wiki:Gl:WikiStart

/logo.png

O JOSM é un editor extensíbel do OpenStreetMap (OSM) para o Java 8.

Sostén a subida de pistas GPX, imaxes do fondo e datos do OSM de fontes locais, coma de fontes en liña e permite edita-los datos do OSM (nós, vías e relacións) e as súas etiquetas dos metadatos.

O JOSM é de código aberto e licenzado baixo a GPL.

source:trunk/resources/images/openlocation.svg Iniciar josm.jnlp (versión 18969)

versión recomendada, tódalas plataformas, actualización de xeito automático (se a ligazón anterior non che funciona, por favor le Web Start)

source:trunk/resources/images/download.svg Baixar josm-tested.jar (versión 18969)

tódalas plataformas (de que xeito executalo)

Instalador do Windows (versión 18969)

Paquete para o MacOS (versión 18969). No caso de que dea un diálogo de advertenza no MacOS, olla a lapela de baixar.

Última versión de desenvolvemento (18997, josm-latest.jar), repositorio de paquetes do Ubuntu e opcións da baixada e versións anteriores.

Primeiros pasos | Axuda

Engadidos ou complementos

Que mudou recentemente?

Atopaches un erro? | Tes algunha idea? | Desexas facer unha suxestión?

Contribuír

 • Empregar o JOSM
  • Informar de erros, debater ideas, pensar en posíbeis melloras (ollar enriba)
 • Participar no seguemento de erros
  • Revisar erros, subir/baixar voto de tickets, atopar duplos, proba de erros, engadir textos máis descritivos
 • Corrixir/actualizar/espallar a axuda en liña
  • Unificar tódalas páxinas ligadas ca wiki do JOSM e unilas ca axuda en liña
 • Traducir programa/documentacións
 • Deseñar novas iconas máis elegantes
 • Escreber código – obter o código e escreber parches ...

Neste sitio

 • Este sitio é unha mestura de axuda en liña e sistema de seguemento de erros para o JOSM e complementos do JOSM.
 • Non é necesario iniciar a sesión para empregar este sitio (nin para ler, nin para as mudanzas á wiki ou o seguemento dos erros).
 • Un inicio de sesión ten as seguintes vantaxes:
  • O correo electrónico envíase polas modificacións nas túas entradas do seguemento de erros (Isto é posíbel mediante o inserimento dun correo electrónico coma nome de usuario nos tickets tamén, pero entón sexa consciente de que o enderezo é abertamente visíbel e que non se pode mudar de xeito posterior).
  • Os axustes da páxina son lembrados (por exemplo, o tamaño de campo de entrada e unha morea doutras cousas).
 • As conexións que non teñen enderezo de correo electrónico ou que non se empregaron alo menos unha vez son eliminadas de xeito automático.
 • O inicio de sesión para muda-la base de datos do OpenStreetMap está separada co inicio de sesión deste servidor.
 • Dereitos de autor (CC-BY-SA e LGPL dende abril do 2014) deste sitio está indicado no pé da páxina.

Contacta connosco

Server sponsored by:
Hetzner

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:37:49+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.