wiki:Sr-Latin:WikiStart

JOSM logo

JOSM je sveobuhvatni uređivač za OpenStreetMap (OSM), napisan u Java 8+.

Podržava učitavanje GPX tragova, podloga i OSM podataka sa lokalnih izvora, kao i sa Internet izvora i omogućava uređivanje OSM podataka (tačaka, linija i relacija) i njihovih atributa.

JOSM je otvoren softver i licencira se pod GPL.

source:trunk/resources/images/openlocation.svg Pokrenite josm.jnlp (najnoviju stabilnu verziju, trenutna je 18822)

preporučeni distributivni kanal, sve verzije, mesečno automatsko ažuriranje (kako da počnete; lista promena (en)))

source:trunk/resources/images/download.svg Preuzmite josm-tested.jar (verzija 18822)

sve platforme (kako da pokrenete; lista promena (en)).

Windows instalacija (verzija 18822, kako da instalirate)

MacOS paket (verzija 18822, kako da pokrenete na Mac računaru)

Razvojna verzija (18904, josm-latest.jnlp ili josm-latest.jar), repozitorijum Ubuntu paketa i sve opcije za Preuzimanje.

Prvi koraci

Proširenja

Nedavne promene

Pronašli ste grešku? | Imate ideju? | Želite da pošaljete sugestiju? | Želite da doprinesete?

Ova lokacija

  • Ova lokacija je kombinacija pomoći i sistema za praćenje grešaka za JOSM i JOSM dodatke.
  • Nikakva prijava nije potrebna da bi se koristila ova lokacija (niti za čitanje ili uređivanje wiki sadržaja, kao ni za prijavu grešaka).
  • Ali prijava ima svojih prednosti:
    • E-pošta sa navedenim promenama se šalje na sistem za praćenje grešaka. Ovo je moguće ostvariti i unosom adrese e-pošte, kao i korisničkog imena direktno u tiketu za podršku, ali znajte da je tada vaša adresa javno vidljiva i da nećete moći naknadno da to promenite.
    • Čuva se stranica postavki (na primer, veličina polja za unos teksta i mnoge druge stvari).
  • Prijave koje nemaju adresu e-pošte ili koje nisu upotrebljene nijednom, automatski se brišu.
  • Prijave za promenu OpenStreetMap baze podataka su drugačije od prijava na ovom serveru.
  • Autorsko pravo (CC-BY-SA i LGPL od aprila 2014. godine) je navedeno u podnožju svake stranice ove lokacije.

Kontaktiranje

Server je ustupio:
FOSSGIS e.V.

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-08-12T14:56:13+02:00