wiki:Sk:WikiStart

JOSM logo

JOSM je počítačový program na vytváranie a úpravy geografických údajov pre projekt OpenStreetMap (OSM), napísaný v jazyku Java 8+.

Aplikácia podporuje prácu s GPX záznamami trás, rozličnými typmi zdrojov geografických údajov ako sú ortofoto snímky, import a export dát z a do databázy OSM a mnoho iných do aplikácie zabudovaných, alebo funkcií pridaných vo forme doplnkov.

Zdrojový kód JOSM je voľne k dispozícii s licenciou GPL.

open Spustiť josm.jnlp (najnovšiu testovanú verziu, momentálne 18822)

odporučený spôsob pre všetky platformy s mesačnou automatickou aktualizáciou (návod na inštaláciu (en); changelog (en))

download Stiahnuť josm-tested.jar (verziu 18822)

všetky platformy (návod na inštaláciu (en); changelog (en))

Inštalátor pre Windows (verzia 18822)

Inštalátor pre Mac OS X (verzia 18822)

Najnovšia vývojová verzia (18838), inštalátor pre Ubuntu a ostatné možnosti na stiahnutie.

Návod na použitie

Doplnky a rozšírenia

Najnovšie zmeny

Našli ste chybu? | Máte nápad alebo návrh na zmenu? | Radi by ste pomohli?

Tento web

  • Tento web je kombináciou online pomoci a systému na sledovanie chýb v JOSM a jeho doplnkoch
  • Nie je potrebné prihlasovanie (ani na čítanie, ani na nahlasovanie chýb)
  • Prihlásení však majú nasledovné výhody:
  • Applet JOSM môže ukladať konfiguráciu na server
  • Sú zasielané email oznamy pri zmenách v chybových hláseniach (Toto je možné tiež v prípade zadania emailu namiesto mena používateľa pri zakladaní chybového hlásenia, ale nemáte žiadnu možnosť takýto email neskôr zmeniť a adresa je verejne viditeľná
  • Web si pamätá vašu konfiguráciu (napr. veľkosť vstupných polí a veľa iných drobností)
  • Používateľské účty bez email adresy, alebo len raz použité sú automaticky zmazané
  • Prihlasovacie údaje môžu byť iné ako tie, ktoré používate na editovanie databázy OpenStreetMap

Kontakty

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-07-15T12:49:45+02:00