wiki:Nl:Changelog

Andere talen:

Log van wijzigingen

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de SVN berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld (hoewel een belangrijk deel van de wijzigingen in elke uitgavecyclus reparaties van problemen zijn). Bekijk de link SVN log messages of milestone YY.MM aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, kaarttekenstijlen, regels voor validatie, Afbeeldingen (en) en Plug-ins) worden hier niet vermeld.

2023-01-30: Stabiele uitgave 18646 (23.01)

 • Gemiddelde verbeteringen
  • Fix #21423: Voorkomen dat validatie foutcodes met elkaar botsen. Onthoud dat het volledige effect van deze wijziging niet zichtbaar zal zijn tot 01-01-2024 om redenen van achterwaartse/voorwaartse compatibiliteit.
   • Bekijk #18230: Verplaats foutcode RightAngleBuildingTest naar 4101 vanaf 3701 -- dit komt door een conflict met pt_assistant, en alle genegeerde items van de groep 3701 zullen worden verwijderd.
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • Fix #21878: Toegevoegd typen gebouwen riding_hall en sports_hall
  • Fix #22588: Verbeterde aan paarden gerelaateerde voorkeuze (patch door Hufkratzer)
  • Fix #18626: Waarschuwen voor amenity=marketplace samen met highway
  • Fix #22574: Toegevoegd amenity=animal_breeding en groep Animal in Faciliteiten
  • Fix #22630: Toegevoegd crossing:markings aan de voorkeuze crossing (patch door Woazboat)
  • Fix #22561: Change site_type aan archaeological_site (site_type is vervallen vanaf 04-12-2022)
  • Fix #22599: Toegevoegd colour:back aan voorkeuze City Limit Sign
  • Fix #22481: Vervallen building:level ten faveure van building:levels (niet de achterliggende s)
  • Fix #22473: Niet waarschuwen voor Way end node near other way voor natural=arete en natural=ridge
  • Fix #20539, bekijk #18659, bekijk #18719 - Vervallen car ten faveure van motorcar ook voor niet-oplaadstations
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 23.01

2023-01-04: Stabiele uitgave 18622 (22.12)

(Eerste versie r18621 wwerd uitgegeven als een stabiele versie maar vanwege een reparatie van een probleem werd r18622 uitgegeven als hotfix.)

 • Belangrijke verbeteringen
  • #21605: Tabs toegevoegd aan het dialoogvenster Image Viewer. Dit stel grbruikers instaat om meerdere ge-geotagde afbeeldingslagen te hebben, en daar sneel tussen te kunnen schakelen.
 • Gemiddelde verbeteringen
  • #22337: GPX waypoint-afbeeldingen ook bekijken in dialoogvenster Image Viewer
  • #22625 (hotfix): Reparatie SOE voor GPXwaypoint-afbeeldingen in dialoogvenster ImageViewer (geïntroduceerd na #22337 vanwege het opnieuw bewerken in #21605)
  • #22504: Verbeteren van het gereedschap Knopen uitlijnen in een cirkel: Wanneer meerdere wegen zijn geselecteerd en zij zijn niet verbonden in een ring, dan zal elk van de geselecteerde gesloten wegen een cirkel worden.
 • Kleine verbeteringen
  • #22489: JOSM's Mastodon-account weergeven in dialoogvenster Over
  • #22487: Niet opnieuw inschakelen van voorbeeld bij overheen gaan van object bij wijzigen van laag
  • r18598: Weergave en vormgeving terugzetten naar standaard als een externe Weergave en vormgeving het starten van JOSM blokkeert
  • #22515: Sneltoetsen gerepareerd voor pictogrammen van Zoeken op de werkbalk die wordt gemaakt met het gereedschap Zoeken
  • #20528: Kopiëren vanaf welkomstscherm toestaan
  • #21324: Juiste aantal x tags wergeven in de Opdrachtenstapel bij het plakken van tags in plaats van altijd "1" ("plakken van x tags op y objecten")
  • #13097: Snappen aan hoeken toestaan in projectie WGS84
  • #22064: Sessie opslaan beschikbaar maken buiten de modus Expert
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • #19826: Renderen van fietspad geregpareerd in combinatie met oneway:bicycle=no en voor cycleway:both
  • #22375: Subverdeling Schotland (GB-SCT) en alle subverdelingen van België - Vlaanderen (BE-VLG), Wallonië (BE-WAL), Brussel (BE-BRU) toegevoegd in het bestand met interne grenzenndaries file
  • r18597: Bijgewerkte voorkeuze power=transformer: verwijderd transformer=auto (vervangen door windings:auto=true) en transformer=traction (vervangen door transformer=main)
  • r18597: Bijgewerkte voorkeuze landuse=residential voor nieuwer in gebruik zijnde waarden: toegevoegd halting_site, single_family, en trailer_park
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 22.12

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook

Last modified 18 hours ago Last modified on 2023-02-01T15:24:59+01:00