wiki:Nl:Changelog

Andere talen:

Log van wijzigingen

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de SVN berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld (hoewel een belangrijk deel van de wijzigingen in elke uitgavecyclus reparaties van problemen zijn). Bekijk de link SVN log messages of milestone YY.MM aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, kaarttekenstijlen, regels voor validatie, Afbeeldingen (en) en Plug-ins) worden hier niet vermeld.

2020-12-29: Stabiele uitgave 17428 (20.12)

 • kleine verbeteringen
  • #20131 - Afstandsbediening: rapporteer fouten in geval van fouten van OSM API (load_and_zoom) of geen geldige identificatie (load_object)
  • #19825 - Tabel gevorderde voorkeuren ok weregeven op Java 8, ook zonder zoektekst
  • #20037 - Assistent Overpass-query: maken van query's met "*=value" gerepareerd
  • #20091, #19783 - Downloaden incomplete leden aangepast
  • #20110 - Multipolygoon bijwerken: natural=coastline niet weghalen van lid wegen
  • #12536 - Locatie van scheiding in venster Conflict verbeterd
  • #18372 - Tekstoverloop in vak Beschrijving van Opmerkingen vermijden
  • #20165 - Wijzigingensets beheren: tab Discussie: Sorteren op datum verbeterd
  • #18533 - Wijzigingensets beheren: tab Tags: V erbeterde afhadeling kolombreedten
  • #20163 - Weg splitsen: Behoud Beperking omdraaien als de weg Via werd gesplitst
  • #19098 - Plug-ins correct bijwerken na crashen van een plug-in
  • #10205 - Uitlijnen gedrag knopen in gedrag cirkel aangepast
  • verscheidene verbeteriningen voor uitvoering en geheugenlekken gerepareerd
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #20089 - Niet waarschuwen voor railway=rail die railway=yard kruist
  • #19465 - "Overlappende wegen" minder aggressief gemaakt
  • #20019 - Waarschuwen voor direction=forward/backward op ongeldige knopen
  • #20174 - Niet waarschuwen voor "zeer lang segment" vpor wegen met boundary=*
  • #20187 - Niet waarschuwen voor niet gesloten natural=earth_bank
  • #20193 - Waarschuwen voor transformer=* op wegen
  • #20117 - Waarschuwen voor meer afgekorte straatnamen (Bnd voor Bend, Cv voor Cove, Trl voor Trail, Xing voor Crossing, Vw voor View)
  • #20121 - Aangepast het afhandelen van waterobjecten in test Crossing ways
  • #20234 - Niet waarschuwen voor niet gesloten natural=mountain_range
  • #20241 - Niet waarschuwen voor tags icao en iata op aerodrome=heliport
  • #20031 - Niet waarschuwen voor overlappende area:highway
  • #20307 - Niet waarschuwen voor onbekende waarden voor sleutel eindigend op :maxstay
  • Toegevoegd water=basin
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.12

2020-11-22: Stabiele uitgave 17329 (20.11)

(Stabiele uitgave 20.10 werd overgeslagen.)

 • belangrijke verbeteringen
  • #7548 - Dialoogvenster Voorkeuren opnieuw georganiseerd
  • #19937 - Nieuw macOS bundelsysteem, met Retina-resolutie, ingebouwde Java runtime, en geldige Apple software voor notarisatie (niet langer enge waarschuwingen bij het openen!)
 • gemiddelde verbeteringen
  • #19745 - Voorkeuren: snel filter voor stijlen/voorkeuzen/regels toegevoegd
  • #19822 - GeoJSON: bugs met multipolygonen gerepareerd
  • #18866 - De stijl Potlatch2 is gevectoriseerd, en zal er beter uitzien op hiDPI / Retina-schermen. Als u hem gebruikte, moet u hem opnieuw inschakelen in het menu Weergave → Kaarttekenstijlen → Voorkeuren kaart tekenen
  • verschillende verbeteringen voor uitvoering en reparatie van geheugenlekken
 • kleine verbeteringen
  • #19876 - Reparaties van bugs voor venster van Voorkeuren
  • #19887, #19906 - Reparaties voor weergave metingen op Statusbalk
  • #19819 - Verbeteringen voor donkere modi
  • #18721 - PropertiesDialog: dialoogvenster "Sleutel overschrijven" verbeterd
  • #18235 - Laden van de talen sr@latin en ca@valencia vanuit externe bronnen gerepareerd
  • #19851 - Namen voor sneltoetsen gerepareerd
  • #19920 - Annuleren werkend maken in "Alle kinderen downloaden"
  • #19951 - Bericht "Multipolygoon is niet gesloten" als een nieuw gemaakte relatie geen weg bevat
  • #19120, #19954 - Sneltoetsen met Shift uitgeschakeld in tekstvelden
  • #19976 - SWEREF99 TM (EPSG:3006) toegevoegd in standaarkeuzen voor projectie
  • #19993 - Afhandelen van opmerkingen met meerdere regels in dialoogvenster Opmerkingen
  • #19997 - Submenu Kaarttekenstijl voor lege instellingen uitschakelen
  • #6529, #14620, #19438 - Problemen gerepareerd die de integriteit van de gegevens zouden kunnen beschadigen
  • #19869, #19871, #19895 - Testen voor Validator zouden vergrendelde (alleen-lezen) gegevenssets niet goed af kunnen handelen
  • #20013 - Wegen combineren: voorstellen om kindnodes direction=forward/backward aan te passen in het geval dat een van de wegen moet worden omgedraaid
  • #19966, #20115 - Multipolygoon maken: Probleem gerepareerd dat JOSM zou kunnen blokkeren als multipoly.show-relation-editor is true
  • #20096 - Herstel initialisatie van opmerkingen van hashtags van wijzigingenset van gegevenssets indien gespecificeerd via Afstandsbediening (regressie van recente wijzigingen dialoggvenster Uploaden)
  • #20026 - Helptip voor Datum/tijd in dialoogvenster GPX-filter gerepareerd
  • #20018 - Uitschakelen timer Opnieuw tekenen als geen uitbreiding voor de animatie is ingeschakeld
  • #20099 - Er voor gezorgd dat voorkeuren voor "OSM Server" een verticale schuifbalk weergeeft indien nodig
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #19743, #19879 - Bijgewerkt naar OpeningHoursParser 0.22.1
  • #19506 - Vermijden van duplicaatwaarschuwingen op knopen die building en highway verbinden
  • #19581 - Uitschakelen van de knop Repareren voor gedupliceerde knopen in het geval er geen gedownload gebied is
  • #17498 - Waarschuwen voor bicycle=no en cycleway="something positive"
  • #17498 - Vervallen cycleway|cycleway:left|cycleway:right=none ten faveure van *=no
  • #19877 - Waarschuwen voor emergency=defibrillator op een weg
  • #16247 - Valse positieven vermijden voor "Knoop verbindt een electriciteitslijn of -kabel met een object dat niet is gereleateerd aan de infrastructuur voor electriciteit." met multipolygonen
  • #19304 - Toegevoegd shop=frozen_food
  • #17646 - Toegevoegd mobile en contact:mobile aan de twee voorkeuzen voor Contact
  • #17646 - Voorkeuze toegevoegd met de meest voorkomende sociale netwerken
  • #19423 - Toegevoegd amenity=animal_boarding en amenity=animal_shelter
  • #19907 - Niet automatisch repareren van width=m naar width= m (en soortgelijke gevallen)
  • #19907 - Aanpassen van enkele numerieke testen om te waarschuwen voor gevallen met ontbrekende getallen na het decimale scheidingsteken (width=10'2." of maxheight=2. m), niet waarschuwen over waarden zonder inch (alleen feet)
  • #19907 - Verwijderen van foot/inch uit de numerieke testen maxweight/maxaleload
  • #19907 - Vermijden dat de knop Repareren van enkele numerieke testen nog steeds een verkeerde waarde produceert
  • #19862, #9257 - Controversiële waarschuwing over onnodige foot|bicycle=yes|designated samen met highway=footway|pedestrian|cycleway verwijderd
  • #17809 - Spelling FIXME niet promoten, vervallen Fixme ten faveure van fixme
  • #19909 - Niet waarschuwen voor "Wegeinde nabij andere weg" als een electriciteitslijn eindigt met location:transition=yes
  • #19787 - Toegevoegd building=tent
  • #19917 - Niet waarschuwen voor knopen met rol house zonder huisnummer maar met nohousenumber=yes in geassocieerde straatrelaties
  • #19930 - Waarschuwingsniveau verlaagd voor oneway op waterway naar niveau info voor navigeerbare waterwegen
  • #19949 - Verbeterd waarschuwingsbericht voor sidewalk=yes
  • #19980 - Waarschuwen voor highway=livingstreet samen met maxspeed>20 of maxspeed>15 mph
  • #19981 - Waarschuwen voor gesloten weg power=line
  • #19987 - Waarschuwing voor valse positieve niet verbonden wegen gerepareerd voor wegen die eindigen in een veerterminal
  • #19967 - Toegevoegd leisure=bleachers en building=grandstand
  • #14964 - Toegevoegd residential=apartments|rural|urban
  • #19383 - Toegevoegd line_management aan voorkeuzen Ondersteuning electriciteit, waarschuwen voor line_management op ways, vervallen pole:type en aan electriciteit gerelateerde waarden tower:type
  • #20001 - Toegevoegd vending=water
  • #18266 - Waarschuwen voor meerdere waarden in telecom:medium
  • #19952 - Keuzelijst sport gewijzigd naar multiselectie
  • #20021 - Toegevoegd holding_position:type
  • #20034 - Toegevoegd building=gatehouse
  • #20022 - Niet waarschuwen voor relaties destination_sign met dezelfde leden
  • #20119 - Niet waarschuwen voor smoothness op barrier=kerb of kerb=*
  • amenity=bar en highway=pedestrian toestaan als fysieke objecten voor tags van sport
  • Niet waarschuwen voor maxspeed op waterway=tidal_channel|fairway
  • Niet waarschuwen voor ontbrekende maxspeed op traffic_sign=maxspeed als een voorwaardelijke maxspeed aanwezig is
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.11

2020-10-05: Stabiele uitgave 17084 (20.09)

 • belangrijke verbeteringen


 • gemiddelde verbeteringen
  • #19833 - Duplicaat-knopen verwijderen voor het maken van een weg voor OSM bij importeren van GeoJSON
  • #19830 - Correct bijwerken indicatie voor lengte weg in Statusbalk na verscheidene acties
 • kleine verbeteringen
  • #19786, #19726, #19808, #19820, r17032, r17034, r17036, r17060, r17061 - Ontbrekende pictogrammen toegevoegd en enkele pictogrammen gewijzigd
  • #19789, #19793 - Geheugenlekken gerepareerd
  • #19836, #19850 - Mogelijkheid toegevoegd voor toevoegen van een sneltoets voor meer dialoogvensters voor acties en schakelen
  • #19353 - Bug "Lid relatie moet deel uitmaken van dezelfde gegevensset als de relatie" gerepareerd
  • #19813 - Selectie van voorkeuzen Multiselecteren gerepareerd
  • #19794 - LatLonDialog: teruggaan hersteld met toets Enter
  • #19532 - Bug "Kan de ID-teller niet achterwaarts aanpassen" gerepareerd
  • #19493 - Probleem met uitvoering bij schakelen tussen kaarttekenstijl en weergave Draadmodel gerepareerd
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #18866 - Bijgewerkt naar laatste en mogelijk allerlaatste versie van kaarttekenstijl Potlatch2
  • #19739 - Toegevoegd natural=sinkhole, vervallen natural=sink_hole
  • #12575 - Pictogram toegevoegd voor craft=brewery, craft=winery, craft=handicraft en craft=caterer
  • #19782 - Spelling gerepareerd voor sleutels die UIAA bevatten naar uiaa, waarschuwingen voor Validatie toegevoegd
  • #19714 - Niet klagen omdraaien van richting in geval van two_sided=yes
  • #19769 - Berichten voor waarschuwingen van Validatie gerepareerd
  • #19747 - Waarschuwen voor electrified=no samen met voltage of frequency op wegen railway, frequency=25 toegevoegd aan voorkeuzen
  • #19747 - Sorteren van waarden voor frequency in voorkeuzen gerepareerd
  • #19759 - Toegevoegd emergency=suction_point
  • #19797 - Toegevoegd man_made=pumping_station
  • #19597 - Verbeterde uitvoering Validatie bij valideren van complexe multipolygonen
  • #19796 - Meer optionele waarden toegevoegd aan de voorkeuzen voor runway, taxiway, apron en helipad
  • #19821 - Niet waarschuwen voor één richting op leisure=track
  • #19835 - Vervallen cuisine=bbq (niet hoofdlettergevoelig) ten faveure van cuisine=barbecue
  • #19572 - Meer waarschuwingen toegevoegd voor lanes en surface op verdachte objecten
  • #19603 - Waarschuwen voor verdachte combinaties van tags met footway=*
  • #19672 - Toegevoegd amenity=monastery, historic=monastery en building=monastery
  • #19828 - Verwijderd cycleway:left|right=opposite_lane|opposite_track|opposite, toegevoegd cycleway=separate en cycleway:left|right=separate
  • #19431 - Toegevoegd amenity=language_school
  • #18336 - Toegevoegd shop=fishing
  • #18338 - Toegevoegd shop=chocolate
  • #18335 - Toegevoegd shop=herbalist
  • #17138 - Toegevoegd shop=swimming_pool
  • Toegevoegd entrance=garage
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.09

2020-09-07: Stabiele uitgave 17013 (20.08)

 • belangrijke verbeteringen
  • #18235 - Nieuwe taal Servisch met Latijns schrift
  • #15441 - GPX-routes weergeven als afzonderlijke laag (zoals markeringen)
  • #15240 - Alle resterende bron-pictogrammen PNG geconverteerd naar SVG (behalve pictogrammen voor Potlatch2 kaarttekenstijl)
  • #19027 - Donkere modus beschikbaar via de nieuwe plug-in FlatLaf
 • gemiddelde verbeteringen
  • #19248 - Modus Offline schakelen toegestaan in menu Bestand ("Offline werken...")
  • #19400 - Afstandsbediening: specificatie OpenAPI maken
  • #18919 - Wijzigingensets beheren: tabellen sorteren
  • #15240 - Veel pictogrammen PNG gewijzigd naar SVG
  • #19574 - Instelling voor kleur voor MapCSS toegevoegd
  • #10488 - GPX-laag: spring naar vorige/volgende segment
  • #17836 - Downloaden langs verscheidene GPX-sporen in één keer
  • #19633 - Koppelingen weergeven in de Relatiebewerker, zoals verwacht voor routerelaties met gesplitst begin
  • #3450 - Dialoogvenster Downloaden: downloaden van grenzen buiten huidige kaartweergave bevestigen
  • #4888 - Dialoogvenster Downloaden: kaartschaal weergeven
  • #19692 - Modus Zoomen: in-/uitzoomen afhankelijk van rechthoek
  • #19624 - Onderseuning voor lezen van regelbegrensde GeoJSON (RFC 7464)
  • #19632 - GeoJSONWriter: key={value} schrijven als JSON-object
  • #19717 - Ongewenste tekens voor beheren van tekst vermijden in HiDPI
  • #19716 - ChooseTrackVisibilityAction: sorteren op tijdperiode gerepareerd, niet rapporteren van niet gespecificeerde tijdperiode als 1970-01-01
  • #8334 - Toegevoegde gevorderde optie voor schalen van lettertype tabel (Sleutels gevorderde voorkeuren gui.scale.table.*)
  • #8334 - Toegevoegde gevorderde optie voor schalen van lettertype lijst (Sleutel gevorderde voorkeuren gui.scale.list.font)
  • #19732 - Voorkeuren: open eerder geselecteerde tab Voorkeuren
  • #14200 - Waarschuwen bij verplaatsen van elementen over een grotere afstand
 • kleine verbeteringen
  • #19437 - OpenBrowserAction: maak waarschuwing drempel voor vensters van browser configurabel (Sleutel Gevorderde voorkeuren warn.open.maxbrowser)
  • #19620 - Tag2Link: aanpassen bronnen toestaan
  • #18555 - Tag2Link: maak zoeken configurabel (Sleutel Gevorderde voorkeuren tag2link.search)
  • #19622 - Tag2Link: pictogramen weergeven gebaseerd op voorkeuzen/stijlen
  • #19316 - Geen waarschuwing weergeven als een nieuwe relatie wordt verwijderd
  • #12484 - Niet toepasselijke acties AdvancedPreference uitschakelen (Bewerken vereist exact één geselecteerde rij. Herstellen vereist tenminste één geselecteerde rij.)
  • #19669 - Meer knoppen Help toegevoegd aan dialoogvensters
  • #8227 - MarkerLayer: toestaan grootte/dikte van markering aan te passen (Sleutels Gevorderde voorkeuren draw.rawgps.markers.size, draw.rawgps.markers.stroke)
  • #19699 - Dialoogvenster Downloaden: links uitlijnen, spactiëring verbeterd, pictogrammen toegevoegd aan keuzevakken bron en "Zoomen naar gedownloade gegevens"
  • #7638 - Dialoogvenster Downloaden: Statusbalk met lat/lon van muiscursor en geselecteerd gebied voor downloaden toegevoegd (voor Experts)
  • #19705 - Kaartweergave: Beperkingen afslaan renderen in HiDPI
  • #19706 - Selectie-/Relatielijst: primitieve pictogrammen renderen in HiDPI
  • #13586 - Voorkeuren: bronitems niet automatisch bijwerken als --offline=CACHE_UPDATES
  • #19731 - Voorkeuren afbeeldingen: knop Opnieuw laden verplaatst naar naast knop Activeren
  • #19510 - "Zoom naar laag" toegevoegd in contextmenu van lagen in het paneel Lagen
  • #19736 - MapStatus: gelokaliseerde naam SystemOfMeasurement weergeven
  • #19754 - Tag2Link: ondersteuning voor multi-waarden voor wikimedia_commons
  • Verschuiving van patronen voor embankment/barrier, die leidden tot onvoorspelbaar renderen, gerepareerd
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #19579 - Niet waarschuwen voor onbekende waarden van generator:output:electricity en plant:output:electricity
  • #19589 - Niet waarschuwen voor duplicaat housenumbers als een is getagd op een knoop barrier=entrance of barrier=gate
  • #19604 - Waarschuwen als de waarde van alt_name hetzelfde is als name
  • #19570 - Verplaats waarschuwing hangar outside aeroway naar externe Franse specifieke regels
  • #18899 - OpeningHoursParser: striktheid specificeren in voorkeuren toestaan
  • #19646 - Voorkeuze bunker uitgebreid, waarde Bunker ook toegevoegd aan voorkeuze Gebouw
  • #19660 - Verbeterde tekst voor waarschuwing voor onnodige waarschuwing area=yes
  • #17633 - Dubbele waarschuwing verwijderd voor een object in sommige gevallen (bijv. name=school + building=school + amenity=school), vermijd gevallen zoals zelfstandige building=school (zonder amenity=school) na automatisch repareren
  • #19650 - Niet waarschuwen voor incline op leisure=slipway
  • #19609 - Aangepaste waarschuwingen lanes
  • #11541 - Tekstvak wikidata toegevoegd onder elk tekstvak wikipedia in alle interne voorkeuzen en waarschuwen als een waarde wikipedia eruit ziet als een waarde wikidata
  • #19641 - Toegevoegd shop=second_hand, gewijzigd pictogram voor shop=charity
  • #19714 - Renderen van rechterkant van barrier=city_wall toegevoegd, keuzevak two_sided=yes toegevoegd aan voorkeuze barrier=city_wall, waarschuwen als weg barrier=city_wall wordt omgedraaid
  • #19720 - Keuzelijst lift_gate:type gerepareerd
  • #19718 - Toegevoegd level=* aan voorkeuze emergency=defibrillator, voorkeuze opnieuw geschikt
  • #19726 - OSM wiki object type pictogrammen bijgewerkt
  • #18934 - Renderen van leisure=amusement_arcade en leisure=adult_gaming_centre gerepareerd
  • #19713 - Toegevoegd junction=circular en standaardpijlen éénrichting verwijderd in geval van oneway=no; links naar voorkeuzen toegevoegd tussen roundabout, mini-roundabout en circular junction
  • #19742 - Waarschuwen voor naar alle waarschijnlijkheid foutieve tag direction op highway=mini_roundabout, pictogram voor uitsluitend tag direction=clockwise verwijderd
  • #19760 - Niet waarschuwen voor ongebruikelijk teken voor Unicode ɗ en Ɗ
  • Onnodige witte achtergrond verwijderd uit een aantal pictogrammen
  • Toegevoegde waarden level in de voorkeuzen, waarden van level en layer niet sorteren in voorkeuzen
  • irrigation=pivot toegevoegd aan voorkeuze farmland
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.08

2020-07-31: Stabiele uitgave 16812 (20.07)

 • kleine verbeteringen
  • #15240 - Vervangen van enkele pictogrammen PNG door SVG
  • #13173 - Hotspot voor cursor gerepareerd voor HiDPI
  • #19241 - "JOSM Validator" niet rapporteren als gegevensbron bij uploaden
  • #19451 - Gegevens bijwerken: Geen incomplete wegen downloaden
  • #19508 - Betere functie voor omdraaien voor getallen (bijv. wijzig incline=0% niet naar incline=-0%)
  • #19444, #19293 - Verbeterde tag2link
  • #19370, #18319 - GitHub Actions en pakket voor macOS
  • #19432 - Verbeterd splitsen van wegen als een weg meerdere keren voorkomt in een relatie
  • #19496 - Speciale pictogrammen voor voorkeuzen weergeven voorafgaande aan het algemene pictogram voor multipolygoon in lijsten voor alle voorkeuzen
  • #19312 - Toegevoegd sleutel voor voorkeuren validator.relation.allow.complex.dependency om waarschuwingen uit Validatie of Relatiebewerker uit te schakelen als meerdere relaties een afhankeljkheidslus maken (alleen nuttig voor niet-OSM gegevens)
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #19440 - Toegevoegd placement:forward/backward aan voorkeuzen highway
  • #16391 - Toegevoegd keuzevakken noref=yes en noname=yes na velden ref en name in voorkeuzen highway
  • #18698 - Meer tags voor acces toegevoegd
  • #18698 - Voorkeuze Road Restrictions gesplitst in Road Restrictions en Access Restrictions
  • #11245 - Toegevoegd clothes=* aan voorkeuze shop=clothes
  • #19457 - Toegevoegd sport=curling
  • #19445 - Toegevoegd man_made=telescope
  • #9164 - Toegevoegd historic=citywalls, historic=city_gate, historic=manor, historic=church, historic=charcoal_pile, historic=mine, historic=mine_shaft, historic=shieling en historic=milestone
  • #19517 - Toegevoegd club=*
  • #19515 - Toegevoegd man_made=antenna
  • #10759 - Toegevoegd keuzevakken communication:*=yes aan antenna, mast, tower en communication tower
  • #19180 - Vervallen access=customer, addr:inclusion=estimated, building=apartment, lamp_mount=bent mast, lamp_mount=straight mast, lamp_type=electrical, generator:type=solar_photovoltaic_panels en
  building=part (veel voorkomende typefouten)
  • #19526 - Validatie Multipolygoon: zoek gedeelde segmenten zonder buitenste wegen als relatie multipolygoon niet compleet is
  • #10932 - Waarschuwen voor wegen met *:lanes, maar zonder lanes (ook met extensies :forward, :backward en :both_ways)
  • #19536 - Waarschuwen voor numerieke namen (niveau Info)
  • #17296 - Als de waarde van fixme ook een tag is, vraag dan of de FixMe is gerepareerd
  • #19094 - Waarschuwen voor placement:forward/backward=transition
  • #19544 - Waarschuwen voor building overlapt met building:part
  • #19180 - Vermijden om niet nodige berichten te maken in "Other" als er niet al een vervallen waarschuwing in "Warning" staat
  • #19555 - Aanpassing van renderen van note en fixme op knopen
  • #17750 - Meer tags access toegevoegd aan voorkeuzen barrier inclusief pictogrammen voor controles
  • #19568 - Niet waarschuwen voor highway eindigend nabij andere highway voor railway=platform en railway=platform_edge
  • #19571 - Bijgewerkt naar OpeningHoursParser 0.22.0
  • Pictogram toegevoegd voor barrier=bus_trap
  • Toegevoegd keuzevak area aan voorkeuze leisure=track
  • Toegevoegd sport=chess
  • Kleine herschikking in de voorkeuzegroep man_made
  • Toegevoegd resource=clay
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.07

2020-07-02: Stabiele uitgave 16731 (20.06)

 • belangrijke verbeteringen
  • #17688 - "Geselecteerde tags herstellen" in venster Geschiedenis (via pop-upmenu)
  • #19320 - Links naar taghistory.raifer.tech toegevoegd
  • #18586 - Actie Selectie omdraaien toegevoegd (alleen modus Expert)
 • gemiddelde verbeteringen
  • #13082 - SearchCompiler: leden toevoegen: sleutelwoord om te zoeken naar relaties met het gespecificeerde aantal leden
  • #19330 - Browser Geschiedenis: Semantische controle toegevoegd om equivalente knopen/leden te selecteren aan tegengestelde zijden
  • #12303 - Recursief gebruiken om verwijzingen op te halen bij het downloaden van objecten met Overpass API
  • #19381 - Dialoogvenster Uploaden: waarschuwen voor groot begrenzingsvak
 • kleine verbeteringen
  • #19321 - Soms afgebroken tekst in keuzelijsten in voorkeuzen gerepareerd
  • #16255 - Mogelijkheid om rollen van relatis te bewerken in dialoogvenster Leden
  • #19346 - Automatisch nieuw gemaakte multipolygonen selecteren
  • #14701 - Dupliceren van relatie bevestigen
  • #19196 - Niet opnieuw opstarten als een kleur van kaarttekenstijl wordt gewijzigd
  • #19199 - SimplifyWayAction: weergeven hoeveel knopen zullen worden verwijderd
  • #14228 - Leden op volgorde zetten bij maken van grenzen en multipolygonen
  • #19197 - MapCSS: Mogelijkheid om een eigenschap voor een kleur te maken met JOSM_pref
  • #19366 - Filtervak voor Voorkeuren kleuren toegevoegd
  • #19287 - Waarden playground te doorzoeken gemaakt
  • #19376 - Bied een optie aan om het pop-upmenu voor de afbeeldingenlaag uit te schakelen
  • #19381 - Dialoogvenster Uploaden: waarschuwingen minder opdringerig gemaakt
  • #19406 - InspectPrimitiveDialog: lengte en gebied weergeven
  • #16031 - Voorkeuzen: use_last_as_default="true" werkbaar gemaakt
  • #19374 - Relatiebewerker: Optie om links naar voorkeuzen voor taggen te verbergen
  • #18213 - MapCSS: ondersteuning toegevoegd voor repeat-image-opacity
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #19138 - Waarschuwen als u probeert een knoop te verwijderen die deel uitmaakt van een weg die is verborgen door een filter
  • #19337 - Niet waarschuwen voor sport=motor|motocross|cycling op niet gesloten wegen
  • #19380 - Verbeterd bericht Validatie "Probleem bij verificatie rol…"
  • #19389 - Toegevoegd footway=access_aisle
  • #19312 - Cirkelverwijzingen in relaties detecteren
  • #19395 - Niet waarschuwen voor beschrijvende name=Casa in Frankrijk (merknaam)
  • #19409 - Niet waarschuwen voor beschrijvende name=Kiosk in Nederland (merknaam)
  • #19396 - Waarschuwen voor stream=intermittent en niet meer waarschuwen voor ontbrekende tag stream zonder waterway
  • #19163 - Eenheden van testen van Validatie aangepast: automatisch repareren toegevoegd voor ontbrekende of meerdere spaties en lange vormen van eenheden, ook maxaxleload en maxlength valideren
  • #19403 - Rollen van relaties voor recreatieve routes bijgewerkt
  • #19393 - Waarschuwen voor eindknoop zonder huisnummer in adresinterpolatie
  • #19382 - Toegevoegd website, operator, fee, opening_hours en reservation aan route-relaties en/of aerialways, keuzevakken sorteren verbeterd in voorkeuze public_transport=stop_position
  • #17026 - Niet waarschuwen voor reg_name zonder name
  • #18265 - Toegevoegd shop=lighting, shop=security, shop=wholesale, shop=pottery en shop=trade
  • #18265 - Vervallen shop=lamps
  • #19427 - Toegevoegd pipeline=substation
  • #18940 - Toegevoegd man_made=goods_conveyor
  • #15240 - Enkele pictogrammen PNG vervangen door SVG
  • #16898 - Waarschuwen voor man_made=tower zonder tower:type en man_made=communications_tower met height<75m
  • #10759, #17818, #16898 - Voorkeuzen toegevoegd voor man_made=mast en man_made=communications_tower, voorkeuze voor man_made=tower opnieuw bewerkt
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.05

2020-06-02: Stabiele uitgave 16538 (20.05)

(Stabiele uitgave 20.04 werd overgeslagen.)

 • belangrijke verbeteringen
  • #19147 - Perzisch toegevoegd en IJslands opnieuw toegevoegd
 • gemiddelde verbeteringen
  • #18468 - MapCSS: ondersteuning toegevoegd voor roteren van tekst
  • #18164 - Schakelen naar JOSM syntaxis voor zoeken in Overpass Turbo Queryassistent
  • #8352 - Kleur kiezen toegevoegd aan voorkeuzen en de kleur weergeven in dialoogvenster Eigenschappen
  • #11310 - Ondersteuning voor instellen tags wijzigingenset gedurende aanroep /import
  • #19127 - Spring naar positie: spring naar de toiegevoegde plaatsnaam
  • #19099 - Downloaden gebied rondom plaatsen: zoek naar meer dan 10 resultaten met Nominatim (Na de eerste keer zoeken wijzigt de knop naar "Meer zoeken…")
  • #18694 - Verbetert renderen van cursors op HiDPI-schermen
  • #19255 - Browser gecshiedenis: kolom "index van knoop/lid" toegevoegd
 • kleine verbeteringen
  • #18462 - Verbeterde afhandeling van back-upbestand voorkeuzen
  • #18863 - Verbeterde actie Wegen splitsen
  • #19070 - SearchCompiler: vergelijking van regexp met <tilde>
  • #19075 - Voorkeuzen: pop-upmenu toegevoegd aan sleutels
  • #19022 - PresetLink: aanpassen toestaan van labeltekst en positie UI
  • #18670, #19042, #19089, #19104, #19105, #19111 - Verbeterde actie Losmaken
  • #19041 - GeoJSONReader: knoop opnieuw gebruiken op dezelfde positie om meerdere knopen bovenop elkaar te vermijden. Vermijd maken van niet verbonden polygonen.
  • #18883 - InspectPrimitiveDialog: verbeterd overzicht kaartstijl
  • #19121 - Verbeterd waarschuwingsbericht voor acties buiten gedownloade gebied
  • #19124 - Gegevens bijwerken: geen volledige relaties downloaden bij "Controleren op server" voor "verwijderde of verplaatste objecten"
  • #19074 - Verbeterde TagInfoExtract (gebruikt voor projecten van Taginfo, voorbeeld)
  • #19176 - URL OSMCha bijgewerkt
  • #19181 - Verbeterde kaartweergave nij lagezoom bij het tekenen van wegrichtingen als Pijlen voor wegrichting is ingeschakeld
  • #17270 - Verbeterde Geschiedenis (Ctrl+H) als meerdere objecten zijn geselecteerd
  • #13177 - Betere afhandeling fouten bij downloaden ouderwegen/-relaties
  • #19237 - Meer pictogrammen toegevoegd aan contextmenu tekstvak
  • #19227 - PluginListPanel: scrollen versnelt
  • #19193 - WMSImagery: parsen van capabilities voor versie 1.3.0 gerepareerd
  • #19234 - ToolbarPreferences: mogelijkheid pom alle geselecteerde items naar boven/beneden te verplaatsen
  • #19247 - MenuItemSearchDialog (CTRL+Space): zoeken naar afbeeldingen op huidige positie mogelijk gemaakt
  • #18162, #18712 - Toegevoegd --offline=CACHE_UPDATES om bijwerken van gecachete bestanden uit te schakelen. Dit omvat index voor afbeeldingen, aangepaste stijlen, voorkeuzen.
  • #18107 - ChangesetCacheManager: kopiëren van een lijst met wijzigingensets naar klembord mogelijk maken
  • #18975 - NoteInputDialog: geometrie van vensters onthouden
  • #17952 - Relation Manager: focus aanpassen op tab Leden bij verwijderen geselecteerde leden
  • #19253 - Browser Geschiedenis: accentueer geselecteerde rij lid relatie
  • #19254 - Browser Geschiedenis: dubbelklik tabel lid relatie om geschiedenis van lid te openen
  • #19260 - Menu weergeven bij klikmet rechts in Geschiedenis van leden relatie
  • #19275 - Relatielijst: Directe optie voor viewer Geschiedenis - Inschakelen van Ctrl+H en toevoegen van Geschiedenis aan pop-upmenu voor klikken met rechts voor lijst leden.
  • #19285 - Ctrl+C (Kopiëren) behoudt de volgorde van selecteren
  • History/VersionTable: actieve versies in weergave scrollen
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #17914, #13841 - Verbeterde test "Eindknoop nabij andere weg"
  • #19048 - Syntaxis Opening hours: valideren van opening_hours:covid19
  • #18994 - Fijn afstemmen van enkele objcttypen van voorkeuzen en kaarttekenstijlen
  • #19053 - Verbeterde afhandeling lijst Negeren Validator
  • #19038 - Toegevoegd information=route_marker
  • #12575 - Toegevoegd pictogram voor craft=photographer
  • #15240 - Vervangen van enkele pictogrammen PNG door SVG
  • #19066 - Enkele verbeterde berichten van Validatie
  • #19018 - Vlag voor combinatie van belnagrijk type highway (trunk .. residential) en crossing=*
  • #19072 - Toegevoegd shop=storage_rental
  • #19007 - Toegevoegd materiaal voor recyclen hout, drank_kartons, papier_verpakking, boeken, tijdschriften, kranten en alles sorteren op "onderwerp"
  • #19079 - Verbeterd label voor preset_link "fixme", "note" en "description
  • #18094 - Weergeven van addr:unit en addr:flats ook in de kaartweergave
  • #19045 - Toegevoegd surface aan enkele voorkeuzen voor sport en hoops aan basketball
  • #18138 - Toegevoegde regels voor voorkeuze en validatie voor verbindingsrelaties
  • #11253 - Vereist om eenheid toe te voegen aan tag maxstay, opnieuw bewerkte regels voor voorkeuzen en toegevoegd voor Validatie met automatisch repareren voor de meest voorkomende gevallen
  • #19145 - Verbeterde test Niet gesloten wegen
  • #19136 - Opnieuw waarschuwen voor oude-stijl multipolygonen
  • #18134 - Toegevoegd healthcare=laboratory
  • #17818 - fijn afstemmen / unificeren van enkele voorkeuzen
  • #19271 - Ondersteuning voor man_made=street_cabinet op gebied
  • #18693 - Toegevoegd door=* aan voorkeuze ingang
  • #19261 - Toegevoegd maxspeed:advisory
  • #19081 - Toegevoegd amenity=public_bath
  • #18934 - Toegevoegd leisure=amusement_arcade, leisure=adult_gaming_centre en amenity=gambling, kleine hersortering in menu voorkeuzen
  • #19186 - Toegevoegd amenity=public_bookcase
  • #19274 - Waarschuwen voor beschrijvende naam library,biblioteca,biblioteka,bibliothek,bibliotheek
  • #19287 - Toegevoegd playground=* en waarschuwen voor playground=yes
  • #19010 - Waarschuwen voor verdachte combinaties van cycleway/sidewalk met cycleway/sidewalk:left/right
  • #19298 - Toegevoegd wiki gedocumenteerde waarden tree >80 gebruikt in voorkeuze boomgaard
  • #19311 - Niet waarschuwen voor sport=* + amenity=dojo
  • Eigen pictogram toegevoegd voor information=audioguide
  • Waarden van sleutel wall zoekbaar gemaakt
  • Opnemen sleutel level in voorkeuze steps
  • Verbeterde Validatie voor de sleutel seats
  • Geautomatiseerde controle toegevoegd voor voorkeuzen car wash
  • Niet waarschuwen voor "Unknown source:maxspeed context" voor zone 10 en zone 60
  • Gebruik dezelfde kaarttekenstijl voor multipolygonen landuse=construction als voor gesloten wegen
  • Toegevoegd building=sty
  • Toegevoegd building=parking
  • Toegevoegd foot=use_sidepath voor voorkeuze toegangsrestricties
  • Toegevoegd crop=soy,barley,rape aan voorkeuze landgebruik
  • Niet waarschuwen voor niet gesloten weg leisure=barefoot (blotevoetenpaden)
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.05

2020-04-06: Stabiele uitgave 16239 (20.03)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • #18856 - Taal Arabisch toegevoegd
 • gemiddelde verbeteringen
  • #18856 - Ondersteuning toegevoegd voor numerieken in Oost Arabisch(-Indic) en Khmer
 • kleine verbeteringen
  • #18596 - Gerepareerde volgorde van relaties na splitsen weg
  • #14965 - Alfabetisch sorteren tags Autofilter
  • #18810 - Dialoogvenster Validatie geeft de test weer die het bericht in de Helptip produceerde
  • #18818 - Downloaden vanaf OSM langs geselecteerde wegen: waarde < 10 [meters] toestaan
  • #18796 - Validatie gerepareerd om juist te werken na uploaden
  • #18835 - Downloaden leden: geen volledige recursieve download van kindrelaties uitvoeren, d.i. alleen leden van wegen en knopen worden compleet gemaakt
  • #18835 - Maak de knop Annuleren werken terwijl leden van relaties worden gedownload
  • #13805, #17737 - Verbeterde voortgangsbalk van Validatie
  • #18870 - DownloadAlongAction: onderdrukken van dialoogvenster voor meerdere verzoeken bij slechts één verzoek in DownloadAlong
  • #18885 - AdvancedChangesetQueryPanel: selecteren keuzevak/radioknop bij klikken op label ervan
  • #18658 - Geen lege laag Validatie maken
  • #18619 - Dialoogvenster Uploaden: rand toegevoegd, overzicht opnieuw geschikt
  • #18649 - Menu Afbeeldingen: Geen submenu voor categorie maken bij slechts één item
  • #18919 - Tabellen sorteren in beheren wijzigingensets toestaan
  • #18918 - Inschakelen van sneltoets Ctrl-H om de geschiedenis weer te geven van primitieven die zijn geselecteerd in Beheren wijzigingensets
  • #17285 - Toegevoegd privacy-policy-url aan schema Afbeeldingen
  • #17683 - LoadAndZoomHandler: volgorde van selectie behouden
  • #15931 - Een voorkeur toegevoegd om de externe browser te gebruiken in plaats van de Help Browser
  • #18692 - Relatie dupliceren weergeven in contextmenu
  • functies voor conversie MapCSS toegevoegd: to_boolean, to_byte, to_short, to_int, to_long, to_float, to_double
  • #18990 - Knoop aan weg koppelen opnieuw ingeschakeld als de weg dezelfde is als waar de knoop toe behoort
  • #18985 - Downloaden van ouders van verwijderde (onzichtbare) objecten vermijden
  • #18979 - Verbeterde weergave van PrimitiveIds
  • #18993 - Toestaan een vergendelde gegevensset te klonen
  • #15232 - Dialoogvenster Uploaden: Gevorderde voorkeuze upload.show.review.request om het keuzevak om terugkoppeling te vragen uit te schakelen
  • #18429 - Dialoogvenster Uploaden: Gevorderde voorkeuze upload.show.automatic.source om de automatische UI voor ophalen bron uit te schakelen
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #16707 - Verbeterde accentuering van overlappende gebieden en "zoomen naar fout"
  • #18744 - Verbeterd gedrag "Overlappende gebieden samenvoegen"
  • #13165 - Verbeterde overlapping van test voor multipolygonen
  • #17629 - Niet waarschuwen voor name=mairie|rathaus
  • #9895 - Waarschuwen voor waarden noexit anders dan yes
  • #12575 - Pictogram toegevoegd voor craft=blacksmith
  • #16707 - Waarschuwen voor overlapping van verbonden gebouwen
  • #18817 - Waarschuwen voor markering als lid van ondergrondse pijplijn of kabel
  • #18765 - Niet waarschuwen voor twee enkele waarden voor richting (direction=90;270) en combinatie van bereiken en enkele waarden (direction=45-100;190-250;300)
  • #18819 - Vervallen exit_to=* ten faveure van destination=*
  • #18140 - Gewisseld naar OpeningHoursParser
  • #18741 - Tagcontrole: rapporteer codepunt van ongebruikelijk teken Unicode
  • #12914, #18552, #18640 - Move out Frans-specifieke regels verwijderd ten faveure van externe specifieke regels voor Frankrijk
  • #15240 - Pictogram Potlatch gewijzigd naar SVG
  • #18868 - Afgescheiden keuzevak toegevoegd in voorkeuze pad/voetpad/fietspad
  • #18935 - "ele" toegevoegd aan interne voorkeuze natural=water
  • #18937 - Controle "water area inside water area" toegevoegd
  • #18951 - Vervallen water=riverbank ten faveure van water=river
  • #18969, #18964 - Verbeterde uitvoering van controles van Validatie
  • #18863 - Wegen splitsen: valse positieve waarschuwingen over ontbrekend eleden vermijden
  • #18740 - Tag checker: een aantal fonetische tekens op de whitelist geplaatst
  • #19014 - Niet waarschuwen voor junction=* op area:highway
 • Opnieuw bewerkt "onder de motorkap"
  • #16860 - Apache Ivy ingesteld
  • #18140 - Gewisseld naar OpeningHoursParser
  • #18845 - Reorganisatie van gegevens, afbeeldingen, stijlen, IDE en eigen bestanden naar een meer praktische bestandsboom
  • #18802 - Opnieuw bewerkt en optimalisaties: MapCSS
  • #18864 - Opnieuw bewerkt en optimalisaties: Voorkeuren voor taggen
  • #18896 - Opnieuw bewerkt en optimalisaties: ImageryInfo
  • #18886 - Opnieuw bewerkt en optimalisaties: OsmReader
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.03

2020-02-26: Stabiele uitgave 15937 (20.02)

(Eerste versie 15915 werd uitgegeven als stabiele versie maar wegens een belangrijk probleem werden versies 15927 en 15937 uitgegeven als oplossing voor het probleem.)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • #18440 - Toegang tot afbeeldingen van Maxar hersteld
  • #18729 - Links toegevoegd naar Geofabrik regionale/nationale Taginfo-instanties
  • #18628, #18679, #17109 - Autofilters verbeterd: de actieve regel/sleutel weergeven, ondersteunen van numerieke waarden met eenheden, ondersteuning voor stappen van 0,5 voor niveau en toevoegen van nieuwe sleutels: building:levels, gauge, frequency, incline, lanes, admin_level
  • #14088 - Dialoogvensters Tag en Wijzigen waarde toegevoegd: gebruiken van overeenkomende pictogrammen voor voorkeuze/kaarttekenstijl op de knop OK
 • gemiddelde verbeteringen
  • #18749 - Verminderen voetafdruk geheugen
  • #18566 - Downloaden object: verbeterde uitvoering en gedrag
  • #10511, #18728, #9911, #9599 - gebieden samenvoegen: verbeterde uitvoering en gedrag
 • kleine verbeteringen
  • #17827 - Compatibiliteit met Java 14 toegevoegd
  • #18639 - Bijgewerkt naar overpass-wizard 0.0.9
  • #18654 - Unieke identificatie onderscheiden per type primitief (Dit maakt het mogelijk .osm-bestanden gemakkelijk bij te werken met negatieve ID's over meerdere sessies, zoals het interne JOSM begrenzingenbestand.)
  • #18678 - DownloadAlong met vergendelde lagen gerepareerd
  • #18677 - Status "download" en "locked" toegevoegd aan info OSM gegevenslaag
  • #18703 - Scrollen door TabPreferenceSetting met muiswiel
  • #15158 - Tag2Link: ondersteuning voorloopnullen voor ref:bag
  • #18709 - Dialoogvenster Tag toevoegen: automatiusch aanvullen uitgeschakeld bij gebruik van recente tags
  • #13108 - Registreren van bestanden *.geojson, *.jos, *.joz op alle platformen
  • #18720 - Automatisch "Verschuiving zoom tegel" inschakelen in modus HIDPI
  • #18761 - Alleen source=survey overwegen voor lokale GPX-bestanden, niet de publieke
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #18577 - Bijgewerkt opening_hours.js
  • #18667 - Overeenkomen van cycleway:left en cycleway:right oook op voorkeuze Cycle Lane/Track
  • #18642 - Niet waarschuwen voor de sleutel to op wegen route=ferry
  • #17820 - Dezelfde ondersteuning voor oneway:bicycle=no als voor cycleway=opposite
  • #18633 - Voorkeuze route=ferry uitgebreid
  • #11232 - Waarschuwen voor highway=* + construction=yes
  • #18740 - Validatie: een aantal fonetische tekens gewhitelist
  • #18767 - Toegevoegd navigationaid=als|papi|vasi aan voorkeuze aeroway=navigationaid, toegevoegd eigen pictogrammen voor papi en vasi en waarschuwen voor navigationaid=approach_light en navigationaid="ALS (Approach lighting system)"
  • #17541 - Toegevoegd historic=fort
  • #12575 - Toegevoegd pictogram voor craft=stonemason
  • #18719, #18659 - Gewijzigd car naar motorcar in voorkeuze amenity=charging_station, toegevoegd een waarschuwing voor Validatie en toegevoegd motorcycle=*
  • Toegevoegd pictogrammen voor de typen track in het combinatievak van de voorkeuze voor gemakkelijker leren/begrijpen welk patroon behoort bij wel type track
  • Toegevoegd leisure=outdoor_seating
  • Toegevoegd payment:contactless aan voorkeuze payment
  • Toegevoegd combinbatievak vehicle aan voorkeuze highway=track
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.02

2020-02-01: Stabiele uitgave 15806 (20.01)

 • belangrijke wijzigingen/verbeteringen
  • #13901, #18542, #14465 - Opnieuw implementeren plug-in Tag2Link in core en hem verbeterd (URL voor opmaak ophalen vanuit Wikidata en OSM Wikibase, verbeterde afhandeling voor verscheidene geselecteerde objecten)
 • gemiddelde verbeteringen
  • #15946 - Dubbelklikken op schuifbalken om doorzicht/kleurdiepte/gamma/scherpte opnieuw in te stellen
  • #11914 - Toestaan gebruikersnaam weer te geven in titelbalk
  • #18477 - Split Way: slim weg selecteren: als slechts één highway/railway/waterway van toepassing is, gebruik die dan
  • #17496 - AutoFilter: herleidt zinvolle standaardwaarden voor sleutel layer
 • kleine verbeteringen
  • #18510 - Pictogrammen toegevoegd voor acties naar boven/beneden/links/rechts
  • #18504 - Ondersteuning toegevoegd voor Tasking Manager 4 GPX URL
  • #18509 - GPX-kleuren weergeven in dialoogvenster Lagen met een cirkel
  • #18514 - Maak alle acties en dialoogvensters voor wijzigingensets alleen toegankelijk in modus Expert
  • #18091 - Hergebruik de snelkoppeling Help binnen het dialoogvenster Tags/leden
  • #18494 - GPX-lagen gebruiken de naam van het bestand in plaats van "Downloaded GPX Data" indien mogelijk
  • #18514 - Schakel menu Vensters uit indien leeg, geef het item voor het schakelen van het dialoogvenster voor Wijzigingensets alleen in modus Expert
  • #18530 - dialoogvenster Uploaden: ondersteuning voor lagen Validatie en Opmerkingen als brontag
  • #18172 - Nieuwe categorieën voor afbeeldingen "elevation" en "qa"
  • #18015 - Tijdzone gerepareerd in ImageViewerDialog
  • #18540 - Correcte pictogrammen voor primitieven gebruiken in dialoogvenster Validatie
  • #18083 - Wegen niet combineren als de gedeelde knoop oud is en buiten het gedownloade gebied ligt.
  • #18020 - Geen richtingen weergeven voor wegen way voor relaties van grenzen en multipolygonen
  • #17654 - Gebruikers notificeren van activeren van Viewport volgt live GPS door snelkoppeling
  • #18026 - Conflict relatie Lid: render beslissings als radioknoppen
  • #10435 - MapCSS: instellingen toegevoegd voor type string/double
  • #18503 - Relatiebewerker: bereken wayConnection voor type=superroute
  • #17220 - LayerListDialog: verschuiving afbeelding weergeven in helptip, eerdere verschuiving opnieuw inschakelen met een klik
  • #14921 - WMS: ondersteuning time={time} voor afbeeldingen van Sentinel-2
  • #17688 - Geschiedenis bekijken: toestaan om meerdere waarden te selecteren/te kopiëren
  • #17639 - Relatiebewerker: omdraaien van kleuren van pictogrammen als lijn is geselecteerd
  • #13813 - Geavanceerde objectinfo: consistente indeling coördinaten/bbox gebruiken
  • #14197 - Gevorderde voorkeuren: ondersteuning voor sleutelwoorden "modified", "default", "changed"
  • #18613 - Uploaden van gegevens voor geojson ontmoedigen
  • #18624 - Verbeterde uitvoering van downloaden ouder-wegen/relaties
  • #18632 - Laden van SVG-afbeeldingen in interne Help-browser gerepareerd
  • #18608 - De correcte codering voor de console gebruiken in Windows
  • #18653 - Grenzen EU bijgewerkt na Brexit
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #18517 - Vervallen office=administrative ten faveure van office=government
  • #18505 - Detecteer highway=crossing zonder crossing=* (info-niveau)
  • #18469 - Vervallen landuse=churchyard
  • #18460 - Meer precieze interne grens tussen Duitsland en Zwitserland
  • #18455 - Detecteer objecten die niet overeenkomen met hun objecttype voor voorkeuzen (info-niveau)
  • #18421 - Toegevoegd route=running en route=fitness_trail
  • #18524 - Meer waarden toegevoegd voor "material"
  • #18374 - Waarschuwen als collection_times wordt gebruikt in plaats van opening_hours voor amenity=recycling, opnieuw verwoord in voorkeuze
  • #10576 - Toegevoegd voorkeuze railway=construction
  • #18411 - Waarschuwen voor railway=construction of highway=construction samen met construction=yes
  • #18507 - Toegevoegd kerb=* aan de voorkeuze kruising en verkeerstekens, waarschuwen voor barrier=kerb samen met kerb=no, waarschuwen voor kerb=unknown, waarschuwen als barrier=kerb en kerb=* worden gebruikt op geïsoleerde knopen, waarschuwen als barrier=kerb wordt gebruikt op highway=crossing als deel van een belangrijke weg en voorstel voor kerb=* in plaats daarvan, vervallen sloped_curb=* ten faveure van of kerb=*
  • #12575 - Toegevoegd pictogrammen voor Handwerken: tuinman, schoenmaker, stoffeerder
  • Toegevoegd lamp_type / lamp_mount voor voorkeuze street_lamp
  • #18546 - "Type relatie is onbekend" Lagere waardering van WARNING naar OTHER
  • #16237 - Toegevoegd amenity=dive_centre
  • #18544 - Niet waarschuwen voor kruisende grenzen voor administrative en protected_area, controleer ook complete leden van incomplete relaties
  • #18550 - Niet waarschuwen voor bollard=unremovable die er uitziet als een bollard=removable
  • #18552 - Toegevoegd regels voor Validatie voor Franse telecomverwijzingen
  • #17736 - Toegevoegd landuse=flowerbed, render landuse=school
  • #9836 - Detecteer kruisingen tussen barrier/building, barrier/highway, barrier/railway, en barrier/waterway
  • #18557 - Toegevoegd controle gaelic_games:handball voor voorkeuze Gaelic Games
  • #18571 - Vervallen unnamed=yes ten faveure van noname=yes
  • #18572 - Toegevoegd rol guidepost voor meerdere voorkeuzen voor routerelatiens
  • #18573 - Toegevoegd isced:level voor voorkeuzen education
  • #18471 - Waarschuwen voor highway=cycleway|footway|path samen met segregated=no en sidewalk=left|right|both en waarschuwen voor andere waarden voor segregated dan yes|no
  • #18585 - Ondersteuning voor duration als restriction-type in test voor voorwaardelijke syntaxis in Validatie
  • #5794 - Venster Downloaden tab Omvattend gebied: tekstvelden geplaatst in patroon van een diamant
  • #18612 - Automatisch repareren building=other|unclassified|undefined|unknown|unidentified naar building=yes
  • #18603 - Vervallen bicycle:oneway ten faveure van oneway:bicycle
  • #18605 - Vervallen building:height en building:min_height ten faveure van height en min_height
  • #18594 - Toegevoegd route=share_taxi en duration aan voorkeuze route
  • #18168 - Niet waarschuwen voor ontbrekende tag boundary als disused:boundary aanwezig is
  • #18627 - Toegevoegd building=fire_station voor voorkeuze building
  • #18635 - Negeren van duration, interval, change:lanes, change:lanes:forward en change:lanes:backward in test voor Validatie "value looks like…"
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 20.01

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook

Last modified 4 weeks ago Last modified on 2020-12-31T12:14:05+01:00