wiki:Nl:Help/Action/Select

Version 33 (modified by stoecker, 4 months ago) (diff)

Directory rework, see #18845

modus Objecten selecteren, verplaatsen, op schaal brengen en roteren

source:trunk/resources/images/mapmode/move/move.png Toetsenbord sneltoets: S; druk tweemaal op S voor source:trunk/resources/images/mapmode/rope.png gereedschap Lasso — is één van de bewerkingsmodi

Dit gereedschap heeft vier verschillende modi:

modus Selecteren

Deze modus is om de selectie van objecten op de kaart te wijzigen.

De geselecteerde objecten worden in een andere stijl getekend (standaard in de kleur rood); afhankelijk van de voorkeuren en de actieve stijlen. Zij worden vermeld in het venster Selectielijst.

Deze MapMode stelt de gebruiker in staat om selecties van verschillende objecten te maken. De geselecteerde objecten worden in een verschillende stijl getekend, afhankelijk van de voorkeuren voor weergave en de actieve stijlen. De cursoraanwijzer zal ook wijzigen, afhankelijk van de selectiemodus.

Het pictogram van de cursor zal ook, afhankelijk van de modus Selecteren, wijzigen.

Eén enkele linker muisklik om een object te selecteren

Cursor: met knoop source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_node.svg; met weg source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_way.svg

Stappen om te activeren: Linker muisklik

Actie: Een knoop of weg onder de cursor selecteren.

Meer precies, eerder geselecteerde object(en) zullen worden vervangen door een nieuw object en worden weergegeven in het venster Selectielijst.

Een object deselecteren

Cursor: met knoop source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_node_remove.svg; met weg source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_way_remove.svg

Stappen om te activeren: houd Ctrl ingedrukt bij het indrukken van de Linker muisknop

Actie: een weg of knoop zal worden verwijderd uit de momenteel geselecteerde objecten

Cyclus in dicht op elkaar gelegen of overlappende objecten met pop-up

Cursor: geen

Stappen om te activeren:

 • Middelste muisklik om door de objecten te gaan met een kleine pop-up
 • Linker muisklik met ingedrukte Alt (of AltGr) toets om door nabij gelegen objecten te gaan zonder een pop-upvenster weer te geven

Dit is nuttig voor:

 • bepaalde weg die gezamenlijke knopen deelt met één of meer andere wegen
 • meerdere overlappende objecten
 • meerdere objecten die dicht bij elkaar liggen
 • selecteren uit meerdere knopen als zij verschijnen als één enkele knoop (meerdere knopen zien er uit als één)

Actie: het zal een pop-upvenster weergeven met nabij gelegen objecten en om daar doorheen te gaan. Wijzig de uitgebreide voorkeuren selectaction.cycles.multiple.matches naar true om van dit type selectie de standaard te maken, en dus niet het gebruiken van de Alt-toets nodig te hebben. Houd Ctrl daarna ingedrukt om direct een object te selecteren.

Dubbele muisklik selecteert de omgeving

Cursor: geen

Stappen om te activeren: Dubbele muisklik

Actie: selecteer het omsluitende object (gesloten weg of multipolygoon).

Rechthoek selecteren

Meerdere objecten selecteren met behulp van een rechthoek

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/modifier/selection.svg

Stappen om te activeren: houd de linker muisknop ingedrukt en sleep rondom objecten

Acties:

 • Laat de linker muisknop los - om alle objecten binnen de rechthoek te selecteren, meer precies:
  • alle knopen binnen de rechthoek en
  • alle wegen die geheel binnen de rechthoek liggen zullen worden geselecteerd
  • eerder geselecteerde objecten zullen worden vervangen door nieuwe object(en) en worden weergegeven in het venster Selectielijst
 • Houd de rechter muisknop ingedrukt bij het loslaten van de linker muisknop - de rechthoek voor het selecteren annuleren

Rechter muisknop ingedrukt houden voor verplaatsen rechthoek

U kunt de gedefinieerde rechthoek net zo vaak verplaatsen als u wilt: houdt eenvoudigweg de rechter muisknop ingedrukt en verplaats de cursor.

Let er op dat, om elementen te kunnen selecteren, u eerst de rechter muisknop zou moeten loslaten, daarna de linker muisknop.

Aanpassingstoetsen

Als de muisknop wordt losgelaten en ofwel Alt, Shift of Ctrl wordt ingedrukt gehouden, zal de actie worden gewijzigd; 3 alinea's hieronder wordt dat in detail behandeld.

Combinatie van aanpassingstoetsen
 • Alt mag worden gecombineerd met Shift
 • Alt mag niet worden gecombineerd met Ctrl - omdat die al wordt gebruikt voor de opdracht Schalen
Aanpassingstoets Alt

Cursor: geen

Stappen om te activeren: Alt

Acties: in aanvulling op het normale gedrag, alle wegen selecteren die ten minste één knoop binnen de rechthoek voor selecteren hebben

Aanpassingstoets Shift

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_add.svg

Stappen om te activeren: Shift

Acties: de objecten worden toegevoegd aan de huidige selectie

Aanpassingstoets Ctrl

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_remove.svg

Stappen om te activeren:

Acties: alle objecten uit de huidige rechthoek van geselecteerde objecten verwijderen (als er al waren); niets wordt toegevoegd aan de huidige selectie.

Verplaatsen

U kunt de gehele selectie verplaatsen door de muisaanwijzer dicht bij een geselecteerd object te brengen, te klikken en de muisaanwijzer te slepen.

Verplaatsen is ook mogelijk met de toetsen Shift + Pijl.

source:trunk/resources/images/mapmode/improvewayaccuracy.png Nauwkeurigheid weg verbeteren - in de tijd stappen veel mappers over naar dit gereedschap in plaats van handmatig elke knoop te selecteren en te verplaatsen

Slepen aan een punt in het midden maakt een nieuwe knoop

Stappen om te activeren: klikken en slepen aan een geel kruis in het midden van een segment; op elk moment, er zijn N middelpunten om aan te slepen waar N het aantal segmenten is.

Actie: zal een nieuwe knoop invoegen op de locatie van het kruis

Knopen samenvoegen

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/modifier/joinnode.svg

Stappen om te activeren: houd Ctrl ingedrukt en sleep een geselecteerde knoop op een niet geselecteerde

Actie: geselecteerde knopen met een andere samenvoegen; intern zal het eenvoudigweg het gereedschap Knopen samenvoegen gebruiken - lees daar meer details.

Draaien

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/rotate.png

Stappen om te activeren: Shift+Ctrl + linker muisknop en muis naar boven en beneden bewegen

Actie: geselecteerde knopen en wegen rond hun geometrische middelpunt draaien.

Roteren naar gedefinieerde hoeken is mogelijk met de plug-in ShapeTools.

Op schaal brengen

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/scale.png.

Stappen om te activeren: Ctrl+Alt + linker muisknop en muis naar boven en beneden bewegen

Actie:

 • geselecteerde knopen en wegen rondom hun geometrische middelpunt op schaal brengen. Proporties zullen worden behouden.
 • indien op slechts 2 knopen gebruikt, zal het ze naar of vanaf hun middelpunt verplaatsen (afhankelijk van de beweging van de muis)

Uitgebreide details

Of een muisactie als een selectie of een verplaatsing wordt beschouwd is afhankelijk van enkele instellingen om te voorkomen dat objecten worden verplaatst wanneer een eenvoudige selectie werd bedoeld; dit is in het bijzonder belangrijk op apparaten zoals tablets die gevoelig zijn voor aanrakingen of een stylus gebruiken. Indien de aanwijzer wordt verplaatst tussen het indrukken en loslaten van de linker muisknop, zal het object alleen worden verplaatst als de aanwijzer meer dan 5 pixels is verplaatst of werd ingedrukt voor meer dan 0,2 seconden, anders zal het object eenvoudigweg worden geselecteerd. Deze twee instellingen kunnen worden gewijzigd met de uitgebreide voorkeuren edit.initial-move-threshold (pixels) en edit.initial-move-delay (milliseconden).

Zie ook


Terug naar werkbalk Bewerken
Terug naar Help