wiki:Nl:USB_Stick

Hoe JOSM uit te voeren vanaf een USB-stick (op een Windowssysteem)

JOSM uitvoeren op een "vreemde" Windowsmachine zonder installatie of een geïnstalleerde JAVA-machine er op!

portableApps biedt een methode om een JAVA-machine op een USB-stick te installeren, zodat u JAVA .jar-bestanden op een vreemde machine kunt uitvoeren zonder verdere installatie. Als dit eenmaal op de stick is geïnstalleerd, kunt u er een normale josm-tested.jar/josm-latest.jar mee uitvoeren. Alle persoonlijke bestanden (zoals de instellingen, plug-ins) zullen op de stick wordne opgeslagen. U heeft ~140MB vrije ruimte op uw USB-stick nodig. Uw persoonlijke JOSM altijd bij u hebben ...

Plaats uw USB-stick

Ok, dit was het eenvoudige gedeelte! :-)

Download en installeer de "PortableApps.com Suite"

Download vanaf http://portableapps.com/download de platform only (3MB) en voer het .exe-bestand uit.

Het installatieprogramma zal vragen naar een doelschijf, kies de basismap van uw USB-stick (in het volgende gedeelte gaan we er van uit dat g:\ wordt gebruikt).

Download en installeer "Java Portable"

Download vanaf http://portableapps.com/apps/utilities/java_portable en voer het .exe-bestand uit.

Deze installatie kan even duren.

Onthoud: Het installatieprogramma zal de machine van Java downloaden, u heeft dus een internetverbinding nodig voor het installeren!

Download en installeer "Java Portable Launcher"

Download vanaf http://portableapps.com/apps/utilities/java_portable_launcher en installeer het .exe-bestand.

Download en sla "josm-tested.jar" op op uw USB-stick

Download vanaf Downloaden de geteste versie van JOSM (josm-tested.jar) en sla die op op uw USB-stick (bijv. op g:\josm-tested.jar)

U kunt 'josm-tested' vervangen door 'josm-latest' als u ervan houdt om risico's te nemen. Het verschil zou zichzelf moeten verklaren - als het dat niet doet, houd het dan op josm-tested.

De USB-stick verwijderen

  • Als u toepassingen hebt die toegang hebben tot de inhoud van uw USB-schijf (bijv. een verkenner die g:\ weergeeft), sluit die dan
  • Er zou een pictogram van PortableApps.com in uw taakbalk moeten staan (gewoonlijk aan de rechter onderzijde van het scherm), klik er met rechts op en kies Exit
  • Gebruik Windows' "Hardware veilig verwijderen" om de stick uit te werpen (zoals gewoon is voor USB-apparaten)

JOSM starten vanaf de stick

  • Plaats uw USB-stick
  • Als Autorun is ingeschakeld zou "Start PortableApps.com" moeten verschijnen, start het
  • Als er niets gebeurt, start dan eenvoudigweg g:\Start.exe direct op
  • Het menu van PortableApps zou moeten verschijnen, selecteer "Java Portable Launcher"
  • Kies josm-tested.jar (in ons voorbeeld op g:\josm-tested.jar)
  • JOSM zou op moeten starten als gewoonlijk

Als u JOSM hebt afgesloten, kunt u het opnieuw starten met vanuit het pictogram van PortableApps.com op uw taakbalk. Sluit, om de stick te verwijderen, een uitgevoerde JOSM en volg de instructies van "De USB verwijderen" van hierboven.

Voorkeuren, Plug-ins en dat soort dingen

In essentie heeft u nu een "verse installatie van JOSM" op uw stick (parallel aan een reeds bestaande JOSM op de computer). Een JOSM die wordt gestart vanaf de stick zal alle instellingen, plug-ins en dat soort dingen laden vanaf/naar de USB-stick. Vergeet niet uw gebruikersaccount in te voeren, instellingen aan te passen en de benodigde plug-ins te downloaden.

Voor het geval u het wilt weten, alle persoonlijke bestanden zullen gaan naar: G:\PortableApps\JavaPortableLauncher\Data\AppData\JOSM

Veel plezier met uw draagbare JOSM!

Zie ook

Last modified 4 years ago Last modified on 2017-03-24T17:36:11+01:00