wiki:Nl:Changelog

Andere talen:

Log van wijzigingen

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de SVN berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld (hoewel een belangrijk deel van de wijzigingen in elke uitgavecyclus reparaties van problemen zijn). Bekijk de link SVN log messages of milestone YY.MM aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, kaarttekenstijlen, regels voor validatie, Afbeeldingen (en) en Plug-ins) worden hier niet vermeld.

2022-01-03: Stabiele uitgave 18360 (21.12)

(Stabiele uitgave 21.11 werd overgeslagen.)

 • Kleine verbeteringen
  • #21502 - associeren van de correcte extensies in macOS / Windows installatieprogramma's, consistentie voor MIME-types, officiële osm+xml MIME-type gebruiken
  • #21522 - Sneltoetsen voor Windows geplaatst in de menugroep "JOSM"
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #17034 - Toegevoegd power=connection
  • #21482 - Toegevoegd pictogrammen voor barrier=ditch en organic=*
  • #21396 - Toegevoegd building=stilt_house, surface=unhewn_cobblestone
  • #21426 - Verwijderd layer=0 uit voorkeuzen en gerepareerd standaard layer=-1 naar layer=1 voor man_made=bridge
  • #21642 - Toegevoegd meadow=agricultural|pasture
  • #21652 - Toegevoegd material=aluminium|ceramic|copper|gold|iron|marble aan voorkeuze artwork
  • #21716 - Toegevoegd waarde 6 en + en - aan alle waarden voor mtb:scale
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.12

2021-11-01: Stabiele uitgave 18303 (21.10)

(Stabiele uitgave 21.09 is overgeslagen.)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #16472 - Initiële implementatie van 360° (panoramische) weergave voor afbeeldingen, Volledige resolutie wordt nog niet ondersteund.
  • #21427 - Vereenvoudiging van dialoogvenster Uploaden
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #21144 - Correlatie afbeeldingen: tijdelijke bewerkbare ondersteuningslaag om locatie van niet-geogetagde afbeeldingen te interpoleren
  • #21319 - Opnieuw opbouwen van de hiërarchie voor de klasse rondom JosmComboBox / AutoCompComboBox
  • #20522 - Installatieprogramma's voor Windows/macOS geüpgrade naar Java(FX) 17 - voorkeur voor Java 17 boven al het andere voor pakketten van Linux
  • #20913 - Betere afhandeling van GPX-bestanden in sessies
  • #16472 - Openen van geo-afbeeldingingen in extern programma toestaan
 • Kleine verbeteringen
  • #21257 - Sporen chronologisch sorteren en uitvoer voor metadata/tijd gedurende exporteren van GPX, zoals GPSBabel
  • #16163 - Automatisch schakelen van LTR-RTL overeenkomstig de sleutel in dialoogvensters Tag toevoegen en Tag bewerken
  • #21344 - Toestaan dat mappen voor afbeeldingen of andere bestanden worden geopend in JOSM
  • #15498 - Mappen die afbeeldingen bevatten laden in afzonderlijke lagen als gevorderde voorkeur geoimage.one-layer-per-folder is ingesteld op true
  • #21469 - Knoppen Eerste/Laatste in weergave van afbeeldingen laten onthouden van welke afbeeldingen zij komen
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #21038 - Eindknoop weg nabij andere weg voor railway=* afgesplitst naar eigen test
  • #21285 - Waarschuwen voor type=destination_sign zonder destination=* en type=building zonder building=*
  • #21285 - Toegevoegd TRANSPORT_MODE=private aan no en use_sidepath als problematische waarden voor leden wegen van route=bicycle/mtb
  • #21285 - Toegevoegd route=hiking/running/walking/fitness_trail en route=horse met niet correcte foot=* respectievelijk horse=* aan de waarschuwing hierboven.
  • #18662 - Toegevoegd PTv1 en PTv2 route-relaties voor ferry en aerialway
  • #20270 - Toegevoegd man_made=utility_pole
  • #20530, #20531 - Toegevoegde voorkeuze man_made=pump, vervallen man_made=pumping_rig, pump:type=* en substance=heat
  • #20742 - Waarschuwen voor barrier met niet correcte tags access op highway
  • #21340 - Gebruiken van specifieke wikilinks generator:source in voorkeuzen power=generator
  • #21388 - Donkerblauwe achtergrond gebruiken voor sewage
  • #21396 - Toegevoegd flag:type aan voorkeuze flagpole
  • #21398 - Aan energie opwekken gerelateerde voorkeuze
  • #21400 - Uitschakelen van no als waarde voor transportmodus van public_transport=stop_position
  • #21415 - Uitschakelen van bicycle/horse=no op oversteekplaats voetgangers
  • #21421 - Toegevoegd place=city_block
  • #21426 - layer toegevoegd aan voorkeuzen railway
  • #21398 - Aan energiecentrales gerelateerde voorkeuzen bijgewerkt
  • #21440 - Enkele waarden voor barrière toegevoegd
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.10

2021-09-02: Stabiele uitgave 18193 (21.08)

(Eerste versie 18191 werd uitgegeven als stabiele versie en wegens een belangrijke bug werd versie 18193 uitgegeven als hotfix.)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #17083 - Nieuwe installatieprogramma's voor macOS en Windows die beide Java 16 en JavaFX 16 bevatten; startprogramma voor Debian vereist nu openjfx
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #21240 - Opnieuw opbouwen van UploadDialog, HistoryComboBox en AutoCompletingComboBox. Zou fouten "verschil-van-één" in verschillende combinatievakken moeten oplossen, inclusief die welke werd gebruikt om een opmerking voor uploaden in te voeren
 • Kleine verbeteringen
  • #21196 - Onderwerp Help toegevoegd voor selectie-modus Lasso
  • #21271 - MVT-tegelcache toegevoegd aan instellingen voor cachen van afbeeldingen
  • #20755 - Een notificatie weergeven tijdens/na opslaan bestanden van sessie
  • #4504 - Een notificatie bij een overzichtsbewerking wordt genegeerd vanwege een opgeslagen voorkeur
  • #4282 - Ondersteuning voor waypoint-bestanden van OziExplorer
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #20711 - Toegevoegd parking_space=*
  • #21268 - Waarschuwen voor levels=*
  • #20393 - wegen uitsluiten die zijn getagd met area=yes uit de test UntaggedWay
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.08

2021-08-02: Stable release 18118 (21.07)

 • Gemiddelde verbeteringen
  • #21131 - Correlatie GPX afbeeldingen: instellingen voor Expert toegevoegd om de richting van de afbeelding in te stellen op het volgende GPX-waypoint/afbeelding, met een te configureren verschuiving van de hoek, en mogelijkheid om de locatie van de afbeelding te verschuiven met een in te stellen verschuiving X/Y/Z
 • Kleine verbeteringen
  • #20840 - Optie voor Expert mappaint.wireframe.show-relation-outlines om overzicht van relaties in modus Draadmodel uit te schakelen
  • #20990 - Dialoogvenster Openen: gevorderde eigenschap use.details.view.file.dialog om standaard de bestanden weer te geven in de weergave Details
  • #21134 - Knop Help toegevoegd voor toegang om dialoogvenster Help te kunnen schakelen vanaf de titelbalk
  • #21136 - GeoImage-laag exporteren naar GPX
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #21106 - Niet waarschuwen voor lege waarden in tags turn:lanes
  • #21138 - Niet waarschuwen voor niet gesloten amenity=weighbridge
  • #21162 - Niet waarschuwen voor resource=talc die er uitziet als resource=salt
  • #20835 - Enhance location combo boxes (add overhead)
  • #21161 - Expressie leden van route-relaties bijgewerkt
  • #21174 - Sleutels ref en operator toegevoegd aan informatieborden
  • #17606 - verbetering voor validatie piste:type
  • #20835 - Toegevoegd wall=brick|stone, water=stream|ditch, shelter_type=gazebo, attraction=water_slide, boundary=marker, amenity=events_venue
  • #21123 - Naamlabels voor highway=busway renderen
  • #20210 - Relatie Route knoopnetwerk toegevoegd als nieuwe voorkeuze
  • #20447, #20835, #21143 - Enkele pictogrammen verbeterd
  • #17607 - Validatie construction:highway
  • #18217 - Klagen over area=yes op belangrijke wegen (zoals highway=primary area=yes)
  • #19419 - Waarschuwen voor meerdere waarden access
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.07

2021-07-11: Stabiele uitgave 18004 (21.06)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #21065 - volledig geautomatiseerde authenticatie voor OAuth bijgewerkt om te voldoen aan de recente wijzigingen van de server van OSM
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #20924 - Verwijderd area=yes en barrier=* uit voorkeuze leisure=dog_park
  • #20942 - Niet waarschuwen voor intermittent=yes op ford=stepping_stones
  • #20922 - Vermijden van valse positieve waarschuwingen voor validatie, zoals "Waarde x voor sleutel y is onbekend, misschien wordt z bedoeld?" met betrekking tot *:both_ways, *:lanes, *:lanes:forward en *:lanes:backward tags
  • #21009 - Waarschuwen voor landuse=yes
  • #20520 - #21014 - Niet waarschuwen voor "Eindknoop nabij einde andere weg" voor waterway=dam|lock_gate|weir
  • #18685 - Toegevoegd natural=shrub
  • #20620 - Gebruiken van aeroway=holding_position op wegen toestaan
  • #21026 - #14532 - Betere waarschuwingen voor negatieve numerieke waarden
  • #20987 - Waarschuwen voor ongebruikelijke waarden voor turn(:lanes(:forward|:backward|:both_ways))
  • #20192 - Toegevoegd parking=carports, garage_boxes, sheds en parking:orientation
  • #20442 - Waarschuwen voor verkeerssignalen of soortgelijk op rotondes
  • #20434 - Vervallen building:roof:shape ten faveure van roof:shape
  • #21048 - Multipolygonen als binnenste gedeelte van relaties gebouw toestaan met deel rol; de rollen entrance en level_n verwijderd (vervallen schema voor taggen)
  • #21063 - #20613 - Gerepareerde regels voor validatie is_in:*
  • #19996 - Waarschuwing motor_vehicle verwijderd op kleinere wegen en ernst verminderd op grotere wegen
  • #21069 - Toegevoegd enforcement=average_speed met rol section
  • #21069 - Voorkeuze enforcement=average_speed opgesplitst
  • #20959 - Toegevoegd landuse=education, vervallen landuse=school, gebruikers toestaam verschillende kleuren in te stellen voor landuse=retail en landuse=commercial
  • #21069 - member_expression toegevoegd aan voorkeuze enforcement=average_speed
  • #21074 - Sleutels color in voorkeuzen geharmoniseerd
  • #21068 - Regels voor validatie toegevoegd voor roof:height
  • #20637 - Waarschuwen voor rol als een tag
  • #20902 - Waarschuwen voor tags enkele laag en niveaus, relaties uit controles verwijderd, waarschuwen voor gebied op relaties
  • Toegevoegd building=kiosk aan voorkeuze building
  • Verbeterde voorkeuze amenity=bicycle_repair_station, vervallen service:bicycle:chaintool ten faveure van service:bicycle:chain_tool
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.06

2021-06-02: Stabiele uitgave 17919 (21.05)

(Eerste versie 17915 werd uitgegeven als stabiele versie en vanwege een belangrijk probleem werd versie 17919 uitgegeven als hotfix.)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #17177 - Ondersteuning voor Mapbox Vector Tile toegevoegd
  • #8472 - Afbeeldingen met geoverwijzingen vanuit Wikimedia Commons weergeven als GeoImageLayer
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #11710 - Opnieuw voorzien van geotags verbergt afbeeldingen die niet worden bedekt door GPX-spoor
  • #20729 - Validatie: notificatie weergeven als validatie werd uitgevoerd met filters en tenminste één element in het foutbericht is verborgen
  • #20879 - browser Geschiedenis: welke versie wijzigde een tag (git blame)?
  • #20880 - browser Geschiedenis: kleur weergeven op basis van tijdstempel
 • Kleine verbeteringen
  • #20706 - Antialiasing voor tekst inschakelen voor meer systemen
  • #20793 - Geheugengebruik verminderen voor GpxExtensionCollection
  • #20829 - Heap allocations vermijden in OsmWriter en OsmDataLayer.toGpxData
  • #20830 - Heap-grootte verminderen van org.openstreetmap.josm.data.osm.Node met 8 bytes
 • Verbeteringen voor ontwikkelaars
  • #14176 - Java 8 Date API (JSR 310) gebruiken
  • #17516 - Bijgewerkt naar ProGuard 7.1.0-beta3 voor ondersteuning Java 13+
  • #20522 - Bijgewerkt naar error-prone 2.7.1 voor compatibiliteit met Java 17
  • #20813 - ImageDisplay en ThumbsLoader gemoderniseerd met ImageIO en subsampling
  • #20920 - javac --release 8
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #17154 - Toestemming voor beperken van toegang toegevoegd
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.05

2021-04-28: Stabiele uitgave 17833 (21.04)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #20708 - Opnieuw organiseren van dialoogvenster Uploaden
  • #20583 - Filter opmerkingen in dialoogvenster Opmerkingen
  • #20659 - Schuifbalken toegevoegd voor kleur/contrast/gamma aan viewer voor afbeeldingen
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #16163 - Ondersteuning voor Rechts naar links voor verscheidene invoervakken en dialoogvensters
  • #20510 - Standaard instelling maximum geheugen -Xmx voor distributiepakketten
  • #20744 - Reduceren heap-locaties tijdens evalueren van MapCSS
  • #20745 - Reduceren heap-locaties tijdens lezen/renderen/valideren
  • #20624 - Toetsenbord sneltoets voor kopiëren van URL OSM.org voor geselecteerde element
  • #16158 - Verbeterde consistentie toetsenbord op macOS
  • #20035 - Afbeeldingen met geotags worden gepixeld op retina-schermen
  • #17072 - Viewer voor afbeeldingen met geotags zou niet schoongemaakt moeten worden tussen afbeeldingen
  • #20467 - Labelen van OSM-primitieven (in verscheidene lijsten): weergeven typen highway/railway/waterway/landuse/building
 • Kleine verbeteringen
  • #19126 - Weergave voorkeur toegevoegd "Geometrieën dialoogvensters onthouden"
  • #19754 - Tag2Link: ondersteuning multi-waarden voor URL's in website/bron/URL/afbeelding
  • #19771 - Tag2Link: gebruiken codering percentage voor URL's van Wikimedia Commons
  • #16171 - Zoeken: hoofdlettergevoelige regexp key=value hoofdlettergevoelig gemaakt
  • #20750 - Uitleg * en ∅ in venster Laaginfo
  • #20751 - Toegevoegde functie MapCSS mod (modulo)
  • #20720 - Sneller filteren van lijst met plug-ins in voorkeuren
  • #20164 - Wijzigingensets beheren: tab Discussie: verbeterd scrollen van lange opmerkingen
  • #16848 - Uitschakelen sneltoets "Viewport following" indien niet in "modus Expert"
  • #17838 - Sneltoets Cmd+Shift+Down gerepareerd in Welkomstscherm
  • #20784 - Overpass Query gerepareerd bij gebruiken van Arabische getallen
  • #20792 - Voorkeuze Taggen: columns in checkgroup niet volledig gerespecteerd (6 keuzevakken met columns=4 zou worden weergegeven in 3 kolommen)
 • Verbeteringen voor ontwikkelaars
  • #14176 - Java 8 Date API (JSR 310) gebruiken
  • #20732 - org.openstreetmap.josm.data.imagery.Shape#coords gemigreerd naar java.awt.Polygon
  • #20733 - PlatformHookOsx: logo_macOS.png in grootte 256x256 gebruiken (voor minder geheugengebruik)
  • #20771 - MainFrame gemaakt vóór instellen uiterlijk en weergave en niet bijgewerkt
  • #20733 - ImageProvider: niet-SVG-afbeeldingen niet opnieuw op schaal brengen indien al in correcte grootte
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #20737 - Enkele pictogrammen verbeterd
  • #20039 - import_uuid en gnis:import_uuid toegevoegd aan lijst met te negeren sleutels
  • #20471 - Niet waarschuwen voor tunnel=* op power=cable
  • #18815 - Niet waarschuwen voor waterway=canal samen met tunnel=yes
  • #18815 - Niet waarschuwen voor bridge/tunnel=* op relaties type=bridge/tunnel
  • #19959 - bus_bay=* toegevoegd aan voorkeuzen
  • #20782 - Typefout gecorrigeerd in motorcycle merk Aprilia, toegevoegd Moto Guzzi
  • #20701 - Toegevoegd tourism=gallery
  • #20444 - Toegevoegd keuzevak informal=yes aan voorkeuze highway=path
  • #20684 - Toegevoegd combinatievak canal=qanat aan voorkeuze waterway=canal
  • #20450 - Beschrijvingen tracktype=* gesynchroniseerd met wiki van OSM
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.04

2021-04-01: Stabiele uitgave 17702 (21.03)

 • Belangrijke verbeteringen
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #12326 - Lagenlijst: Toegevoegde indicaties "dirty" en "modified" voor gegevenslagen
  • #16709 - Notificatie weergeven tijdens/na opslaan bestanden
  • #18949 - Voorkeuzen taggen: bereken/update waarde <text> gebaseerd op andere sleutels via value_template="..." (nog niet gebruikt voor standaard voorkeuzen)
  • #19012 - Voorkeuzen taggen: aanvullende criteria voor overeenkomsten via <item match_expression="...">
  • #19554 - Voorkeuzen taggen: Pictogrammen voor alle aanwezig invoervakken
  • #20101 - Gereedschap Roteren & schaal: hoek of schaalfactor weergeven op statusbalk
 • Kleine verbeteringen
  • #20660 - Afstandsbediening / afbeeldingen: afbeeldingen toevoegen op ID
  • #20565 - Toevoegen van WMS-afbeeldingen op URL toestaan
  • #20678 - Browser Geschiedenis: coördinaten van een knoop herstellen naar eerdere versies (via pop-upmenu)
  • #14124 - MapCSS functie title toegevoegd. Geeft een versie met hoofdletter voor elk woord weer van de tekenreeks waarbij woorden beginnen met een hoofdletter en de andere tekens kleine letters zijn.
  • #15397 - Werkbalk: laat knoppen ToggleAction de status van schakelen reflecteren
  • #19292 - Selectielijst: Optie om de objecten niet te sorteren, maar de echte volgorde van selecteren weer te geven
  • #19527 - Dialoogvenster Downloaden: Begrenzingsvak: kopieer begrenzingen naar klembord
  • #19857 - WMS-lagen selecteren: optie om alleen lagen voor huidige weergave te laten zien
  • #20233 - Sessie: kleur laag exporteren/importeren
  • #20244 - OAuth authorisatie-wizard: OAuth niet langer benadrukken in scherm voor inloggen
  • #20047 - Relatiebewerker: Harmonisatie functie F1 (linken naar pagina's van OSM-wiki)
  • #20048 - Dialoogvenster "Automatisch corrigeren tags" op grootte te brengen gemaakt
  • #20647 - Toegevoegd --status-report argument voor de opdrachtregel
  • #20652 - Voorkeuren: Koppelingen van context-gevoelige Help-pagina bijgewerkt naar nieuwe structuur
 • Upgrades afhankelijkheden
  • #20626 - Update naar OpeningHoursParser 0.23.2
  • #20627 - Update naar xz 0.19
  • #20635 - Update naar Tag2Link 2021.3.21
 • Verbeteringen voor ontwikkelaars
  • #20621 - Acties GitHub: trigger CI op pull requests
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #18074 - Gedupliceerde knoop: detecteer fouten veroorzaakt door verschillende afrondingen in JOSM en op OSM-server
  • #20651 - Toegevoegd building=boathouse
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.03

2021-03-18: Stabiele uitgave 17580 (21.02)

(Stabiele uitgave 21.01 werd overgeslagen. Eerste versie 17560 werd uitgegeven als een stabiele versie en wegens een belangrijke bug werd versie 17580 uitgegeven als hotfix.)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #17184 - Veel geheugenlekken gerepareerd
  • #19724 - Ondersteuning voor Java 16
  • #20014 - Constante herladen van afbeeldingstegels gerepareerd
  • #20257 - Reparaties en verbeteringen in bouwproces van macOS. Zal juist detecteren als het nodig is om bij te werken.
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #20432 - Aanvullend item paneel contextmenu: Complete relatie downloaden
  • #20493 - Toestaan om opmerkingen te plaatsen bij wijzigingensets, direct vanuit JOSM
  • #20310 - Toestaan dat ImageImporter afbeeldingen op afstand importeert
  • #20341 - Ondersteuning voor meer indelingen afbeeldingen
 • Kleine verbeteringen
  • #20360 - Openingsscherm: automatische focus aan begin van regel
  • #20535 - Verwijderen voorafgaande/achterliggende witruimte uit URL's ingevoerd in dialoogvensters "WMS/WMTS toevoegen"
  • #20571 - Verwijderen voorafgaande/achterliggende witruimte uit rollen ingevoerd in Relatiebewerker
 • Plug-in API
  • #20363 - Uitnemen van benodigde methode voor QuadBuckets in afzonderlijke interface
  • #20310 - Een aantal methoden OpenFileAction.openFiles vervallen
  • #7548 - Verwijderd vervallen MapPreference
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #20337 - Ondersteuning voor dog:conditional
  • #20338 - Vervallen amenity=embassy ten faveure van office=diplomatic
  • #20392 - Toegevoegd shoulder=* aan voorkeuzen voor belangrijke wegen en waarschuwen voor shoulder=none
  • #20286 - Verbeterd pictogram barrier=cycle_barrier
  • #20429 - Toegevoegde graden voor klimmen 3/4
  • #20438 - Waarschuwen voor zoo zonder tourism=zoo
  • #20455 - Waarschuwingen "Niet gesloten weg - landgebruik" verhoogd naar fouten
  • #20474 - Toegevoegd building=digester
  • #20447 - Toegevoegd access=permit, parking=lane/street_side, hazard tags, advertising=poster_box
  • #19982 - Negeren van railway=tram_crossing/tram_level_crossing
  • #20577 - Toegevoegd shop=general
  • #20588 - Toegevoegd traffic_calming=mini_bumps
  • r17441 - Niet waarschuwen voor ontbrekende naam voor place=* als noname=yes aanwezig is
  • r17448 - Vermijden van enkele valse positieve combinatie-waarschuwingen met place=plot
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 21.02

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook

Last modified 12 days ago Last modified on 2022-01-04T11:23:22+01:00