wiki:Cs:Changelog/2012

Další jazyky:

Novinky verzí 2012

Tato wiki stránka je zaměřena na poskytnutí informací o novinkách v otestovaných stabilních verzích JOSM. Podrobnost informací leží někde mezi obsahem startovací stránky JOSM a SVN logem. Podobně jako novinky v pluginech.

2012-07-20: Stabilní verze r5353

 • zásadní změny a novinky
 • vylepšení
  • Umožnění otevírání vzdálených souborů *.osm.bz/*.osm.bz2/*.osc (r5317, r5345)
  • Mapové styly:
   • Použití "reálné šířky" na vykreslení aeroway= a waterway= (r5343)
   • Vylepšeno vykreslování neaktivních vrstev (r5348)
  • Předvolby: Aktualizace railway=rail: přidána volba usage= (r5318)
  • Validátor:
   • Povolení maxspeed= na railway= (r5329) a traffic_sign= (r5336)
   • Nebude varovat o "neotagovaných cestách", které jsou součástí relace s rolí outer, inner, perimeter, edge nebo outline (r5352)
   • Zobrazení všech jmen (do 80 znaků) ve stromu validátoru, místo jednoho následovaného "..." (r5353)
 • změny v pluginech

2012-07-03: Stabilní verze r5315

 • vylepšení
  • Dvojklik na okne atributů přidá tag (r5271)
  • Změny validátoru
   • Varování nad body obsahujícími tagy jejich cesty (r5272)
   • Povoleni boat na natural=water (r5273)
   • Testy budou nejsou již omezeny na building=yes, ale berou v potaz no a entrance (r5293)
   • Varování při chybějících power=tower/pole (sloupy) na energetických liniích (r5300, r5312)
  • Dialog konfliktu
  • Mapové styly
   • Ikony pro amenity=waste_basket/waste_disposal (r5276, r5277)
 • drobnosti
  • Robustnější parsování seznamu pluginů (r5306, r5307)
 • opravy chyb
  • Konflikty
   • Vyřešeny nějaké NPEs (neošetřené výjimky) ve správci konfliktů a při slučování vrstev (r5297, r5298, r5299, r5303)
  • Validátor
   • Nevytváří příkazy je smazání pro již smazané objekty, potichu zavře odpovídající hlášení chyby validátoru (r5287)
 • změny v pluginech

2012-06-04: Stabilní verze r5267

 • zásadní změny a novinky
 • vylepšení
  • Změny MapCSS
   • Změna použití casing-width (r5214)
   • Změna nakládání s z-index (r5217)
  • Mapové styly: Přidáno automatické obnovování lokálních stylů v případě jejich úprav externím editorem (založeno na mtime - čas poslední editace) (r5219)
  • Povolení přesunu tagů při vytváření miltipolygonu (r5225)
 • drobnosti
  • JOSM JavaDoc (r5263)
  • Projekce
   • Změna UTM datum na WGS84. (r5232)
   • Přidány parametry pro aktuálně podporované projekce (r5238)
   • Žádné zaokrouhlování projekčních hranic, aby se 42 nezobrazovalo jako 41.99999999999 (r5235)
   • Odstranění offsetu z UTM jelikož je používán jen vzácně. (r5236)
  • Načtení nadmořské výšky z fotek a GPX záznamů (r5242)
  • Styly/přednastavení/validátor
   • Aktualizace stylů/přednastavení a kontrolo kruhových objezdů. (r5250)
   • Nová ikona pro objekty zklidňující dopravu (r5246)
 • opravy chyb
  • Jak získat zdroje z pluginu? (r5241)

2012-05-02: Stabilní verze r5210

 • vylepšení
  • Alternativní dialog vyhledávání byl nastaven jako výchozí (r5198)
  • Parametr příkazové řádky --load-preferences= umožňuje nakonfigurovat JOSM při startu (r5201)
  • MapCSS umí přiřadit různé styly pravé a levé straně (r5206)
 • drobnosti
  • Skrolovatelné menu pro nastavení posunu podkladu (r5185)
  • Dálkové ovládání: zvětšena maximální velikost požadavku (z 1KiB na 1MiB) (r5189)
  • Styly: icons for building entrances (r5190)
  • Přilepování úhlů: zobrazuje 30 místo 330 (r5191)
  • Přednastavené tagy: barrier=ditch (strouha, odvodňovací příkop) (r5192), overtaking= (předjíždění) (r5193), využití nové porovnávací funkcionality (dopravní omezení, budovy, adresy, kontaktní informace) (r5197)
  • Přidáno varování validátoru Zbytečné omezení odbočení na jednosměrku (r5199)
  • Klávesy Ctrl-Shift-Up/Down, Enter, Spacebar budou ve vyskakovacích dialozích fungovat lépe; Enter a Spacebar = užitečné akce pro seznam položek (vybrat, označit, atd.) (r5200)

2012-04-14: Stabilní verze r5181

 • zásadní změny a novinky
  • Mechanismus modifikace a ukládání konfiguračních souborů JOSM, rozšíření konfiguračních dialogů + JavaScriptové konfigurační API + asynchronní stahování souborů + funkce pro export libovolných částí konfigurace do souboru (r5114)
  • Varování pro nováčky při spojování cest s konfliktními tagy nebo jejich členství v relacích (r5132)
  • Vylepšení rychlosti startu: některé části inicializace probíhají paralelně (r5134), zrychlení parsování XML (r5135), část inicializace používá cache (r5136), ikony předvoleb jsou načítány na pozadí (r5139)
  • Přidán režim výběru lasem (r5152)
 • vylepšení
  • Vkládání v případě kurzoru mimo oblast kreslení probíhá do centra zobrazené oblasti (r5052)
  • Přidáno "Přidat výběr do relace" do vyskakovacího menu dialogu relace (r5082)
  • Způsoby zobrazení (styly) přidány do menu Zobrazit (r5086, r5088)
  • Varování nových uživatelů před špatně lokalizovanými podklady (r5091)
  • Zvýraznění cíle se nechová pomalu (#7503)
  • Přidáno "Vybrat předchozí/další mezeru" do editoru relací ve vyskakovacím menu nad členem relace (r5081)
  • Vzdálené ovládání: přidán příkaz pro otevření lokálního souboru (např., /open_file?filename=... (r5085)
  • Vzdálené ovládání: /load_object v kombinaci s addtags (r5095, r5116)
  • Zobrazení/skrytí nástrojové lišty (v menu Zobrazit nebo vyskakovací menu) (r5092)
  • Zlepšení čitelnosti dostupných předvoleb/stylů (řazení položek, tipy v tabulce, autor a url) (r5105)
  • Vylepšení systému závislostí pluginů (zobrazení "vyžaduje" v konfiguraci pluginu + automatický výběr požadovaných pluginů + varování v případě odebrání požadovaného pluginu) (r5121)
  • Zlepšení nástroje pro kreslení v celých úhlech: aktivuje se dalším stlačením A (Tab nemusí být aktivní, podívejte se na #7438), lepší zobrazování, zobrazení aktivace ve stavové řádce(r5137)
  • předvolené tagy: umožnění změn procesu porovnávání (match=none|key|key!|keyvalue), odstranění delete_if_empty, default standardně "", adaptovány komentáře v defaultpresets.xml, přepsání porovnávacího algoritmu (odstranění duplicitního kódu a různé černé magie) (r5155)
  • předvolené tagy: umožnění ikon pro individuální kombinace položek (použijte nový prvek <list_entry>) (r5158)
 • drobnosti
  • zlepšení vzhledu nadpisů Panelu informací o verzích? (r5050)
  • stahování obrázků mapy na pozadí, do stažení je zobrazován dočasný obrázek. (r5054)
  • vylepšení alternativního vyhledávacího dialogu (úprava vkládání textu, kurzor ruky, pokud lze text vložit, odlišení popisů od zbytku) (r5063)
  • přepracován kód zobrazování (r5065, r5066, r5067, r5071, r5072, r5073)
  • ikona uzavřené cesty v editoru relací (a dialogu konfliktů) (r5077)
  • více intuitivní nástrojové vyskakovací menu (zobrazováno také nad prázdným místem) (r5079)
  • "přírodní" řazení relací (např., US 2 < US 10) (r5083)
  • předvolby/styly: Začlenění akceptovaných klíčů organic, fair_trade; označení shop=organic jako zastaralé (r5080)
  • odstranění a označení zastaralého bicycle_parking=sheffield (r5107)
  • aktualizace předvolby bicycle_parking (r5126)
  • Zobrazení posuvníku průhlednosti uprostřed obrazovky v případech, že je tlačítko skryto (r5127)
  • přidání stylu pro entrance=* (r5133), power=transformer (r5148)
 • opravy chyb
  • Prohledávání předvoleb neaktualizovalo vybraný typ objektu a tudíž se mohly zobrazovat špatné možnosti (r5071)
  • Blokování volání API, nefunkční storno, tuhnutí JOSM (r5084)
 • změny v pluginech

2012-03-07: Stabilní verze r5047

 • zásadní změny a novinky
  • vyčištění klávesových zkratek jádra a pluginů (r4916, r4926, r4942, …)
  • podpora pro .osm soubory se "zákazem uploadu" (<osm upload="false">, r5025)
 • vylepšení
  • Vzdálené ovládání: přidána možnost "nová vrstva" do konfiguračního dialogu (r4883)
  • GeoJSON export (r4886)
  • umožnění vzdáleného načtení .osm souborů (r4899)
  • poskytnutí klávesových zkratek pro editor relací (r4905)
  • zobrazování tipu v menu vracení akce - zobrazuje se co bude vráceno/obnoveno (r4908)
  • (necitlivé) vyhledávání na základě slov v konfiguraci klávesových zkratek (r4909, r4914)
  • režim celých úhlů: zpřesnění průsečíků, konfigurovatelná klávesa tab, volba "deaktivovat" v kontextovém menu (r4917)
  • zlepšení rychlosti startu konfiguračního dialogu (r4930, r4931, r4968, r4969)
  • komprimované obrázky, ošetření 1-bit-alha PNG (r4938, r4939, r4940)
  • zobrazení vzdálenosti přesunutého uzlu v okně historie (r4990)
  • načtení dat z OSM pouhým přetažením URL na okno aplikace (r4996), s nebo bez parametru "zoom"(přiblížení) (r5005, r5011)
  • rychlejší výběr relací pomocí prostředního tlačítka nebo Alt + klik (r5016, #7314/#7317)
  • přidány projekce Belgian Lambert 1972 a 2008 (r5022)
  • možnost trvalého skrývání tlačítek vyskakovacích dialogů, zobrazení příslušných akcí v kontextových menu (r5028)
 • změny v pluginech

2012-01-30: Stabilní verze r4878

 • zásadní změny a novinky
 • vylepšení
  • přidána projekce Lambert 93 (r4673, r4781)
  • předvolby: přidáno amenity=parking_space, amenity=parking_entrance (r4676), building (r4744)
  • zobrazení varování při mazání relací (r4677)
  • vyhledávání: možnost hledání dle času modifikace (r4679)
  • vylepšena úvodní obrazovka: zobrazuje čas běhu položek, více detailních informací (r4681)
  • validátor: test na cesty připojené k plochám (r4682), typické kombinace tagů (odvozeno z Taginfo; r4777)
  • uživatelsky přívětivé chybové zprávy při nesplněných předpokladech (HTTP 412) v závislosti na uzlech stále používaných cestami (r4691)
  • konfigurační dialog?: možnost hromadných změn položek konfigurace (r4697, r4773)
  • zrychlení startu používáním cache /capabilities (r4709)
  • individuální ikony pro zdroje podkladů (r4713)
  • možnost spouštění úloh na pozadí (r4718)
  • příkaz pro načtení a cachování WMS podkladu podél gpx trasy (r4745)
  • rozšíření skoku na další/předchozí značku v georeferencovaném podkladu a umožnění snadného přeskakování do libovolné vrstvy kde to má smysl (r4751)
  • přidáno "Zvýraznit cílové cesty a uzly" v konfiguraci (r4767)
  • volba příkazové řádky pro nastavení některých parametrů při startu. (např., --set=expert=true; r4789)
  • Vzdálené ovládání: nový příkaz /load_object pro stažení objektu dle id; /add_way pro vytvoření nové cesty se zvolenými souřadnicemi; parametr new_layer pro příkaz /load_and_zoom k načtení dat do nové vrstvy (r4791, r4796, r4833, r4834, r4861)
  • přidána funkce "přiblížit na mezeru" do editoru relací (r4792)
  • přesun cachovaných souborů do ~/.josm/cache (r4810, r4812, r4813, r4818)
  • poskytnutí možnosti automatického stažení prvků po chybě reference (r4816)
  • pluginy mohou registrovat operátory hledání (r4817), styly kreslení a předvolby (r4839)
  • alternativní vyhledávací dialog pro betatestování (povolen volbou dialog.search.new na true; r4832)
  • přesun některých příkazů do expertního režimu (r4828, r4835, r4840, r4841, r4843, r4844, r4849)
 • opravy chyb
  • oprava posílaní OSM auth informací na špatný server (např., WMS server; r4690)
  • oprava některých konfliktů klávesových zkratek, přemapování některých zkratek (r4711, r4850, DevelopersGuide/ShortcutsList)
  • extrémní zpomalení startu v případě offline osm api, není vracen žádný timeout jako v případě normální konexe (r4854, r4859)
 • změny v pluginech
Last modified 21 months ago Last modified on 2019-06-03T21:33:22+02:00