wiki:Nl:Changelog/2017

Andere talen:

Log van wijzigingen 2017

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld (hoewel een belangrijk deel van de wijzigingen in elke uitgavecyclus reparaties van problemen zijn). Bekijk de link naar de berichten voor het log van SVN aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, Kaarttekenstijlen, regels voor Validatie, Afbeeldingen en Plug-ins) worden hier niet vermeld.
 • Er staan ook aan JOSM gerelateerde wijzigingen in de OSM Trac die hier ook niet worden vermeld.

2017-12-31: Stabiele uitgave 13265 (17.12)

 • belangrijke verbeteringen
  • Heel veel verouderde code verwijderd (#15310)
  • Routerelatie naar GPX-bestand exporteren of converteren naar een nieuwe GPX-laag (r13210)
  • URL van tegel weergeven als aan te klikken link in "Info tegel weergeven" + toevoegen items voor menu Expert "Status tegel ophalen" (/status) en "Renderen tegel forceren" (/dirty) voor tegels van *.tile.openstreetmap.org (r13214)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Belangrijk probleem voor automatisch aanvullen gerepareerd (r13190)
 • kleine verbeteringen
  • Relatiebewerker: afhandelen van dubbelklik in kind en verwijzen naar browsers op dezelfde manier (r13171)
  • Laden geoafbeelding: voer controle beperking ram uit; geen bilineair op schaal brengen gebruiken als afbeelding wordt gesleept (r13191)
  • Nieuwe eigenschap upload.changeset.hashtags om automatische hashtags voor wijzigingensets uit te schakelen (r13198)
  • Veld "Abstract" van WMS-lagen weergeven (r13199)
  • Afstandsbediening: nieuw sleutelwoord currentselection voor parameter select in LoadAndZoomHandler toegevoegd (r13212)
  • Volgorde bijhouden van tags toegevoegd door de 'addtags=' queryparameter (13258)
  • Kolommen in AddTagsDialog te sorteren (r13259)
  • Geselecteerde wegknopen niet filteren in modus Tekenen (r13229)
  • Foutbericht, verzonden door Tomcat in het geval van een fout bij het laden van WMS-tegel, parsen (r13230)
  • Bevestigingen van acties voor opdrachten onthouden (r13241)
  • Locatie openen: nieuw Expert combinatievak om te kiezen of gezoomd moet worden naar de gedownloade gegevens (zoals in het dialoogvenster Downloaden)(r13261)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Afbeelding voor hulp bij richting in voorkeuze Viewpoint toegevoegd (r13183)
   • Combinatievak voor verwijderen om voorkeuzen te verwijderen toegevoegd (r13184)
   • Waarschuwing voor Beperking afslaan op wegen (r13217)
   • building=1 en building=y niet weergeven en een waarschuwing met automatisch repareren daarvoor toegevoegd (r13218)
   • Weergeven van cycleway=opposite voor wegen met oneway=* beperkt, met uitzondering van oneway=no (r13255)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of Milestone 17.12

2017-11-26: Stabiele uitgave 13170 (17.11)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • Ondersteuning hashtags wijzigingensets: tag hashtags changeset, uitgenomen bij uploaden van opmerking, of ingesteld door afstandsbediening door nieuwe parameter changeset_hashtags (r13109)
  • Automatisch opslaan laag Opmerkingen (r13114)
  • Mogelijkheid voor geoimage meer te configureren maken door voorkeuren: aan te passen max zoom, stap zoomen, klik zoomen met muisknoppen (bijv. indien er geen muiswiel aanwezig is) (r13127)
 • kleine verbeteringen
  • Correleren van GPX met afbeelding: gerepareerde onjuiste keuzelijst initialiseren na gebruiken van knop "Opnieuw proberen" + slimmere selectie van initiële GPX-spoor (r13056)
  • ImageEntry: kopiëren van isNewGpsData in applyTmp() (r13060)
  • HTTPS gebruiken om te communiceren met OSM dev servers (r13098)
  • Tracerequest-tekstblok voor HTTP POST, PUT en DELETE (r13099)
  • Nieuwe eigenschap toegevoegd wmts.capabilities.cache.max_age om de vertraging te configureren waarna de WMTS-capabilities wordne geacht verouderd te zijn (r13119)
  • Accentueren zoekresultaten menuitems (r13134)
  • Lengte van weg weergeven in statusbalk, zelfs zonder paneel Selectie (r13141)
  • Standaard coördinaten van knopen verwijderen in Validatie en dialoogvensters Selectie (r13142)
  • Coördinaten bijwerken in statusbalk na verplaatsen van de kaart met het toetsenbord (r13143, r13154)
  • Niet voorstellen om "aangepaste" lagen met 0 objecten te uploaden/op te slaan (r13161)
  • UTM-zone weergeven in paneel Info knoop (r13167)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Waarschuwing voor niet verbonden highway=milestone en railway=milestone (r13074)
   • Voorstel om payment:cash te verwijderen indien samen getagd met payment:coins en payment:notes op één object (r13075)
   • Een aantal waarden voor cuisine toegevoegd (r13081)
   • Administratieve grenzen alleen tekenen als boundary=administrative is getagd; een waarschuwing toegevoegd voor gebruik op knopen (r13083)
   • Waarschuwing voor boundary=administrative zonder admin_level (r13084)
   • Voorkeuze Camping verbeterd (r13085)
   • Waarschuwing voor kale tourism=attraction (r13086)
   • Spitsen voor kerb in kaarttekenstijl kleiner (r13091)
   • Parent_osm_id voor mapcss toegevoegd (r13094)
   • Beperken van test male/female/unisex voor kappers (r13102)
   • Kaart tekenen verbeterd voor in lagen plaatsen van highways (r13125)
   • Niet waarschuwen voor niet gesloten natural=gully (r13138)
   • Niet waarschuwen voor overlappende wegen voor verlaten gebouwen (r13153)
   • Niet standaard instellen foot=yes en bicycle=yes op nodale barrièrres (r13155)
   • Kustlijn beter iets zichtbaar maken (r13156)
   • Combinatievak Richting toevoegen aan voorkeuze Uitkijktoren (r13163)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of Milestone 17.11

2017-10-29: Stabiele uitgave 13053 (17.10)

 • belangrijke verbeteringen
  • Reeds gedownloade gebieden weergeven in het venster Downloaden en in de minikaart en knop voor het kiezen van de laag verbetert (r12927, r12955)
  • Knop toegevoegd die de relatie selecteert vanuit de Relatiebewerker (r12933)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Gevorderde optie toegevoegd om het lettertype voor het menu op schaal te brengen (gui.scale.menu.font) (r12923)
  • Aangepaste kleuren in de voorkeuren vet weergeven (r12953)
  • Plug-ins toestaan de tags voor wijzigingensets aan te passen vóór uploaden (r13028)
  • Ge-antialiaseerde tekst en betere kwaliteit grootte wijzigen bij bekijken van foto's (r13038)
  • WhoDidIt opgenomen in geschiedenis wijzigingenset (r13041)
  • Zowel punt als komma toestaan als decimaal scheidingsteken overal waar mogelijk voor door gebruiker ingevoerde waarden (r13050)
 • kleine verbeteringen
  • Overpass Query Wizard laat het nieuwste item zien in plaats van het oudste (r12977)
  • Opnemen van imagery_offset_database in standaard plug-ins ingebeld in het installatieprogramma voor Windows (r12979, r13054:13055)
  • SubSeconds weergeven in overlay van informatie afbeelding (r13042)
  • Positie van dialoogvenster "Verschuiving afbeelding aanpassen" onthouden (r13047)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Titel van dialoogvenster Voorkeuze aangepast als "relatie maken" de enige keuze is (r12926)
   • Waarden street_cabinet niet overschrijven door automatische reparatie van Validatie (r12930)
   • Overschrijven van scheidingsteken voor groepen getallen om consistent te zijn met talen met ISO 80000-1 (r12931)
   • Verbeterde voorkeuze power=switch (r12934)
   • Waarschuwing over zelf-kruisende ringen, gevormd door meerdere wegen (r12941)
   • Toegevoegd fuel:adblue (Diesel Exhaust Fluid: AdBlue/AUS32) aan de voorkeuze amenity=fuel (r12956, r13006)
   • Nakijken van gebruiken van min_age/max_age in voorkeuzen (r12957)
   • Controle relaties: Geen fout melden voor incomplete wegen waarvan we verwachten dat ze wordne gesloten, omdat we dat niet kunnen weten (r12976)
   • Test Overlappende gebieden houdt rekening met laagtag (r12986)
   • Toegevoegd light_rail stoppositie (r12991)
   • Toegevoegd cemetery=grave en historic=tomb (r12993, r13052)
   • Toegevoegd voorkeuze "pole with switch" + nieuw pictogram elektriciteit & nieuwe regels Validatie (r12997, r13000)
   • Toegevoegd place=quarter (r12998)
   • Enkele regels voor validatie fijner afgestemd (r13005)
   • Niet waarschuwen voor knopen tourism op knopen van wegeinden (r13006)
   • Toegevoegd landuse=salt_pond (r13008)
   • Ondersteuning van voorwaardelijke syntaxis voor Beperkingen afslaan (r13017)
   • Toestaan van de combinatie man_made=bridge bridge:structure=* (r13026)
   • berichten voor valideren van laag verbeterd (r13027)
   • Valse waarschuwing Validatie voor speciale combinaties maxspeed en maxspeed:direction verwijderd (r13032)
   • Meters opgenomen als geldige eenheid voor afstand (r13035)
   • Betere koppeling voor Combined en Segregated Foot- and Cycleways (r13045)
   • Oude regels voor Validatie elektriciteit bijgewerkt (r13049)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of Milestone 17.10

2017-10-03: Stabiele uitgave 12921 (17.09)

Eerst werd 12914 uitgegeven als stabiele versie, wegens twee belangrijke problemen werd daarna 12921 uitgegeven als snelle reparatie voor deze milestone.

 • belangrijke verbeteringen
  • Links toegevoegd naar externe viewers voor wijzigingensets in de venster Geschiedenis en Wijzigingenset (r12871, r12888)
  • Gebruikers toestaan naar terugkoppeling te vragen bij uploaden door de tag voor de wijzigingenset review_requested=yes toe te voegen (r12719)
  • Automatisch een juiste telling van knopen gebruiken bij het maken van cirkels afhankelijk van de diameter (r12837, r12879)
  • Interface voor opdrachtregel uitgebreid: opdrachten (#15273)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Ondersteuning voor uitgebreide sneltoetsen voor Overpass Turbo: {{center}}, {{date:string}}, {{geocodeId:name}}, {{geocodeBbox:name}}, {{geocodeCoords:name}} (r12714)
  • Wazige pictogrammen voor GUI en kaartweergave voor Java 9 HiDPI-modus gerepareerd (r12722, r12723)
 • kleine verbeteringen
  • Ondersteuning voor compileren zonder JavaFX (r12715, r12774)
  • Opnieuw verpakken voor mogelijk toekomstig opdelen in modules (bijv. zelfstandige Validatie, #15182, #15229)
  • Ondersteuning voor URL's met ander protocol dan HTTP of HTTPS voor sites van plug-ins (r12794)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Bijgewerkte beschrijving bay (r12768)
   • Toegevoegd sidewalk=separate (r12771)
   • Waarschuwing als relatie route=bicycle wegen bicycle=use_sidepath gebruikt (r12773)
   • Waarschuwing voor enkele tags voor highway die worden gebruikt op wegen in plaats van op knopen (r12775)
   • Geen waarschuwing voor street name die ss bevat voor "strasser" (r12815)
   • Begrenzing test voor Validatie roundabout voor waynodes die alle in gedownloade gebied liggen (r12864)
   • Vermijden van valse positieven voor ontbrekende waarschuwing voor spoorwegkruising voor gecombineerde wegen railway highway (r12895)
   • Test voor validatie "Area style on outer way" verlaagd in niveau van Error tot Warning (r12905)
   • Toegevoegd crop=grape aan voorkeuze wijngaard (r12915)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of Milestone 17.09

2017-09-02: Stabiele uitgave 12712 (17.08)

 • belangrijke verbeteringen
  • Compatibiliteit met Java 9 toegevoegd (#11924)
  • Verbeteringen aan het dialoogvenster van Overpass API (r12596 r12574:12577, r12608, r12609, r12652:12655, r12684, r12685, r12705:12707, r12711)
   • Langere/meer complexe query's toestaan
   • Mogelijkheid om favorieten toe te voegen
   • Nieuwe dialoogvenster Overpass turbowizard toegevoegd, met voorbeelden
   • Alles geïntegreerd in het venster Downloaden van OSM
  • Toestaan om fouten van Validatie te exporteren ("Opslaan als" in contextmenu laag Validatie). Zelfde indeling als Osmose. (r12667, r12668, r12692, r12698, r12699)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Mogelijkheid tot toevoegen van meer bronnen voor downloaden in venster Downloaden (r12652:12655, r12706)
  • Refacturing voor mogelijke modularisatie in de toekomst (bijv. zelfstandige Validatie, #15182)
 • kleine verbeteringen
  • Ondersteuning toegevoegd voor xxxx-xx-xx xx:xx:xxZ datumindeling voor ArcGIS-geëxporteerde gegevens van OSM (r12589)
  • Opslaan van instellingen voor filters rasterafbeelding (kleur Saturatie, Helderheid, Scherpte) in sessiebestanden (r12594)
  • Opslaan van zoomniveau voor afbeeldingslaag in sessiebestand (r12604)
  • Vergroten van het zoomniveau naar 15 voor thuislocatie om direct downloaden in stedelijke gebieden mogelijk te maken (r12606)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Waarschuwing als route voor veer niet juist is verbonden (r12572)
   • Niet waarschuwen voor bruggen en tunnels op routes voor veren (r12572)
   • Niet waarschuwen voor onbekende noref=yes (r12572)
   • Waarschuwing voor objecten op eiland null (uitgezonderd de weerboei, r12572)
   • Niet waarschuwen voor onbekende amenity=childcare (r12572)
   • Niet waarschuwen voor ontbrekende railway=crossing|level_crossing voor discutabele gevallen, bijv. als de highway wijzigt van residential naar footway op de knoop van de railway crossing (r12595).
   • Toegevoegd combinatievak voor industrial=* aan voorkeuze landuse=industrial (r12611)
   • Toegevoegd shop=charity (r12612)
   • Toegevoegd social_facility=nursing_home (r12613)
   • Maak building=roof en building=* + wall=no iets lichter, zoals building:part=* (r12616)
   • Niet waarschuwen voor ontbrekende bridge=movable als man_made=bridge aanwezig is op bridge:movable (r12677)
   • Niet waarschuwen als bridge of tunnel is gebruikt in combinatie met man_made=goods_conveyor (r12704)
   • Waarschuwing over highway=motorway_junction op wegen (r12708)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN log messages of Milestone 17.08

2017-07-30: Stabiele uitgave 12545 (17.07)

Eerst werd 12542 uitgegeven als stabiele versie, daarna werd, ten gevolge van een belangrijk probleem in Validatie, 12545 uitgegeven als een snelle reparatie voor deze milestone.

 • belangrijke verbeteringen
  • Aanpassingen aan venster Zoeken om zoeken naar tags die een voorkeuze gebruiken mogelijk te maken. (Patch door bafonins, r12464)
  • Bladwijzer "home location" toegevoegd (indien ingesteld in gebruikersinstellingen van OSM) + bladwijzers voor de laatste 15 wijzigingensets (r12495)
 • kleine verbeteringen
  • Ondersteuning voor eindpunt WMS in Afbeeldingen -> Uitgelijnde afbeelding (r12469)
  • Provincies van China en India toegevoegd aan database met interne grenzen (patch door westnordost, r12484)
  • Subvoorkeuren voor keuze voor projectie onthouden (bijv. laatst geselecteerde zone UTM) tussen sessies (niet alleen bij het wijzigen van de standaard projectie) (r12485)
  • Projectie onthouden als sessie wordt opgeslagen als bestand .jos/.joz (r12486)
  • Snelkoppelingen maken met behulp van pijlen omhoog/omlaag/links/rechts opnieuw toe te wijzen (r12497)
  • Nieuwe functie voor selecteren MapCSS voor(lat,lon) toegevoegd (r12514)
  • Nieuwe API om teller van ID's van primitieven te manipuleren (r12536)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Negeren tag source:proposed:lanes in test lanes (r12461)
   • Maxspeed toestaan op aerialway=zip_line (r12473)
   • bereiken toestaan in sleutel direction (r12493)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, bijgewerkte vertalingen, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.07

2017-07-02: Stabiele uitgave 12450 (17.06)

Eerst werd 12443 uitgegeven als stabiele versie, daarna werd, ten gevolge van een probleem bij het renderen van gestippelde lijnen, 12450 uitgegeven als een snelle reparatie voor deze milestone.

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • De projectie herstelt zichzelf automatisch naar de standaard projectie Mercator na opnieuw starten. De standaard projectie kan worden gewijzigd in de instellingen voor de projectie met de nieuwe knop "Als standaard instellen" (alleen modus Expert). (r12306)
  • Ondersteuning toegevoegd voor bestanden van NMEA die gegevens van GLONASS, Galileo of Beidu bevatten (r12421)
 • kleine verbeteringen
  • Lay-out van het venster Zoeken verbeterd (patch door bafonins, r12333, r12344, r12345)
  • CombineWayAction: Samenvoegen toestaan van wegen die niet in de huidige gegevensset voor bewerken staan (r12356)
  • Exporteren naar geojson: gebruik alleen Polygon voor gesloten wegen (r12439)
  • Ondersteuning toegevoegd voor importeren van afbeeldingen *.jpeg (r12286)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Test "Similarly named ways": detecteer accent en variaties in letters voor tekenreeksen van dezelfde lengte (r12283)
   • Toestaan van addr:neighbourhood als aanvullende toewijzing voor addr:street en addr:place (r12311)
   • Verbeteringen in test voor validatie rotonde/koppelingen (r12312)
   • Toegevoegd multiselectie service=* voor voorkeuze shop=car_repair (r12324)
   • Toegevoegd geslacht/soort/taxon voor voorkeuze natural=tree_row (r12325)
   • Sorteren van voorkeuzen voor handvaardigheden: groep food, groep apartment/house, andere handvaardigheden groep "soft"/art, ander groep handvaardigheden "hard" (r12404)
   • Waarschuwing als object is getagd met access only (r12416)
   • Toegevoegd airmark=beacon en ​aeroway=navigationaid en verbeterd pictogram voor ​man_made=beacon (r12417)
   • Verbeterd waarschuwingsbericht voor highway=road (r12418)
   • De interne database van nationale grenzen verfijnd (patch door Tobias Zwick, #14833)
   • Toegevoegd entrance=home (r12436)
   • man_made=surveillance alleen gebruiken op knopen (r12440)
   • Toegevoegd man_made=cross (r12446)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.06

2017-05-29: Stabiele uitgave 12275 (17.05)

 • gemiddelde verbeteringen
  • Afhandelen van verschuivingen van afbeeldingen bij opnieuw projecteren (r12084, r12085, r12093)
  • Dialoogvenster Downloaden ondersteunt ook URL die bevat .../#zoom/lat/lon (r12090)
  • Geen richtingpijlen tekenen op korte segmenten in de selectie (r12154, r12185)
  • Vragen aan gebruikers van Windows/macOS om hun versie van Java bij te werken als die verloopt (d.i. als de ingebouwde vervaldatum voor de JRE is gepasseerd, ongeveer 4 maanden na uitgave, 1 maand nadat Java zelf zal hebben gevraagd om bij te werken). (r12219, r12238)
 • kleine verbeteringen
  • Oud probleem gerepareerd waarbij punten in de verkeerde richting zouden kunnen worden verplaatst (r12053)
  • Verbeterde lay-out van venster Conflicten (r12043, r12044, r12046, r12047)
  • Relatiebewerker: Zorg dat werkbalken van knoppen verschuiven bij scrollen als het venster te smal is om ze allemaal weer te geven. (r12080)
  • Overschrijven van afbeelding voor werkbalk en naam voor werkbalk van voorkeuzen toestaan (r12142)
  • Verschuiving van afbeeldingen laten werken in WGS 84 (r12149)
  • Ondersteunen van WMTS Dimensions (r12224)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Toegevoegd shop=cheese (r12083)
   • Vermijden van valse positieve waarschuwing bij verbinding met building=no (r12089)
   • Niet waarschuwen voor ontbrekende verwijzing als expliciet noref=yes is ingesteld (r12194)
   • Niet waarschuwen dat amenity=weighbridge is verbonden aan een highway (r12201)
   • Testen op juiste waarden "ele" (patch door naoliv, r12215)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.05

2017-05-02: Stabiele uitgave 12039 (17.04)

 • belangrijke verbeteringen
  • Ondersteuning voor opnieuw projecteren (warping) van afbeeldingslaag wat het mogelijk maakt bronnen met verschillende projecties te combineren (#7427)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Ondersteuning toegevoegd voor meerdere uitvoerindelingen voor Overpass API (r11916)
  • Ondersteuning toegevoegd voor variabele namen voor rollen in voorkeuzen/validator die regexp gebruikt (level_0, level_1, ...) (r11989)
 • kleine verbeteringen
  • Certificaat StartCom vervallen (r11903)
  • Een link toegevoegd in de wiki in voorkeuren voor afbeeldingen (r11959) * * * *
  • Toestaan het venster Help te minimaliseren/maximaliseren (r12004)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • MultipolygonTest verbeterd (r11837)
   • Leisure en amenity toegevoegd aan de naamgeving voor multipolygonen (r11900)
   • Gestopte ondersteuning voor vervallen outer-way-stijl multipolygonen (r11908, r12026)
   • advertising=column toestaan als gebied (r11976)
   • Self_service toegevoegd aan car wash (r11976)
   • Waarden voor monument doorzoekbaar gemaakt (r11979)
   • Beperken van klassewaarschuwing voor wegen (r11985)
   • Relatie type=building toegevoegd (r11989)
   • Waarschuwing toegevoegd voor potentieel foutieve verplaatsing van bestaande knopen (r12032, r12037)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.04

2017-04-02: Stabiele uitgave 11826 (17.03)

 • belangrijke verbeteringen
  • Volledig voorkomen van het uploaden van een laag met "upload=never" in het OSM-bestand (r11709)
  • Toegevoegd optie (modus Expert) om niet naar de nieuw gedownloade gegevens te zoomen (r11658, r11743, r11774, r11784)
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Installeren via Snapcraft (r11794, r11823)
  • standaard sorteren in de volgorde [relations, ways, nodes] in dialoogvenster Selectie (r11680)
  • Datums toevoegen aan items afbeeldingen
  • WMTS: mogelijk maken om te schakelen tussen 2 ondersteunde projecties (r11788:11790)
  • WMTS: geen dialoogvenster Selectie weergeven als er slechts één laag met één tegelmatrix is ingesteld die overeenkomt met de huidige projectie (r11791)
  • WMTS: titel laag weergeven, geen identificatie voor laag in dialoogvenster Laagselectie (r11792)
  • WMTS: mimetypes jpgpng en png8 toegevoegd (gebruikt door ESRI en Geoserver) (r11798, r11824)
  • Fijn afstemmen voorkeuze in venster Tag toevoegen voor gedeeltelijke gegevenssets (r1804)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Toestaan van negatieve .5 verhogingen in de tag level (r11640)
   • Nieuw pictogram voor loterij (patch door naoliv, r11663)
   • Geen waarschuwing "water without natural=water" voor natural=strait en natural=bay, automatisch repareren verwijderen (r11687)
   • Standaard doorzicht niet wijzigen naar eigenschap fill-color. Gebruik een fill-opacity in plaats van een standaard voor doorzicht van ~.2, zodat auteurs van stijlen dat eenvoudiger kunnen overschrijven en het gedrag beter te voorspellen is. (r11700)
   • Toestaan van leisure=fitness_centre als fysieke mogelijkheid voor tags sport (r11732)
   • Toevoegen van een gebouw dat is vastgemaakt aan een weg als een waarschuwing voor validatie
   • Beperken van test "Coastline inside water" tot gesloten wegen (r11744)
   • Verbeteren van validatie van tags van Wikipedia (patch door nyurik, r11756, r11771, r11800)
   • Verhogen van belangrijke problemen met multipolygonen tot niveau error, betere afzonderlijke uitvoer van randen en multipolygoon (r11782)
   • Verwijderen van enige nutteloze waarschuwingen voor validatie met betrekking tot onbekende typen relaties (r11783)
   • Toegevoegd site_type=tumulus,megalith,fortification,settlement,necropolis,city waarden voor voorkeuze historic=archaeological_site (r11787)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.03

2017-02-27: Stabiele uitgave 11639 (17.02)

 • belangrijke verbeteringen
  • Verbeterde modus GPS Heatmap: toevoegen modus puntenwolk, aanpassing winst overlay, beperking van zichtbaarheid en nog twee kleurenschema's (r11566 patch door kidelo)
  • Toestaan van selecteren van spiegelservers voor lagen in de voorkeuren voor afbeeldingen (r11570)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Automatisch verwijderen van items van afbeeldingen in de gebruikerslijst, die niet langer beschikbaar zijn in de wikibron (r11527, r11528)
  • Verbeterde Assistent Overpass voor interpreteren van geocoding Nominatim (r11560)
  • Toevoegen datum- en eli-best velden aan definitie voor afbeelding en ze weergeven als helptip in de voorkeuren voor de afbeeldingen, het menu Afbeeldingen en de werkbalkr (r11570, r11575, r11612, r11625)
  • Automatische oplossing voor tagconflicten voor Frans kadaster en Canadese CanVec (r11606, patch van Tyndare)
 • kleine verbeteringen
  • Rotatiehoek voor projectie Transverse Mercator (r11549)
  • Verbeterde lijst met plug-ins voor functie importeren (r11563)
  • Automatisch sluiten van alle wijzigingensets, als de upload >10000 wijzigingen bevat en daarom meerdere wijzigingensets maakt (r11618)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Niet waarschuwen over oneven aantal rijstroken zonder lanes:forward|backward op rotondes (r11529)
   • Toevoegen van female/male/unisex aan voorkeuze voor shower (r11547)
   • Toevoegen van castle_type aan voorkeuze castle (r11547)
   • Niet waarschuwen voor addr:postcode samen met place=* (r11547)
   • Bijgewerkte waarden voor verkopen: verwijdert public_transport_plans, toegevoegd coffee, vervallen photos en photo ten faveure van amenity=vending_booth, voeg het toe aan voorkeuzen en kaarttekenstijl (r11583)
   • Teken niet gesloten wegen tourism=attraction niet gevuld (r11584)
   • Toegevoegd amenity=internet_cafe aan voorkeuzen en kaarttekenstijlen (r11585, r11588)
   • toestaan van leisure=bowling_alley als fysiek object voor tags sport (r11591)
   • Bijgewerkte validatie voor opening_hours (r11592, r11595, r11597)
   • Tags die gebieden zijn meer precies definiëren (r11600)
   • Negeer sleutels die beginnen met description: zoals description:de in test voor onbekende waarde (r11605, r11608)
   • Verbeterde uitvoering van test "Way connected to Area" en repareren duplicaat-knopen (r11627:11630, r11632:11634)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.02

2017-02-02: Stabiele uitgave 11526 (hotfix)

2017-01-30: Stabiele uitgave 11514 (17.01)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • GeoImageLayer: Verbeteringen van weergeven van geselecteerde foto in de kaart (r11434, r11484, r11514 patch by holgermappt)
 • kleine verbeteringen
  • Doorlopende integratietest voor voor verschillen in de database Editor Layer Index (r11426)
  • Dockerbestand en scripts om testen te beginnen onder Docker for Windows en Linux. Dit maakt het eenvoudiger tests uit te voeren op op Windows-gebaseerde ontwikkelomgeving (r11442)
  • Zoekoptie toegevoegd om te zoeken naar verwijderde objecten bijv om ze permanent te verwijderen (r11446)
  • Recursief parsen van filter vervangen door iteratieve benadering om StackOverflowError te vermijden voor zeer lange filters (~3000 logische operatoren)(r11447)
  • Rollen voor relaties niet vertalen (r11466, r11475)
  • Robuustheid tegen ongeldige tijdstempels in GPX-bestanden (r11486)
  • Toestaan van file:// URL voor argument voor de opdrachtregel --load-preferences (r11509)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Waarschuwing over highway=track zonder tracktype (info level)(r11428)
   • Waarschuwing verwijderd als een highway ook een natural=ridge is (r11429, patch door LeTopographeFou)
   • Niet waarschuwen over combinatie width + natural=stone (r11430)
   • Niet automatisch repareren "Missing power tower/pole within power line" (r11432)
   • Validatietest Straße/Strasse landspecifiek gemaakt en verhoogd naar niveau error (r11439)
   • Test voor zichzelf kruisende wegen gerepareerd (r11441, patch door GerdP)
   • Toegevoegd addr:unit aan tagvoorkeuze Adres (r11463, patch door MikeN)
   • Waarschuwing over aeroway=aerodrome|helipad + area=yes (r11476)
   • Waarschuwing over waarden van gebied anders dan yes en no of gebruikt op knopen (r11476, r11477)
   • Waarschuwing verwijderd met leisure=fitness_station + sport=fitness (r11497)
   • Combinatievak 'surface' toegevoegd aan voorkeuze runway (r11497)
   • Weergeven van richtingspijlen voor één richting van luchtwegen overeenkomstig aan de wiki, niet weergeven als oneway=no is ingesteld (r11499, r11501)
   • Niet waarschuwen over combinatie aerialway oneway (r11513)
   • Verifiëren van onjuist gebruik van type=multipolygon in knopen en wegen (r11500)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie berichten van het log van SVN voor Milestone 17.01

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook

Last modified 2 years ago Last modified on 2019-02-26T12:00:46+01:00