wiki:Nl:Help/Dialog/ImageViewer

Some preferences still need a description

Andere talen:

paneel Afbeeldingen met geoverwijzingen

source:trunk/resources/images/dialogs/geoimage.svg Toetsenbord sneltoets: Y — één van de panelen van JOSM

Dit paneel is een weergave voor foto's uit een geo-afbeeldingslaag. Het geeft alle foto's uit een bronlaag weer, of zij zijn voorzien van geoverwijzingen of niet.

Bronlaag

Gebruik de sneltoets Ctrl+Alt+J[0-9] of het contextmenu Spring naar volgende markering uit een laag met geoverwijzingen in de Lagenlijst om de bronlaag voor de weergegeven afbeeldingen te wijzigen.

De bronlaag kan indirect worden gewijzigd wanneer een afbeelding is geselecteerd in de kaartweergave en de huidige bronlaag niet de actieve laag is. Dit kan verwarrend worden bij het navigeren tussen verscheiden lagen van afbeeldingen met geoverwijzingen.

Knoppen

Het venster Afbeeldingen met geoverwijzingen heeft verscheidene knoppen die hun invloed hebben op de foto:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/first.svg Eerste Home Geeft de eerste afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/previous.svg Vorige Page Up Geeft de vorige afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/next.svg Volgende Page Down Geeft de volgende afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/last.svg Laatste End Geeft de laatste afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svg Weergave centrum Scrollt de kaart altijd naar de locatie van de actieve afbeelding.
source:trunk/resources/images/dialogs/zoom-best-fit.svg Zoom best passend en 1:1 Schakelt het zoomen van de afbeelding tussen best passend en 1:1. gebruik, voor meer zoomen, het muiswiel en voor slepen: rechtsklik + muis verplaatsen.
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Foto uit laag verwijderen Shift+Delete Verwijdert de afbeelding uit de laag.
source:trunk/resources/images/dialogs/geoimage/deletefromdisk.svg Afbeeldingsbestand van schijf verwijderen Ctrl+Shift+Del Verwijdert de afbeelding van het opslagmedium.
source:trunk/resources/images/copy.svg Pad naar afbeelding kopiëren Ctrl+Alt+Shift+C
Kopieert het pad naar het lokale bestand naar het Klembord (klaar om te "plakken")
source:trunk/resources/images/external-link.svg Afbeelding openen in externe viewer Afbeelding openen in externe viewer. (vanaf r18300)
source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist/visibility.svg Zichtbaarheid wijzigen Volheid kleur aanpassen, Gamma en scherpte.

Gevorderde voorkeuren

Eigenschap Standaard Uitleg
geoimage.maximum-width 6000 De maximale breedte van afbeeldingen in pixels. Grotere afbeeldingen worden automatisch verkleind.
geoimage.maximum-zoom-scale 2.0
geoimage.use-mouse-clicks-to-zoom true
geoimage.zoom-step-factor 1.5

Terug naar menu Vensters
Terug naar zijbalk
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 6 months ago Last modified on 2022-02-23T10:26:06+01:00