wiki:Nl:Help/Menu/File

Version 19 (modified by DiGro, 17 months ago) (diff)

adjusted to revision 56

Hoofdmenu > Bestand

Standaard menuitems in het menu Bestand

source:trunk/images/new.png Nieuwe laag Ctrl+N Maak een nieuwe laag voor OSMgegevens
source:trunk/images/open.png Openen ... Ctrl+O Open een bestand in een nieuwe laag
source:trunk/images/openrecent.png Open Recent Open een recent geopend bestand in een nieuwe laag
source:trunk/images/openlocation.png Locatie openen Ctrl+L Laad OSMgegevens vanaf een URL
source:trunk/images/dialogs/delete.png Laag verwijderen Ctrl+F4 Een laag verwijderen
source:trunk/images/save.png Opslaan Ctrl+S Sla de gegevens op de huidige actieve laag in een bestand
source:trunk/images/save_as.png Opslaan als ... Ctrl+Shift+S Sla de gegevens op de huidige actieve laag in een nieuw bestand
source:trunk/images/save_as.png Opslaan als ... Ctrl+Shift+S Sla de gegevens in de huidige actieve laag op in een nieuw bestand
source:trunk/images/session.svg Sessie opslaan als ... Sla de gehele sessie van JOSM op in een nieuw bestand (alleen in modus Expert)
source:trunk/images/exportgpx.png Export to GPX ... Ctrl+E Exporteer de huidige gegevenslaag als GPX-bestand (alleen in modus Expert)
source:trunk/images/download.png Downloaden vanuit OSM ... Ctrl+Shift+Down Download gegevens vanaf de OSM-server
source:trunk/images/download_in_view.png Huidige weergave downloaden Download gegevens van OSM uit de huidige weergave (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/downloadprimitive.png Object downloaden ... Ctrl+Shift+O Download OSM-objecten met hun ID
source:trunk/images/note_search.png Opmerkingen zoeken... Downloaden van opmerkingen vanuit de API voor zoeken van opmerkingen
source:trunk/images/dialogs/notes/note_open.png Opmerkingen in huidige weergave downloaden Opmerkingen in de huidige weergave downloaden
source:trunk/images/download.png Ophalen bovenliggende wegen/relaties ... Ctrl+Alt+D Download wegen inclusief één van de huidige geselecteerde nodes en relaties die verwijzen naar één van de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/images/updatedata.png Gegevens bijwerken Ctrl+U Herlaad de begrenzende vakken op de huidige gegevenslaag vanaf de server
source:trunk/images/updatedata.png Ververs selectie Ctrl+Alt+U Herlaad de huidige geselecteerde objecten vanaf de server
source:trunk/images/updatedata.png Update veranderd Ctrl+Alt+M Herlaad de gewijzigde objecten op de huidige gegevenslaag vanaf de server
source:trunk/images/upload.png Upload data Ctrl+Shift+U Upload nieuwe, gewijzigde en verwijderde objecten op de huidige gegevenslaag naar de server
source:trunk/images/uploadselection.png Uploaden selectie Ctrl+Alt+Shift+U Upload nieuwe, aangepaste en verwijderde objecten van de huidige geselecteerde objecten naar de server
source:trunk/images/closechangeset.png Sluit geopende wijzigingensets Ctrl+Alt+Q Sluit open wijzigingensets (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/restart.png Opnieuw starten Ctrl+Alt+Shift+J JOSM opnieuw starten
source:trunk/images/exit.png Afsluiten Ctrl+Q Sluit JOSM af

Aanvullende menu-items in het menu Bestand

Afhankelijk van de verzameling invoegtoepassingen (plug-ins) die u hebt gedownload en geïnstalleerd kunnen aanvullende menu-items beschikbaar zijn in het menu Bestand.

https://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/undelete/images/undelete.png Ongedaan maken verwijderen object ...? Alt+Shift+U Maak het verwijderen van een OSM-object ongedaan vanuit Plug-in Undelete

Zie ook


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help