wiki:Nl:Download

Downloaden

Deze pagina verschaft de stappen voor basisinstallatie van Over JOSM en informatie over foutoplossing.

Het is aanbevolen om de pagina's Introductie en Help te lezen voordat wordt begonnen met JOSM. En bekijk voor problemen bij complexe installatie Opmerkingen bij installatie.

Aanbevolen opties

 • source:trunk/resources/images/openlocation.svg Opstarten josm.jnlp (nieuwste geteste versie)

Aanbevolen versie, alle platformen, automatisch maandelijks bijgewerkt naar de nieuwste tested version (hoe te starten).

Eén van de twee bovenstaande opties zou moeten werken. Informatie hieronder is optioneel en voor het oplossen van problemen.

Alle platformen (hoe uit te voeren).

Alle opties voor downloaden

Elke maand geeft het team van JOSM een tested version uit om te downloaden. De varianten voor MS Windows en Apple macOS worden op deze geteste versie gebouwd. Als u klikt op josm.jnlp om JOSM op te starten zult u altijd de nieuwste geteste versie krijgen. Java's Web Start is het mechanisme hierachter.

Elke nacht genereren de bouwsystemen een latest version. Deze versies zouden grote fouten kunnen hebben of zelfs kunnen crashen. Maar meestal werken zij ook prima.

Voor de laatste versie is ook een variant van Web Start beschikbaar.

Voor alle besturingssystemen Ontwikkeling
Versie Web Start Downloaden Windows Apple macOS Ubuntu, Debian… openSUSE Jar / Javadoc / Source
tested 17428 josm.jnlp josm-tested.jar
josm-setup.exe
(zie hieronder)

JOSM macOS zip-pakket
of (homebrew)
zie hieronder zie hieronder org.openstreetmap.josm:josm:17428
latest 17475 latest.jnlp josm-latest.jar zie hieronder Use snapshots
older download/ automatic JOSM.app builds dists/ tested versions

Controleer, bij het uitvoeren van scripts, eerst laatste, geteste of beide om bandbreedte voor downloaden te verkleinen.

Vertalingen weghalen
Als de grootte van de download een probleem is, zijn kleinere bestanden van de geteste versie beschikbaar. Voor downloads die slechts één vertaling moeten bevatten, voeg ?lang=en toe aan de URL. Vervang, voor slechts één vertaling, en door de taalcode (en) die u wilt downloaden (kleine eerste letter, alleen ondersteunde talen). U kunt de bestandsgrootte nog verder verkleinen door de informatie voor het ondertekenen weg te halen door toe te voegen ?unsigned=1.

De grootte van het bestand krimpt van .jar: 10.2M naar .jar?lang=de: 8.2M tot .jar?lang=de&unsigned=1: 7.7M (vanaf versie 10786).

Linux opslagplaatsen

JOSM's Debian gebaseerd, voornamelijk voor Ubuntu

Dit is onze eigen opslagplaats voor pakketten primair voor Ubuntu. Het zou ook moeten werken met andere distributies die gebaseerd zijn op Debian (speciaal indien op Ubuntu gebaseerd), maar wij testen en onderhouden niet actief andere distributies dan Ubuntu.

De opslag bevat twee pakketten:

 • josm – verschaft de geteste versie (stabiel). Vervangt het pakket uit de officiële opslagplaats van uw distributie.
 • josm-latest – De laatste versie (nightly build). Kan parallel worden geïnstalleerd aan het pakket van JOSM, daarom is de standaardnaam voor de map van JOSM ingesteld op JOSM-latest.

In aanvulling op de hieronder beschreven normale procedure, kunnen oudere DEB's handmatig worden gedownload vanuit de archieven.

Installatie

Bewerk de package resource list /etc/apt/sources.list:

sudo editor /etc/apt/sources.list 

en voeg één van de volgende regels toe, overeenkomstig uw versie van Ubuntu:

deb https://josm.openstreetmap.de/apt hirsute universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt groovy universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt focal universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt eoan universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt disco universe
deb https://josm.openstreetmap.de/apt bionic universe
# Voeg, voor ander op Debian gebaseerde distributies toe:
deb https://josm.openstreetmap.de/apt alldist universe

Als alternatief kan dit worden gedaan met de enkele regel (niet voor op Ubuntu gebaseerde distributies, zoals Linux Mint):

echo deb https://josm.openstreetmap.de/apt $(lsb_release -sc) universe |sudo tee /etc/apt/sources.list.d/josm.list > /dev/null

of voor Linux Mint:

echo deb https://josm.openstreetmap.de/apt $(grep ^DISTRIB_CODENAME= /etc/upstream-release/lsb-release| awk -F = '{print $(2)}') universe | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/josm.list > /dev/null

Download en registreer de openbare sleutel:

wget -q https://josm.openstreetmap.de/josm-apt.key -O- | sudo apt-key add -

Vernieuw nu uw bronnen (u dient misschien sudo apt-get install apt-transport-https te installeren)

sudo apt-get update

en installeer:

#U kunt de eerste regel overslaan als deze pakketten nog niet eerder werden geïnstalleerd.
sudo apt-get remove josm josm-plugins

# Voor de geteste versie
sudo apt-get install josm

# voor de ontwikkelversie
sudo apt-get install josm-latest

GNU Debian

De geteste versie van JOSM is beschikbaar onder main in het gedeelte utils.

Gebruik de backports repository om de meest up to date versie op te halen, zie Instructions.

Als alternatief, uw eigen pakketten van Ubuntu, hierboven, werken op Debian. Afhankelijk van de instelling van sudo, zulen sommige instructies niet werken als "normale" gebruiker, maar alleen als root.

openSUSE

De tested versie van JOSM is beschikbaar in de respository Application:Geo.

Voeg de repository eerst met yast of zypper als gebruiker root toe (vervang de versie in de URL door die welke u wilt gebruiken):

zypper ar -f http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.0 Application:Geo

Installeer dan eenvoudigweg de pakketten josm en josm-fonts.

Probleemoplossing

Java

Wanneer u dubbelklikt op een jar-bestand en er gebeurt niets betekent dat in de meeste gevallen dat Java niet is geïnstalleerd.

JOSM is getest en ontwikkeld met de variant van Oracle, daarom raden we aan om Java op te halen vanaf hun pagina's voor handmatige downloads of tussenliggende versies. Maar geef eerst de Java die al met het besturingssysteem is meegeleverd een kans, bijvoorbeeld.

Onthoud bij het kiezen van een download:

 • Een Java Plug-in voor webbrowsers is niet nodig om JOSM uit te voeren. Daarom zijn resultaten van pagina's als www.java.com/nl/download/installed8.jsp niet relevant.
 • Een Java-variant met 64 bit wordt aanbevolen voor JOSM. De architectuur van het besturingssysteem is belangrijk bij de beslissing tussen 32 bit Java of 64 bit Java. Omdat JOSM niet wordt beïnvloed door de architectuur van de webbrowsers, zijn de meeste aanbevelingen op deze pagina www.java.com/nl/download/faq/java_win64bit.xml niet relevant.
 • Vermijd pagina's als www.java.com/nl/download omdat hun bedoeling is om Java Plug-ins in webbrowsers te plaatsen. En dat is niet belangrijk voor JOSM.

Bezoek voor meer informatie de Opmerkingen bij installatie en Oracle's pagina's voor problemen. Java in dit gedeelte betekent een JRE (Java Runtime Engine) die een JVM (Java Virtual Machine) verschaft om JOSM uit te voeren, een Java-programma dat is ontwikkeld met behulp van JDK (Java Development Kit) en soms wordt gestart met de JNLP (Java Network Launch Protocol ook wel Web Start genoemd en de opvolger van Java Plug-ins).

Java testen

Controleert om te zien waarom JOSM niet start, voorbeelden zijn voor MS Windows.

 1. Download josm-tested.jar naar uw bureaublad.
 2. Open een Command Prompt, ook wel Terminal genoemd
 3. Typ cd %homepath⏎ and typ cd Desktop
 4. Typ java -version ⏎ Drie regels met gegevens over de versie zouden moeten verschijnen. Wanneer u iets anders ziet is Java niet correct geïnstalleerd.
 5. Typ java -jar josm-tested.jar ⏎. Nu zou JOSM moeten worden uitgevoerd, gestart vanaf de opdrachtregel.
 6. Sluit JOSM af.
 7. Typ josm-tested.jar.

Als JOSM opnieuw start, kan de Windows Verkenner jar-bestanden starten als u daarop dubbelklikt.

Web Start

Als u problemen hebt met het gebruiken van webstart test dan Java eerst en voer dan de hieronder, of elders problemen Web Start, beschreven testen uit. Onthud dat webstart door Oracle werd uitgefaseerd met Java 9. In dat geval zult u OpenWebStart afzonderlijk moeten installeren.

Web Start testen

 1. Download josm.jnlp naar uw bureaublad.
 2. Open een Terminal en verplaats naar het bureaublad hierboven
 3. Typ javaws josm.jnlp⏎. Dit zal achtereenvolgens JOSM downloaden, een beveiligingsdialoogvenster openen en dan JOSM starten.
 4. Als dat niet lukt, typ dan javaws -verbose josm.jnlp⏎. Dit zal eerst een dialoogvenster weregeven met informatie over de JVM en dan JOSM starten.

Virtuele Machine

Te weinig geheugen

Tegenwoordig is het zelden nodig om het geheugen van Java te beheren omdat het beschikbare RAM op computers is gegroeid. Verkeerd gekozen waarden kunnen de uitvoering van JOSM verminderen.

Voor sommige taken heeft JOSM grote trek in geheugen. Aan de ene kant kan het nodig zijn om een geheugengrootte te configureren die meer plug-ins voor JOSM ondersteunt en andere mogelijkheden voor bewerken in JOSM. Aan de andere kant kunnen trage machines worden gestabiliseerd door het gebruik van geheugen door Java te beperken. Gebruik, indien nodig, de opdrachtregel om de Java-optie -Xmx…m in te stellen, bijvoorbeeld -Xmx512m of -Xmx1536m. Eerdere oudere Java-programma's accepteerden -Xmx=512m of zelfs -Xmx 512m. Nu geven deze slecht gevormde argumenten foutberichten.

VM selecteren

Op huidige versies van MS Windows wordt Java standaard voornamelijk geïnstalleerd in de map C:\Program Files\Java\. Aanvullende delen worden geplaatst in C:\Program Files\Oracle\Java\. Er is een map .\javapath\ als doel voor de omgevingsvariabele PATH. Het is het thuis voor de drie virtuele bestanden java.exe, javaw.exe en javaws.exe. Deze bestanden zijn symbolische links uit de huidige installatie van Java.

Op oudere versies van 64-bit Windows werd soms de 32-bit modus JRE aanvullend geïnstalleerd. ook brachten enkele browsers hun eigen JVM met beperkte mogelijkheden. In die gevallen zou een Web Start vanuit de browser niet de uw installatie van Java gebruiken, maar die van de browser.

Controleer of er geen andere javawebstart in \Windows\SysWow64 staat. Het beheersvenster voor Java zal het niet detecteren en u zou het veilig kunnen verwijderen. Voer de schoonmaak uit en behoud de laatste versie van de JRE (een voor de modus 32-bit, een andere voor de modus 64-bit).

Voor snelkoppelingen die zijn gemaakt op het bureaublad voor JNLP en de starter voor Javawebstart uitvoeren, zorg er voor dat de parameters voor VM worden voorafgegaan door -J en zonder tussenliggende spatie vóór de optie voor VM. Als u zowel de 32-bit als de 64-bit versie hebt geïnstalleerd, zou u de optie -d64 moeten vermelden als u de voorkeur geeft aan de 64-bit VM. Merk op dat enkele pagina's van de documentatie van Oracle deze optie "-D64" aangeven met de onjuiste hoofdletters!)

Voorbeeld van een bewerkte opdrachtregel voor de snelkoppeling op het bureaublad van Windows:

javaws.exe -J-d64 -J-Xmx2048m josm.jnlp

Windows josm.exe

Gebruiken van josm-setup.exe voor het installeren op Microsoft Windows doet het volgende:

 • Plaatst de bestanden josm-tested.jar en josm.exe in de door de gebruiker gekozen map, standaard is dat C:\Program Files (86)\JOSM\
 • Stelt voor om josm.exe te registreren als doel voor de bestandsextensies *.osm en *.gpx.
 • Stelt voor om snelkoppelingen voor JOSM te plaatsen op het Bureaublad en in het menu Start( Momenteel worden zij alleen voor een admin geplaatst en kunnen van daaruit worden gekopieerd, #11398).
 • Vraagt of de Plug-Ins Imagery offset database en Beperkingen afslaan moeten worden verschaft.
 • Voegt gegevens voor deïnstalleren toe op de van toepassing zijnde plaatsen.

Bij het opstarten, zoekt josm.exe naar zijn map voor het jar-bestand en voert de opdracht \pad\naar\javaw.exe -Xms128m -Xmx1024m -jar \pad\naar\josm-tested.jar uit. Josm.exe gedraagt zich als een wrapper en is portable.

Als josm.exe het argument --l4j-debug vindt, schrijft het het logbestand launch4j.log naar de huidige map als die te beschrijven is. Enkele andere opties zijn mogelijk en alle normale programma-argumenten voor JOSM ook. Zie voorbeeld:

# Schrijf een logbestand bij het opstarten van JOSM en laden van gegevens van OSM
josm.exe --l4j-debug https://www.osm.org/way/476702262

Voor het geven van Java-opties aan de Java VM gebruikt josm.exe het optionele bestand josm.l4j.ini in zijn map. In dit bestand wordt elke optie op een afzonderlijke regel vermeld en opmerkingen zijn mogelijk, bekijk Additional JVM options.

Hoewel het een 32-bit programma is, heeft josm.exe op 64-bit Windows een 64-bit Java nodig. Momenteel is josm.exe geconfigureerd om alleen in het register naar Java te zoeken en een voorkeur te hebben voor JRE's.

macOS

Brew gebruiken

MacOS-gebruikers kunnen de homebrew pakketbeheerder kiezen als een universele manier om hun instantie van JOSM te installeren en bij te werken.

Voer, in een Terminal, uit brew install --cask josm om te installeren of brew upgrade --cask josm om bij te werken naar de huidige geteste versie van JOSM.

Bekende problemen

Nog niet afgesloten problemen met …:

Last modified 3 days ago Last modified on 2021-01-20T14:58:48+01:00