wiki:Nl:Help/Dialog/AddValue

Version 3 (modified by DiGro, 5 years ago) (diff)

--

Dialoogvenster Waarde toevoegen

Het dialoogvenster Waarde toevoegen wordt gebruikt om tags (sleutels/waarden) toe te voegen aan één of meerdere objecten.

Tenminste één object moet zijn geselecteerd om te openen door te:

  • dubbelklikken in de lege ruimte onder de tags in het schakelvenster Tags/Leden,
  • klikken op de knop source:trunk/images/dialogs/add.png Toevoegen in het schakelvenster Tags/Leden,
  • de toetsenbord sneltoets Alt+A te gebruiken.

Dutch screenshot

Gebruiken van het dialoogvenster

Bovenaan wordt het totale aantal geselecteerde objecten weergegeven.

Daaronder staan twee tekstvakken om de tagcombinatie handmatig in te voeren. Automatisch invullen zal proberen u te helpen (zie hieronder). Als alternatief kunt u keuzemenu's gebruiken door te klikken op de pijltjes aan de rechterzijde of door te klikken op Page Up of Page Down als een tekstvak eenmaal is geselecteerd.

In de onderste helft, worden de recent toegevoegde tags vermeld met de laatst gebruikte bovenaan. het standaard aantal vermelde objecten is vijf maar dat kan worden gewijzigd of zelfs worden uitgeschakeld (zie hieronder).

  • Klikken op een item of het gebruiken van de toetsenbord sneltoetsen Ctrl+<getal> zal de inhoud in de tekstvakken plaatsen.
  • Dubbelklikken zal de tag onmiddellijk toevoegen aan de geselecteerde objecten en dit dialoogvenster sluiten.
  • Klikken op source:trunk/images/ok.png OK of drukken op Enter zal de inhoud van de tekstvakken toevoegen aan de geselecteerde objecten en dit dialoogvenster sluiten.
  • Klikken op source:trunk/images/cancel.png Annuleren of drukken op Esc zal het dialoogvenster sluiten zonder wijzigingen aan de geselecteerde objecten.

Meerdere tags toevoegen

De Shift-toets werkt als aanpassingstoets in dit dialoogvenster om meerdere tags toe te voegen in één rij. Bijv. Shift+ klik op een item, Shift+Enter en Ctrl+Shift+<getal> zal de toepasselijke tag direct toevoegen zonder het dialoogvenster te sluiten.

Keuzemenu en Automatisch invullen

Automatisch invullen en keuzemenu's voor toetsen en de daarmee corresponderende waarden zullen meer of minder items hebben, afhankelijk van de tagcombinaties binnen de momenteel geopende gegevenslagen en alle geladen voorkeuzen.

Voorkeuren

Klik met rechts op het dialoogvenster waarde toevoegen om toegang te krijgen tot de volgende voorkeuren:

  • Gebruik standaard de Engelse taal voor de tag: ?
  • Stel aantal recent toegevoegde tags in: Het aantal (maximaal 30) recent toegevoegde tags. Indien ingesteld op 0, schakelt het deze mogelijkheid uit. Standaard waarde is 5.
  • Laatst gebruikte tags na opnieuw starten onthouden: Indien ingesteld op true zal JOSM de lijst met recent toegevoegde tags onthouden, zelfs na opnieuw opstarten van JOSM.

Terug naar schakelvenster Tags/Leden
Terug naar Help

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip