wiki:Nl:Help/Dialog/Validator

Version 23 (modified by DiGro, 3 years ago) (diff)

adjusted to revision 33

venster Validatie

source:/trunk/images/dialogs/validator.png Toetsenbord sneltoets: Alt+Shift+V — is één van de schakelvensters van JOSM

De JOSM Validator is een mogelijkheid van JOSM die ongeldige gegevens controleert en repareert

Gebruik

 • Selecteer de gegevens die u wilt valideren (of deselecteer om alles te valideren)
 • Klik op de knop Valideren source:/trunk/images/dialogs/validator.png aan de onderzijde van het venster Validatieresultaten of druk op Shift+V om het proces om te valideren uit te voeren
 • Terwijl sommige fouten handmatig moeten worden gerepareerd, kunnen de meeste van hen automatisch worden gerepareerd. Selecteer gewoon de fout of fouten en klik op de knop Repareren source:/trunk/images/dialogs/fix.png om ze automatisch te repareren. U kunt meerdere fouten selecteren en ze zullen allemaal worden gerepareerd.
 • Gebruik het contextmenu om te "Zoomen naar probleem"
 • Meerdere objecten met dezelfde symptomen worden gegroepeerd

Validatie is een automatisch controleprogramma. Het kan u mogelijke fouten in de gegevens tonen, maar het kan u ook fouten laten zien die dat niet echt zijn.

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Reviewing-your-edits#usage https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

Repareer geen fouten als u niet zeker weet of er iets echt mis is.

Dit zal de gegevens controleren en alle fouten weergeven die zijn gecategoriseerd als fouten source:/trunk/images/data/error.png, waarschuwingen source:/trunk/images/data/warning.png, en andere source:/trunk/images/data/other.png, afhankelijk van de ernst van de fout. Standaard zullen alleen de waarschuwingen van het niveau waarschuwing en fout worden weergegeven. Waarschuwingen van het niveau andere produceren veel meer validatiefouten voor geldige gegevens en vereisen dus meer aandacht van de gebruiker.

Dit venster maakt het mogelijk om een verificatieproces voor de gegevens te beginnen.

U hebt hier vijf knoppen:

 • source:/trunk/images/dialogs/select.png Selecteer - Selecteer de objecten van de geselecteerde fout
 • source:/trunk/images/dialogs/validator.png Validatie - Begin het validatieproces voor de huidige selectie of alle objecten (indien niets geselecteerd)
 • source:/trunk/images/dialogs/search.png Opzoeken – Zoek de geselecteerde primitieven op in de lijst met fouten
 • source:/trunk/images/dialogs/fix.png Herstellen - Repareer een fout (alleen als ze automatisch te repareren zijn)
 • source:/trunk/images/dialogs/fix.png Negeer - Negeer een fout of groep fouten in toekomstige controles

Als een validatieproces is voltooid zullen alle resultaten in de lijst verschijnen. Ook is een nieuwe validatielaag toegevoegd, die u toont waar de probleemgevallen op de kaart liggen.

Valideren en uploaden

Indien niet uitgeschakeld wordt ook een validatie-proces begonnen bij elke upload naar de server. Voor uploads worden alleen de aangepaste elementen gecontroleerd. Als u het uploaden afbreekt opent het venster Validatieresultaten, indien al niet geopend, en de resultaten van de validatie worden gekopieerd naar het venster Validatieresultaten, zodat zij kunnen worden gecontroleerd en gerepareerd.

Validatielaag

Indien niet uitgeschakeld door de voorkeuren zal een het uitvoeren van validatie een validatielaag openen.

Resultaten van Validatie kunnen afhankelijk zijn van het gedownloade gebied

Sommige testen voor validatie bevatten een controle of het geteste object binnen of buiten het gedownloade gebied ligt om valse positieven te vermijden. Het niet gedownloade gebied wordt weergegeven met een gele arcering. Gedownloade wegen kunnen eindigen in het niet gedownloade gebied. Als bijvoorbeeld een waterweg eindigt in het gedownloade gebied dan waarschuwt validatie dat die zou moeten zijn verbonden met een andere waterweg. Als de waterweg eindigt buiten het gedownloade gebied dan zal validatie niet waarschuwen omdat het niet weet of er echt een fout is omdat de mogelijk verbonden waterweg niet werd gedownload, Validatie zal ook niet waarschuwen als er nooit een gebied werd gedownload vanuit deze gegevenslaag (er is geen gele arcering op deze laag). Een dergelijk laag bestaat als u bijvoorbeeld een nieuwe lege laag maakt of wanneer u enkele objecten download via Overpass. In beide gevallen worden de gegevens als niet volledig beschouwd en afgehandeld alsof zijn van buiten het gedownloade gebied komen om valse positieven en heel veel onnodige waarschuwingen te voorkomen.

Enkele regels voor Validatie zijn beperkt tot gedefinieerde gebieden (bijv. landen), zie Territoryselectors.

Gevorderde voorkeuren

Er zijn enkele gevorderde instellingen die kunnen worden gewijzigd in de gevorderde voorkeuren:

 • osm-primitives.showid: ingesteld op true/false om de ID van OSM weer te geven/te verbergen van het object in de likst
 • osm-primitives.showcoor: ingesteld op true/false om de coördinaten weer te geven/te verbergen van het object in de lijst

Zie ook


Terug naar Schakelvensters
Terug naar Help

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip