wiki:Sr-Latin:Download

Preuzimanja

Ova stranica pruža osnovne informacije u vezi sa instalacijom JOSM aplikacije i koracima za otklanjanje problema. Da biste počeli sa radom u JOSM aplikaciji, molimo vas da pročitate stranice uvod (en) i pomoć. Za veoma kompleksne probleme, pročitajte Napomene o instalaciji (en).

Preporučene opcije

source:trunk/resources/images/openlocation.svg Pokrenite josm.jnlp (najnovija stabilna verzija)
Preporučene verzije, sve platforme, automatsko mesečno ažuriranje na najnoviju stabilnu verziju (kako da počnete).

source:trunk/resources/images/download.svg Preuzmite josm-tested.jar (stabilna verzija 18822)
Sve platforme (kako da pokrenete).

Sve opcije preuzimanja

Svakog meseca razvojni tim JOSM aplikacije izdaje (en) stabilnu verziju za preuzimanje. Stabilna verzija se izdaje za MS Windows i Apple Mac. Kada kliknete na josm.jnlp kako biste pokrenuli JOSM, uvek ćete dobiti najnoviju stabilnu verziju. Java Web Start (en) je mehanizam koji stoji iza ovoga.

Svake večeri, pravi se noćno izdanje koje se obeležava kao najnovija verzija. Ove verzije mogu da sadrže ozbiljne greške, ali obično ispravno funkcionišu. Za najnovije verzije, takođe je dostupan Web Start.

Za sve operativne sisteme
Verzija   Web Start   Preuzimanje Windows Apple Mac Ubuntu, Debian… openSUSE
stabilna 18822 josm.jnlp josm-tested.jar
setup.exe
(pogledajte ispod)

package.zip
(pogledajte ispod)
pogledajte ispod pogledajte ispod
najnovija 18846 latest.jnlp josm-latest.jar pogledajte ispod
older download/ dists/

Kada pokrećete skripta, molimo vas da uvek prvo proverite koja je najnovija, stabilna ili obe verzije kako biste izbegli nepotrebno preuzimanje i time smanjili saobraćaj.

Uklanjanje prevoda
Ukoliko je veličina preuzimanja potencijalni problem, dostupne su i manje datoteke stabilne verzije. Za preuzimanje verzije koja ima samo engleski jezik, na kraju u adresne linije dodajte ?lang=en. Da biste imali samo jedan prevod, zamenite en sa jezičkim kôdom (en) po vašoj želji (morate uneti početno malo slovo, samo jezika koji su podržani). Nadalje, veličinu datoteke možete smanjiti uklanjanjem informacija kojima se potvrđuje verodostojnost, dodavanjem ?unsigned=1.

Linux repozitorijumi

JOSM Debian osnova uglavnom namenjena za Ubuntu

Ovaj paket je deo primarnog repozitorijuma za Ubuntu. On bi takođe trebalo da radi sa drugim Debian distribucijama (naročito onim čija je osnova Ubuntu), ali ne možemo aktivno da testiramo i održavamo nijednu drugu distribuciju sem Ubuntu.

Repozitorijum sadrži dva paketa:

 • josm – Pruža testiranu verziju (stabilnu). Zamenite paket sa zvaničnim Ubuntu repozitorijumom.
 • josm-latest – Najnovija verzija (noćna). Može se instalirati paralelno sa josm paketom. Podrazumevana fascikla je ~/.josm-latest.

Pored uobičajene procedure koja je opisana ispod, stariji DEB-ovi mogu samostalno da se preuzmu iz arhive.

Instalacija

Uredite paket liste resursa /etc/apt/sources.list:

sudo editor /etc/apt/sources.list

i dodajte jednu od sledećih linija u skladu sa vašom verzijom Ubuntu operativnog sistema:

deb https://josm.openstreetmap.de/apt bionic universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt disco universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt eoan universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt focal universe
# Za ostale Debian distribucije dodajte:
deb https://josm.openstreetmap.de/apt alldist universe

Pored toga, isto ovo možete da obavite upisom sledeće linije u Ubuntu operativnom sistemu:

echo deb https://josm.openstreetmap.de/apt $(lsb_release -sc) universe | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/josm.list > /dev/null

Preuzimanje i registracija javnog ključa:

wget -q https://josm.openstreetmap.de/josm-apt.key -O- | sudo apt-key add -

Sada osvežite svoj izvor (može biti potrebno da instalirate sudo apt-get install apt-transport-https)

sudo apt-get update

i instalirajte:

# Uvek možete da preskočite prvu liniju ukoliko ovi paketi nisu ranije već instalirani.
sudo apt-get remove josm josm-plugins

# Za stabilnu verziju
sudo apt-get install josm
# Za verziju koja je u razvoju
sudo apt-get install josm-latest

Otklanjanje problema

Java

Kada dvostrukim klikom pokrenete jar datoteku i ništa se ne dogodi u većini slučajeva to znači da Java nije instalirana.

JOSM je proveren u Oracles varijanti, tako da vam preporučujemo da samostalno preuzmete Java sa njihovih stranica ili da preuzmete posredničke verzije. Ali prvo isprobajte da li je Java već stigla sa operativnim sistemom, na primer.

Kada birate koju verziju da preuzmete, imajte na umu da:

 • Java dodatak za Web pregledače nije potreban da bi JOSM radio. Iz tog razloga, stranice poput www.java.com/en/download/installed8.jsp nisu relevantne.
 • Java varijanta za 64-bitni sistem je preporučena za JOSM. Arhitektura operativnog sistema je važna kako bi se opredelili između 32-bittne ili 64-bitne Java podrške. Zbog toga, na JOSM se ne odnosi arhitektura Web pregledača, tako da preporuke na www.java.com/en/download/faq/java_win64bit.xml nisu relevantne.
 • Izbegavate stranice poput www.java.com/en/download koje pokušavaju da instaliraju Java dodatke za Web pregledače. I zapamtite, ništa od ovoga nije potrebno za rad JOSM aplikacije.

Za više informacija, pročitajte stranice Napomene o instalaciji i otklanjanje problema. Java u ovom odeljku znači JRE (Java Runtime Engine) koja pruža JVM (Java Virtual Machine) kako bi JOSM mogao da se pokrene, Java program koji je razvijen pomoću JDK (Java Development Kit) i nekada je radio sa JNLP (Java Network Launch Protocol, poznatije kao Web Start i naslednika Java dodataka).

Provera Java podrške

Proverite da li je Java instalirana i zašto JOSM neće da se pokrene (najčešće u MS Windows operativnom sistemu).

 1. Preuzmite josm-tested.jar na svoju radnu površinu.
 2. Otvorite komandnu liniju, još poznatu kao terminal
 3. Ukucajte cd %homepath%⏎, a zatim ukucajte cd Desktop
 4. Ukucajte java -version ⏎ Trebalo bi da se pojave tri linije u kojima su prikazane verzije. Ukoliko vidite nešto drugo, Java nije ispravno instalirana.
 5. Ukucajte java -jar josm-tested.jar⏎. Sada bi JOSM trebalo da se pokrene, pokretanje iz komandne linije (en).
 6. Izađite iz JOSM aplikacije.
 7. Ukucajte josm-tested.jar⏎. Ukoliko se JOSM ponovo pokrene, Windows Explorer je spreman za dvostruki klik na jar datoteke.

Web Start

Pokretanje JOSM aplikacije putem Web Start može da ima mnogo više grešaka od tradicionalnog načina kada se prvo preuzima jar datoteka, a potom se ona pokreće. Molimo vas da prvo proverite Java podršku, a zatim pokrenete proveru koja je opisana ispod ili negde u Web Start greškama.

Provera Web Start

 1. Preuzmite josm.jnlp na svoju radnu površinu.
 2. Otvorite terminal i uđite u radnu površinu kako je ranije objašnjeno
 3. Ukucajte javaws josm.jnlp⏎. Ovo bi trebalo da započne preuzimanje JOSM aplikacije, prikaže bezbednosni prozor, a zatim da se pokrene JOSM.
 4. Ukoliko to ne uspe, onda ukucajte javaws -verbose josm.jnlp⏎. Ovo bi trebalo prvo da prikaže prozor koji vas informiše o JVM, a zatim da se pokrene JOSM.

Virtuelna mašina

Nedovoljno memorije

U današnje vreme, ručno kontrolisanje Java memorijom je retko potrebno, jer je značajno porasla dostupna količina RAM-a na računarima. Pogrešno odabrane vrednosti mogu da umanje performanse JOSM aplikacije.

Za neke zadatke, JOSM ima velike apetite za memorijom. S druge strane, može biti potrebno konfigurisanje količine memorije kako bi se podržalo više dodataka i funkcija. S druge strane, usporeni rad mašina može biti stabilizovan tako što će se Java sistemu ograničiti upotreba memorije. Ukoliko je potrebno, koristite komandnu liniju (en) kako biste podesili Java opcije -Xmx…m, na primer -Xmx512m ili -Xmx1536m. Ranije verzije Java programa prihvataju -Xmx=512m, čak i -Xmx 512m. Danas, ovako pogrešno formirani argumenti prikazuju poruke o greškama.

Biranje Virtualne mašine

Na trenutnim verzijama MS Windows operativnog sistema, Java se podrazumevano instalira u C:\Program Files\Java\ fasciklu. Dodatne komponente se smeštaju u C:\Program Files\Oracle\Java\. Postoji i .\javapath\ fascikla koja se dodaje u PATH okruženju za promenljive. To je početna lokacija u stablu virtualnih datoteka java.exe, javaw.exe i javaws.exe. Ove datoteke su simbolične veze do trenutne Java instalacije.

Na starijim 64-bitnim verzijama Windows operativnog sistema, nekada se dodatno instalira 32-bitni JRE režim. Takođe, neki pregledači imaju sopstvenu verziju JVM sa određenim ograničenjima. U tim slučajevima Web Start iz pregledača neće pokrenuti vašu verziju Java sistema, već onu koja se nalazi u pregledaču.

Uverite se da ne postoji nijedna druga javawebstart stavka u \Windows\SysWow64. Java kontrolna tabla je neće otkriti, a vi je možete ukloniti bez posledica. Obavite čišćenje sistema i zadržite samo najnovije verzije svakog JRE paketa (jedan za 32-bitno okruženje i drugi za 64-bitno okruženje).

Za prečice do JNLP koje se naprave na radnoj površini i koje se pokreću uz Javawebstart, uverite se da su VM parametri propraćeni prefiksom -J a da pre toga nije bilo razmaka za VM opcije. Ukoliko imate instalirane obe verzije (32-bitnu i 64-bitnu), morate da prosledite i opciju „-d64“ ukoliko želite da izaberete da se koristi 64-bitni VM. Zapamtite da neke stranice Oracle dokumentacije mogu da indikuju opciju „-D64“ sa neispravno navedenom upotrebom velikog slova!

Primer izmenjene komandne linije za prečicu na Windows radnoj površini:

javaws.exe -J-d64 -J-Xmx2048m josm.jnlp 

Windows josm.exe

Upotrebom josm-setup.exe datoteke za instalaciju na Microsoft Windows, obavlja se sledeće:

 • Smeštaju se datoteke josm-tested.jar i josm.exe u fasciklu koju izabere korisnik, a podrazumevano je to C:\Program Files (86)\JOSM\
 • Predlaže se registrovanje josm.exe kao aplikacije kojom će se otvarati *.osm i *.gpx datoteke.
 • Predlaže se smeštanje JOSM ikone na radnu površinu i u Start meni (trenutno se smeštaju samo kod administratora, ali se mogu kopirati odatle, #11398).
 • Postavlja se pitanje da li je potrebno da se instaliraju dodaci Baza podataka pomeraja podloga i Zabrane skretanja.
 • Dodaju se podaci za uklanjanje aplikacije na odgovarajuća mesta.

Prilikom pokretanja, josm.exe traži jar datoteku unutar fascikle i pokreće komandu \path\to\javaw.exe -Xms128m -Xmx1024m -jar \path\to\josm-tested.jar. Josm.exe se ponaša kao pokretač i prenosiv (en) je.

Kada josm.exe pronađe argument --l4j-debug, on počinje da vodi evidenciju u datoteci launch4j.log unutar iste fascikle ukoliko je u nju moguće upisivati. Moguće su još neke opcije, kao i svi uobičajeni JOSM programski argumenti (en). Pogledajte primere:

# Pravljenje datoteke sa evidencijom prilikom pokretanja JOSM aplikacije i učitavanja OSM podataka
josm.exe --l4j-debug https://www.osm.org/way/476702262

Za Java opcije (en) u Java VM josm.exe koristi se neobavezna datoteka josm.l4j.ini unutar njene fascikle. U ovoj datoteci svaka opcija zahteva svoju liniju, dok ih je moguće i komentarisati, pogledajte Dodatne JVM opcije.

Iako je sâm program 32-bitni, josm.exe zahteva 64-bitni Java sistem na 64-bitnom Windows operativnom sistemu.

macOS greške

Apple ima dva mehanizma da vas zaštiti od upotrebe JOSM aplikacije: Karantin za datoteke i Gatekeeper.

Preuzimanje sa Interneta

No image "josm_1st_run.png" attached to Sr-Latin:Download Ukoliko dobijate grešku u kojoj se kaže: „JOSM.app je aplikacija koja je preuzeta sa Interneta.“, to možete izbići ukoliko desnim tasterom miša kliknete na JOSM.app ili josm.jnlp i izaberete opciju „otvori“. Tada bi trebalo da dobijete istu poruku, ali ovaj put sa prikazanom opcijom „Otvori“. Ovo je potrebno samo kada se JOSM pokreće po prvi put.

Oštećenje

OS X "gatekeeper" results in this very misleading error dialog

Ukoliko dobijate grešku u kojoj se kaže: „JOSM.app je oštećena i ne može se pokrenuti. Potrebno je da je premestite u Korpu za otpatke“, onda je potrebno da privremeno isključite Gatekeeper funkciju.

Otvorite „Željene postavke sistema“, a zatim opcije „Bezbednost i privatnost“. Postavite opciju „Dozvolite aplikacijama da se preuzmu sa:“ na „Svih izvora“.

No image "SecurityPrivacy.png" attached to Sr-Latin:Download

Ukoliko vam takva opcija nedostaje u prozoru „Bezbednost i privatnost“, otvorite prozor Terminala. Sledeća komanda može uticati na to da se opcija pojavi.

sudo spctl --master-disable

Upotreba brew sistema

Korisnici MmcOS operativnog sistema mogu da se koriste homebrew menadžera paketa kako bi instalirali i ažurirali njihove JOSM aplikacije.

U Terminalu unesite komandu brew cask install josm kako biste instalirali ili brew cask upgrade josm kako biste nadogradili u aktuelnu testiranu verziju JOSM aplikacije.

Poznati problemi

Nerešeni problemi u vezi sa ...:

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-07-30T16:28:34+02:00