wiki:Nl:Glossary

Work in Progress - not suitable for translation now

Andere talen:

Woordenlijst

Voor het eenvoudig en consistent houden van de interface van JOSM dient de woordenlijst ook eenvoudig en consistent te zijn. Ook de vertalingen hebben voordeel van eenduidige termen.

De woordenlijst heeft de gedeelten Interface, Gegevens, Werkwoorden

BronVertalingHints
Interface
Mapview Kaartweergave Het hoofdgebied van het scherm. Daarin de kaartweergave als resultaat van de kaartgegevens die worden weergegeven in de huidige kaarttekenstijlen.
Main toolbar Hoofdwerkbalk Ook wel werkbalk of symboolbalk genoemd.
Main toolbar werkbalk Bewerken Heeft schakelknoppen voor bewerkingsmodi in zijn bovenste gedeelte en knoppen om te schakelen met panelen in zijn onderste groep.
Sidebar Zijbalk bevat verscheidene panelen, vroeger Schakelvensters genoemd.
status bar statusbalk Onder de kaartweergave
panel paneel Vastgezet in de Zijbalk of zwevend. Heeft paneelknoppen onderaan, vroeger venster of dialoogvenster genoemd.
dialog dialoogvenster Een modaal schermelement om een waarschuwing weer te geven of een voorkeur in te stellen. De Relatiebewerker en Wijzigingensets beheren zijn geen modale vensters.
button knop Een subformulier heeft paneelknoppen, schakelknoppen en andere. Ergens anders worden zij symbool genoemd.
working mode modus Bewerken Gewijzigd naar Ingevoerd met sneltoets of met de knop Enter.
active layer actieve laag Een status van de laag. Heeft het groene vinkje in de Lagenlijst. Als het een gegevenslaag is, dan is deze ook de bewerkingslaag.
data layer gegevenslaag Een type laag. Bevat kaartgegevens en KML- of GPX-sporen. Andere typen zijn er voor afbeeldingen, knopen, resultaten van Validatie, markeringen etc.
working layer bewerkingslaag Een status van een gegevenslaag. De gegevenslaag die het doel is van acties. Vroeger ook wel huidige gegevenslaag genoemd.
selection selectie Objecten op de bewerkingslaag die zijn geselecteerd. Hetzelfde als "currently selected objects"
shortcut key sneltoets Ook wel toetsenbord sneltoets.
entry item Deel van een lijst.
item item Meestal een menu-item.
Gegevens
tag label Een paar sleutel en waarde voor een object, ergens anders attribuut genoemd
key sleutel
value waarde
object object In JOSM één van de elementen van OSM: knoop, weg of relatie, ergens anders gegevensprimitief genoemd
node knoop ergens anders punt genoemd
way weg De rechte variant van ene weg zonder bochten is een lijn.
relation relatie
member lid Verwijzing in een relatie naar een ander object.
element element Niet gebruikt in JOSM, zie object en member.
membership lid van
referrer verwijzing Objecten waarnaar wordt verwezen, zoals knopen van een weg of kindrelaties.
track spoor In JOSM GPS-spoor. Voor ruwe sporen worden GPS-gegevens gebruikt. We spreken hier altijd over een GPS-Track.
version versie 1. De versie van het object is een numerieke eigenschap van een object.
2. Als een object bestaat in verschillende instanties en deze instanties hebben verschillen, dan heeft het object verscheidene versies.
tagging taggen
primitive primitief vervallen voor object
outside of the world buiten de grenzen van het gedownloade gegevensgebied
note opmerking Opmerkingen worden geplaatst door gebruikers van OSM
preset voorkeuze ook "tagging preset" is een Catalogus van objecttypes, ook wel tagging preset genoemd
tagging preset voorkeuze hetzelfde als "preset"
validator Validatie
map paint style kaarttekenstijlen stijlen soms "kaarttekenstijlen" genoemd
preferences voorkeuren het dialoogvenster Voorkeuren heeft de pages Weergavevoorkeuren, Verbinding, en meer. Elke pagina kan enkele tabs hebben
plugin plug-in Uitbreiding voor JOSM.
Werkwoorden
to select selecteren Voorkeur voor objecten op de kaart, zoals "kaartobjecten selecteren voor de nieuwe selectie" en vermijd dit werkwoord ergens anders. Helaas voor bijna alles in JOSM gebruikt in het verleden.
to choose kiezen Voor het kiezen van iets dat geen kaartobject is, zoals "De gekozen laag weergeven/verbergen."
to search zoeken naar Voor het zoeken naar kaartobjecten, resultaat is een nieuwe selectie.
to look … up zoeken Om objecten "op te zoeken" in een lijst, zoals "een item markeren" in een paneel van de zijbalk.
to move verplaatsen Zoals "objecten verplaatsen naar een nieuwe positie" en vermijd dit werkwoord ergens anders
to shift verschuiven Zoals "Verschuif tags van wegen naar relaties"
to pan verschuiven Zoals "de kaart verschuiven"
to open / to close openen/sluiten Zoals "een dialoogvak sluiten"
to show / to hide weergeven/verbergen Voor afhandeling van andere elementen van de GUI. Indien een knop een vinkje heeft dat positief de zichtbaarheid aangeeft, dan zou de helptip moeten beginnen met "Show ..."
to draw tekenen voor het tekenen van delen van de gebruikersinterface op de kaartweergave, zoals "segmentnummers tekenen". En voor het gebruiken van de modus Tekenen.
to display / to conceal weergeven/verbergen Voor afhandelen van kaartgegevens met filters en kaarttekenstijlen.
to switch schakelen Voor bewerkingsmodi, zoals "te schakelen naar modus Tekenen"
Last modified 4 years ago Last modified on 2020-04-16T20:00:10+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.