wiki:Nl:Help/Menu/Validator

Andere talen:

Contextmenu > Laag Validatie

Lagen Validatie accentueren alle wegen en knopen met fouten, waarschuwingen of informatie met betrekking tot Validatie.

Lagen Validatie hebben het volgende contextmenu:

source:trunk/images/dialogs/showhide.png Tonen/Verbergen Shift+S+[0-9]
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen
source:trunk/images/dialogs/edit.png Laag hernoemen
source:trunk/images/info.png Info
source:trunk/images/save_as.png Opslaan als...

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-10-22T14:28:40+02:00