wiki:Nl:Help/Menu/Validator

Contextmenu > Laag Validatie

Lagen Validatie accentueren alle wegen en knopen met fouten, waarschuwingen of informatie met betrekking tot Validatie.

Lagen Validatie hebben het volgende contextmenu:

source:trunk/resources/images/dialogs/showhide.svg Tonen/Verbergen Shift+S+[0-9]
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg Laag hernoemen
source:trunk/resources/images/info.svg Info
source:trunk/resources/images/save_as.svg Opslaan als...

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-05-16T11:41:25+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.