wiki:Nl:Help/EditToolbar

Version 27 (modified by DiGro, 12 days ago) (diff)

adjusted to revision 66

Werkbalk Bewerken

De werkbalk Bewerken bestaat uit twee delen. Deze maken het mogelijk

De werkbalk en zijn knoppen kunnen worden verborgen⤓.

De werkbalk Bewerken is geplaatst aan de linkerkant van het venster van JOSM en is opgedeeld in twee gedeelten.

  • Het bovenste gedeelte maakt het mogelijk de verschillende modi voor bewerken te kiezen. Er is altijd exact slechts één modus actief.
  • Het onderste gedeelte stelt u in staat de vensters aan de rechterkant in-/uit te schakelen. Meer informatie over deze vensters, bekijk Vensters.

De zichtbaarheid van het gehele linker paneel kan in- en uitgeschakeld worden in het menu Weergave, voor meer stappen voor activeren, zie JOSM interface customization.

Bewerkingsmodi

Het effect van een muisklik in de kaartweergave wordt bepaald door de modus bewerken. Daarom staat JOSM altijd in een specifieke modus Bewerken.

Gewoonlijk wordt een modus bewerken ingevoerd met zijn sneltoets voor het toetsenbord. Aanvullend maken de knopen op de werkbalk Bewerken het invoeren van een modus Bewerken mogelijk.

Individuele pictogrammen voor de muisaanwijzer geven aan welke modus Bewerken is ingevoerd. Meer informatie wordt ook weergegeven aan de rechterkant van de Statusbalk.

Knop Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/images/mapmode/move/move.png
source:trunk/images/mapmode/rope.png
Selectie (rechthoek)
Select mode (Lasso)
S Objecten verplaatsen, draaien, op schaal brengen en selecteren. Druk opnieuw op S om voor het te selecteren gebied te schakelen tussen rechthoekig gesleept of vrij getekend.
source:trunk/images/mapmode/node/autonode.png modus Tekenen A Knopen en wegen tekenen. Druk opnieuw op A om de functie Aan hoek snappen in-/uit te schakelen
source:trunk/images/mapmode/zoom.png Zoom Zoomen met een rechthoek
source:trunk/images/mapmode/delete.png Delete Ctrl+Delete Knopen of wegsegmenten verwijderen
source:trunk/images/mapmode/parallel.svg Parallel Shift+P Parallelle kopie van wegen maken
source:trunk/images/mapmode/extrude/extrude.png Extrude X Wegen of wegsegmenten maken door uittrekken
source:trunk/images/mapmode/improvewayaccuracy.png Nauwkeurigheid weg verbeteren W Geometrie van wegen verbeteren
source:trunk/images/audio-fwd.svg Knoppen op dit gedeelte van de werkbalk Bewerken aanpassen

Initieel worden slechts drie knoppen weergegeven. Dit kan wordne gewijzigd door de werkbalk Bewerken aan te passen en aanvullend de weergave Expert in te schakelen.

Er zouden meer knoppen kunnen zijn, afhankelijk van de geïnstalleerde plug-ins:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
/pluginicon/alignways.jar/images/alignways.png modus Wegen uitlijnen Shift₊N Wegen parallel maken
source:applications/editors/josm/plugins/measurement/images/mapmode/measurement.png in OpenStreetMap Trac modus Meten Afstanden meten
/pluginicon/editgpx.jar/images/mapmode/editgpx_mode.png GPX-sporen bewerken Wegpunten uit GPX-sporen verwijderen
/pluginicon/contourmerge.jar/images/mapmode/contourmerge.png Contour samenvoegen De contouren van gebieden samenvoegen en uitlijnen. Meer info op Contour samenvoegen.
/pluginicon/photoadjust.jar/images/photoadjust.png Foto's aanpassen Foto's verplaatsen om hun geolocatie aan te passen
/pluginicon/FastDraw.jar/images/favicon.png Snel tekenen Shift₊F Bossen, rivieren, meren, draaiende wegen etc traceren. Zonder de knop A of linker muisklik teveel te gebruiken. Meer info op Snel tekenen.
/pluginicon/buildings_tools.jar/images/mapmode/building.png Gebouwen tekenen B Rechthoekige objecten en/of basisvormen van de meeste door mensen gemaakte objecten. Meer info op Gebouwen tekenen.

Paneel

In het onderste deel van de werkbalk Bewerken staan de knoppen om elk paneel in de zijbalk weer te geven of te verbergen Vensters.

Contextmenu

De werkbalk Bewerken is gewoonlijk zichtbaar aan de linkerzijde van de interface van JOSM, maar hij kan worden verborgen.

Als u met rechts klikt op een knop op de werkbalk Bewerken, krijgt u de volgende opties:

Tekst Beschrijving
Knoppen kunnen worden teruggezet met de knop Double-Right- Arrows aan de onderzijde van zijn gedeelte op de werkbalk Bewerken.
Werkbalk Bewerken verbergen Verbergt de werkbalk Bewerken. Hij kan worden teruggezet via het menu Weergave.
Werkbalk niet verbergen Indien geselecteerd zal toets TAB de werkbalk niet schakelen.

Zie ook


Terug naar menu Bewerken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help