wiki:Nl:Changelog

Andere talen:

Log van wijzigingen

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de SVN berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld (hoewel een belangrijk deel van de wijzigingen in elke uitgavecyclus reparaties van problemen zijn). Bekijk de link SVN log messages of milestone YY.MM aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, kaarttekenstijlen, regels voor validatie, Afbeeldingen (en) en Plug-ins) worden hier niet vermeld.

06-02-2024: Stabiele uitgave 18969 (24.01)

 • Gemiddelde verbeteringen:
  • Fix #23397: Verbeterde resultaten van gedeeltelijke validaties
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 24.01

17-01-2024: Stabiele uitgave 18940 (23.12)

 • Belangrijke verbeteringen:
  • Fix #23227: Gebruik de van toepassing zijnde laag van Bing -- onthoud dat er enige verschillen in kwaliteit kunnen zijn en de afbeeldingen zouden nieuwer of ouder kunnen zijn dan wat te zien is op de eerder gebruikte afbeeldingslaag van Bing
 • Gemiddelde verbeteringen:
  • Fix #23290: Valideer de regio's waar een tag wordt verwacht in te liggen (patch door Sarabjeet108, aangepast)
 • Kleinere verbeteringen:
  • Fix #23399: Vereenvoudigde weg crasht door significant verbeteren van de uitvoering van het vereenvoudigen van veel wegen
 • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
  • Fix #23302: Maak een voorkeur voor detecteren van duplicaten van adressen om gebouwen en POI's op te nemen (patch door zyphlar, aangepast)
  • Fix #23308: Een valse positief voor valideren van "Watergebied binnen watergebied" gerepareerd (patch door gaben, aangepast)
  • Fix #23067: Niet waarschuwen voor tagcombinaties unisex, female en male voor shop=hairdresser
  • Fix #23339: Verbeterde voorkeuze voor oplaadstations (patch door dbrgn)
  • Fix #22546: Waarschuwen voor zwevende spoorwegwissels en kruisingen (patch door Famlam)
 • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of milestone 23.12

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook

Last modified 2 weeks ago Last modified on 2024-02-07T11:13:54+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.