wiki:Da:Help/EditToolbar

Værktøjslinjen Rediger

Værktøjslinjen Rediger er placeret i venstre side af JOSM vinduet og delt op i to dele.

  • Den øverste del giver mulighed for at vælge arbejdstilstand. Der vil altid kun være en tilstand aktiv.
  • Den nederste del giver mulighed for at aktivere/deaktivere vinduer i højre side. For mere information om disse vinduer se ToggleDialogs.

Knapperne i værktøjslinjen Rediger lader dig vælge mellem forskellige arbejdstilstande i kortvisningen. Hver tilstand afgør hvad der sker når der klikkes, trækkes, markeres osv. på kortet.

Arbejdstilstand

Klik på en knap eller brug genvejen til at aktivere arbejdstilstanden.

Ikon Navn Genvej Beskrivelse Eksperttilstand påkrævet?
source:trunk/resources/images/mapmode/move/move.png Markeringstilstand (en) S for at skifte fra source:trunk/resources/images/mapmode/rope.png lasso værktøj Flyt, rotér, skalér og vælg objekter nej
source:trunk/resources/images/mapmode/rope.png Lasso markeringstilstand (en) S for at skifte fra source:trunk/resources/images/mapmode/move/move.png "Markeringstilstand" vælg objekter inden for et håndtegnet område nej
source:trunk/resources/images/mapmode/node/autonode.png Tegnetilstand A Tegn punkter og veje. Tryk A igen for at aktivere/deaktivere vinkellås funktionen (en) nej
source:trunk/resources/images/mapmode/zoom.png Zoomtilstand Zoom med en rektangel ja
source:trunk/resources/images/mapmode/delete.png Slettetilstand Ctrl+Delete Slet punkter eller veje ja
source:trunk/resources/images/mapmode/parallel.svg Paralleltilstand (en) Shift+P Opret parallelle kopier af veje ja
source:trunk/resources/images/mapmode/extrude/extrude.svg Extruder tilstand (en) X Opret områder via extrudering eller flyt dele af områder ja
source:trunk/resources/images/mapmode/improvewayaccuracy.png Forbedre vej korrekthed (en) W Optimeret værktøj til at forbedre vejes geometri nej
source:trunk/resources/images/audio-fwd.svg Tilpas værktøjslinje Vis/skjul ikoner på værktøjslinjen rediger nej

Der kan være flere knapper afhængigt af installerede udvidelser:

Ikon Navn Genvej Beskrivelse
/pluginicon/alignways.jar/images/alignways.png Align Ways mode Shift+N Make ways parallel
source:applications/editors/josm/plugins/measurement/images/mapmode/measurement.png in OpenStreetMap Trac measurement mode Measure distances
/pluginicon/editgpx.jar/images/mapmode/editgpx_mode.png edit gpx tracks Delete trackpoints of gpx tracks
/pluginicon/contourmerge.jar/images/mapmode/contourmerge.png Contour Merge Merge and align the contours of areas. More infos at Contour Merge (en).
/pluginicon/photoadjust.jar/images/photoadjust.png Adjust photos Move photos to adjust their geolocation
/pluginicon/FastDraw.jar/images/favicon.png FastDrawing Shift+F Tracing forests, rivers, lakes, twisted roads etc. Without clicking A button or left mouse click too much. More infos at Fast drawing (en).
/pluginicon/buildings_tools.jar/images/mapmode/building.png Draw Buldings B Rectangular objects and/or basic shape of most man made objects. More infos at Draw building (en).

Windows

se ToggleDialogs

Context menu

Når du højreklikker på en knap i værktøjslinjen Rediger får du følgende muligheder:

Tekst Beskrivelse
Skjul denne knap Skjuler denne knap. Den kan genskabes med source:trunk/resources/images/audio-fwd.svg knappen.
Skjul værktøjslinjen rediger Skjuler værktøjslinjen rediger. Den kan genskabes via menuen Vis.
Skjul ikke værktøjslinje Hvis markeret vil værktøjslinjen rediger ikke forsvinde når der trykkes TAB.

Se også


Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 3 months ago Last modified on 2020-04-16T16:49:24+02:00