerde tekenreeksen (r7725)
  • Schakelvenster Geschiedenis verwijderd ten faveure van een nieuwe knop Geschiedenis in schakelvenster Selectie (r7750)
  • Weergeven van discussies (opmerkingen) in het dialoogvenster Wijzigingenset (r7700, r7704, r7715, r7730)
  • Presets/Map styles/Validator:
   • Toegevoegd man_made=bridge/bunker_silo (r7648, r7710), power=pole met transformer (r7649:7650, r7653), shop=music/funeral_director/wine/art/tatoo/farm (r7685:7686, r7705), sidewalk (r7707:7709), boundary=protected_area (r7718), width (r7703), monitoring:groundwater (r7769)
   • Nieuwe pictogrammen voor man_made=breakwater, barrier=spikes, landuse=orchard (r7716:7717)
   • Bijgewerkte waarschuwing voor stijl en validator voor parking (r7762:7763, r7766:7767)
   • Unificatie voor pictogrammen (hetzelfde pictogram voor Voorkeuze en Kaarttekenstijl) voor enkele sport, generator:source, landuse, natural en amenity=drinking_water pictogrammen (r7711, r7724, r7728:7729, r7735, r7738)
  • Vervallen ondersteuning voor restriction, landuse en sommige natural op knopen (r7711, r7735, r7744)
  • Onthoud standaard recent gebruikte tags gedurende sessies (r7680:7681)
  • Staat optellen toe van alle numerieke waarden als oplossing voor conflict van capacity, capacity:* en step_count (r7743, r7751)

2014-10-21: Stabiele uitgave r7643 (14.10)

 • kleine verbeteringen
  • Voorkeuzen/Kaarttekenstijlen:
   • Toegevoegd amenity=shower, leisure=firepit (r7598), shop=antiques (r7600), building=cowshed (r7607), barrier=kerb (r7626:7627), sport=scuba_diving (r7630)
   • Nieuw pictogram voor amenity=fountain (r7604), highway=raceway (r7629)
   • Renderen railway=construction (r7638)
   • Nieuwe gevorderde booleaanse voorkeur taggingpreset.display-keys-as-hint om OSM-sleutels in UI voor voorkeuze weer te geven/te verbergen (r7589)
  • Afstandsbediening:
   • Nieuwe afhandeling load_data om gegevens van OSM direct vanuit de URL te laden (r7636)
  • Toegevoegd menu-item "Help/Probleem rapporteren". Gebruik altijd deze mogelijkheid om problemen te rapporteren!
 • belangrijke problemen

2014-09-30: Stabiele uitgave r7588 (14.09)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Voorkeuzen?/Kaartstijlen:
   • Toegevoegd nieuw schema bridge (r7490), route=light_rail (r7557)
   • Renderen van power=cable (r7540)
   • Nieuwe pictogrammen voor hutten en beschuttingen (r7541), traffic_calming (r7542), natural=scrub (r7550), landuse=farmland (r7558)
   • Gebruikers-instelling voor verbergen van labels highway in kaartteken-standaardstijl toegevoegd (r7520)
  • Validator:
   • Controleren URL's en e-mails (r7489)
   • Controleren van wegen met meer dan 2000 knopen vóór poging tot uploaden (r7529, r7574)
   • Controleert op multipolygonen oude stijl (r7563, r7565:7573, r7579)
 • minimale verbeteringen
  • Betere integratie Linux:
  • Verbeterde consistentie van gegevens voor test-uitvoering (r7501)

2014-08-31: Stabiele uitgave r7480 (14.08)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Voorkeuzen?/Kaartstijlen:
  • Plug-ins:
   • plug-ins openstreetbugs en nearclick zijn vervallen (r7348, r7424)
   • wijzigingen in bron voor betere integratie van plug-in notes (r7358, r7451, r7474)
  • Validator?:
   • Controleren bevestigingen MapCSS in lokale regels (nieuwe optie validator.check_assert_local_rules, r7356)
  • Verbeterde uitvoering van berekeningen multipolygoon (r7422:7423)
  • WMS: Verbeterde afhandeling van uitzondering. Juiste bericht wordt nu weergegeven op tegels (r7425)
 • minimale verbeteringen
  • weergeven status buffers Ongedaan maken/Opnieuw in dialoogvenster "Opdrachtenlijst" (r7398)
  • vragen naar update voor JOSM in geval van een crash met oude versie (r7401, r7407)
  • toevoegen berichten laatste fout/waarschuwing aan probleemrapporten (r7420, r7442)
  • Linux: toegevoegd bestanden .desktop en AppData (r7403:7405)
  • OS X: gebruik standaard eigen look-and-feel (r7480)
 • belangrijke problemen
  • Incomplete menu's bij kleine resoluties (r7452, r7463)
  • Problemen met renderen van tekst op OS X (r7477:7478)

2014-07-29: Stabiele uitgave r7347 (14.07)

2014-07-04: Stabiele uitgave r7287 (14.06)

2014-05-27: Stabiele uitgave r7128 (14.05)

2014-04-25: Stabiele uitgave r7000 (14.04)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • Laatste uitgave compatibel met Java 6
 • kleine verbeteringen
  • Monte Mario Projection toegevoegd (Italy, r6954)
  • Wijziging van meetsysteem in kaartstatus (r6960)
  • MapCSS: juiste ondersteuning @media (r6970)
  • Toevoegen van de gevorderde parameter proxy.exceptions (standaard localhost en 127.0.0.1, r6971)
 • belangrijke problemen
  • Herstellen van de codering voor systemen die niet standaard UTF-8 gebruiken (r6966, r6995)
  • Verplaatsen van de kaart op Mac OSX met Java 7 (r6988:6989, r6993, r7000)

2014-03-30: Stabiele uitgave r6950 (14.03)

2014-02-28: Stabiele uitgave r6891 (14.02)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • Toestaan toegang via HTTPS voor de OSM API (r6840, r6845, r6847, r6849, r6885)
  • Niet voorstellen om conflicterende waarden te combineren om het verkeerd gebruik van punt-komma's te reduceren (r6770, r6802)
 • kleine verbeteringen
  • Inschakelen van laden van .osm.zip-bestanden (r6882)
  • Verifieer op nieuwe versies van plug-ins bij crashes (r6797)
  • GPX:
   • Toestaan om gecomprimeerde GPX-sporen te downloaden vanaf osm.org/trace/ met behulp van "Downloaden van locatie" (r6803)
   • Gebruiken van neutrale kleur voor spoor als snelheid nul is ( modus velocity) of de tijdspanne is zeer kort (modus time, r6775)
  • Dialoogvenster Geschiedenis: Weergeven wijzigingenset source (r6827, r6836, r6864:6865)
  • MapCSS: Toestaan (benoemde) kleuren met alfa (r6774)
  • Voorkeuzen/Kaarttekenstijlen:
   • Toevoegen attribuut preset_name_label aan <item> om automatisch "[preset name]" toe te voegen aan het begin van het dialoogvenster (r6824, r6835)
   • Toevoegen highway=raceway (r6777), niet-openbaar-vervoer route relaties (r6810:6813, r6817:6819), shop=bookmaker|lottery (r6855)
   • "Toevoegen aan werkbalk" in lijst met voorkeuzen van contextmenu (F3-rechts klik, r6844)
   • Renderen van craft=painter|plumber|pottery|stonemason|tiler|window_construction (r6820), shop=gift (r6888)
  • Afstandsbediening: nieuw argument referrers voor de afhandeling load_object (r6782)
  • Validator:
   • Valideren van population (r6769)
   • Controleren en verwijderen van onnodige area=yes (r6778), building=no (r6788)
   • Detecteren van sport zonder fysieke kenmerken (r6859:6861, r6877)
   • Natuurlijk sorteren van de resultaten (r6804)
 • minimale verbeteringen
  • Kleuren van achter-/voorgrond van statusbalk configurabel maken (r6789)
  • Instellen van HTTP-kop Accept vooor verwachte MIME-types bij downloaden van voorkeuzen, stijlen, plug-ins (r6867:6868)
 • belangrijke problemen

2014-01-29: Stabiele uitgave r6767 (14.01 hotfix)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen:
  • Ondersteuning JSON hersteld (r6764, r6767)
  • Vertaalde bestanden Validator gerepareerd (r6766))

2014-01-27: Stabiele uitgave r6763 (14.01)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • Voorkeuzen:
   • Opnieuw factoriseren door introductie van <chunk id="X"> en <reference ref="X"/> (r6558:6559, r6562, r6570)
   • Uitbreiding door introductie van <preset_link preset_name="..." /> om een koppeling toe te voegen aan een andere voorkeuze (r6572, r6618)
  • Venster uploaden - source: toegevoegd knowledge, survey aan selectie, berekenen waarde uit lagen (r6565, r6567, r6590, r6654)
  • MapCSS: verbeteringen syntaxis:
   • Ondersteuning voor reguliere uitdrukkingen voor voorwaarden van sleutels (r6547)
   • Vergelijking van twee sleutelwaarden ([key1 = *key2], r6554)
   • Nieuwe instructies set class en .class selector (r6560:6561, r6601)
   • Nieuw spatial "element of" (inner ∈ outer, r6607, r6609)
   • Nieuwe operator kruising (area ⧉ area, r6613)
   • Nieuwe pseudoklasse unconnected voor knopen zonder ouder-weg (r6687)
   • Optie toegevoegd om voorkeuren voor kleuren uit externe stijlen op te nemen (r6740)
   • Bepalen van doorzicht/transparantie van een kleur met behulp van alpha() (r6749)
  • Validator/Tagcontrole:
  • Betere Zoom naar selectie/conflict indien de betrokken objecten klein zijn (r6608)
  • Dialoogvensters voor prompt: meer keuzes "Niet opnieuw weergeven..." (r6594:6596)
  • Toegevoegde actie "Zoeken naar objecten bij voorkeuze" (Shift-F3, r6738)
  • plug-in wayselector geïntegreerd in hoofdprogramma (r6544)
 • kleine verbeteringen
  • Initialiseer standaard centrale weergave van de kaart voor de laatste downloadlocatie in plaats van op (0,0) (r6509)
  • Afstandsbediening:
   • nieuwe argumenten changeset_comment en changeset_source aan de afhandeling voor load_and_zoom om tags voor wijzigingensets toe te voegen (r6517)
   • Beschrijving opdracht toegevoegd aan gebruikspagina (r6536)
  • dialoogvenster Geschiedenis: fijner afgestemde UI (r6519, r6743), sneltoetsen voor pijlen omhoog/omlaag (r6520)
  • Gevorderde info object: toevoegen van "Center of bounding box", en "Centroid" voor wegen (r6566)
  • Kleurcoderingen van conflicterende tags/leden in dialoogvenster Wegen combineren (r6616)
  • Verbeteringen van ondersteuning en foutafhandeling voor proxy (r6523:6525, r6602, r6642:6643, r6714)
  • Unix webbrowsers te configureren maken via eigenschap browser.unix (r6682)
  • Voorkeuzen/Kaarttekenstijlen:
   • Bijgewerkte voorkeuzen voor man_made=surveillance (r6505), place_of_worship (r6508), artwork (r6620), railway (r6640), power=substation (r6657, r6662, r6673), boundary=political (r6678), surface (r6684), amenity=charging_station (r6697), amenity=parking* (r6701), barrier/entrance (r6703, r6705)
   • Toevoeging van natural=sand (r6576), building=construction (r6646), railway=switch (r6668), boundary=postal_code (r6678)
   • Vervangen van emergency=aed door emergency=defibrillator (r6658)
   • Weergeven van capacity als een aanvulling op de naam voor labels (r6541)
   • highway=road anders weergeven (r6709)
 • Gereedschappen - Maken/Bijwerken Multipolygoon:
  • Multipolygoon bijwerken als een relatie Multipolygoon is geselecteerd (r6564, r6569, r6597, r6600)
  • Toetsenbord sneltoets opnieuw ingesteld op Ctrl-B en Ctrl-Shift-B (r6721)
 • Validator:
 • minimale verbeteringen:
  • Toestaan JOSM te bouwen vanuit een git mirror clone (r6540, r6545, r6585)
  • Dynamische knoppen voor mogelijkheden standaard uitgeschakeld gemaakt (r6727, r6752)
  • Onderscheid aantal conflicten op knopen, wegen en relaties (r6555)
  • Normalisatie voor Unicode en verwijderen van meerdere witruimte in tags (r6699:r6700)
  • Inschakelen mogelijk gemaakt voor logberichten voor debuggen met argument voor opdrachtregel --debug (r6730)

Oudere stabiele uitgaven

Last modified 22 months ago Last modified on 2019-05-08T19:12:17+02:00