wiki:Nl:Help/Dialog/ImageViewer

Some preferences still need a description

Andere talen:

paneel Afbeeldingen met geoverwijzingen

source:trunk/resources/images/dialogs/geoimage.svg Toetsenbord sneltoets: Y — één van de panelen van JOSM

Dit paneel is een weergave voor foto's uit een geo-afbeeldingslaag.

Het geeft alle foto's uit een bronlaag weer, of zij zijn voorzien van geoverwijzingen of niet. Andere bronlagen bevatten afbeeldingen als bijvoorbeeld afbeeldingen GPX-waypoints of de plug-in Mapillary gebruikt dit paneel ook. Verschillende bronlagen worden via tabs weergegeven in het paneel via tabs.

No image "ImageViewer_r18621.jpg" attached to Nl:Help/Dialog/ImageViewer

De titel van het dialoogvenster geeft de naam van de laag en de naam van de huidige weergegeven afbeelding weer. Daaronder staan de tabs voor de afbeeldingslagen (indien nodig) met de naam van de laag en een knop om de laag te verwijderen uit de ImageViewer. De actieve tab is verhoogd en wordt aangegeven door een ster (*) vóór de naam. Door te klikken op de tabs, kunt u snel schakelen tussen lagen met afbeeldingen. De huidige weergegeven afbeelding is geaccentueerd in helder rood in de kaartweergave. Er is een geselecteerde afbeelding in elke laag. Deze andere geselecteerde afbeeldingen zijn geaccentueerd in donkerrood in de kaartweergave.

De tabs worden weergegeven in dezelfde volgorde als de lagen, van laagste tot hoogste. Maar als er meer dan één rij tabs is, staat de actieve tab op de onderste rij. Als er slechts één tab is, is de tab verborgen. In modus Expert, wordt het laagnummer toegevoegd aan elke tab, tussen vierkante haken. (Tabs bestaan vanaf r18621.)

Bronlaag

Een bronlaag kan worden toegevoegd als een afbeelding is geselecteerd in de kaartweergave en de huidige bronlaag niet de actieve laag is. Dit kan verwarrend worden bij het navigeren tussen verscheiden lagen van afbeeldingen met geoverwijzingen.

Zoomen en positie

Zoomen is mogelijk met het muiswiel en een klik met de linker-/rechtermuisknop of met een met ingedrukte linkermuisknop getekende selectie van een rechthoek.
De positie kan worden aangepast door te slepen met de rechtermuisknop.

Knoppen

Het dialoogvenster Afbeeldingen met geoverwijzingen heeft verscheidene knoppen die hun invloed hebben op de foto:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/first.svg Eerste Home Geeft de eerste afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/previous.svg Vorige Page Up Geeft de vorige afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/next.svg Volgende Page Down Geeft de volgende afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/last.svg Laatste End Geeft de laatste afbeelding weer.
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svg Weergave centrum Scrollt de kaart altijd naar de locatie van de actieve afbeelding.
source:trunk/resources/images/dialogs/zoom-best-fit.svg Zoom best passend en 1:1 Schakelt het zoomen van de afbeelding tussen best passend en 1:1. gebruik, voor meer zoomen, het muiswiel en voor slepen: rechtsklik + muis verplaatsen.
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Foto uit laag verwijderen Shift+Delete Verwijdert de afbeelding uit de laag.
source:trunk/resources/images/dialogs/geoimage/deletefromdisk.svg Afbeeldingsbestand van schijf verwijderen Ctrl+Shift+Del Verwijdert de afbeelding van het opslagmedium.
source:trunk/resources/images/copy.svg Pad naar afbeelding kopiëren Ctrl+Alt+Shift+C Kopieert het pad naar het lokale bestand naar het Klembord (klaar om te "plakken")
source:trunk/resources/images/external-link.svg Afbeelding openen in externe viewer Afbeelding openen in externe viewer. (vanaf r18300)
source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist/visibility.svg Zichtbaarheid wijzigen Volheid kleur aanpassen, Gamma en scherpte.
Links/Rechts/Naar boven/Naar beneden Schakel door de tabs van de verschillende lagen met de pijltjestoetsen. (Werkt niet met Mac OS X look-and-feel.)

Gevorderde voorkeuren

Eigenschap Standaard Uitleg
geoimage.maximum-width 6000 De maximale breedte van afbeeldingen in pixels. Grotere afbeeldingen worden automatisch verkleind.
geoimage.maximum-zoom-scale 2.0
geoimage.use-mouse-clicks-to-zoom true
geoimage.zoom-step-factor 1.5
clr.general.geoimage.selected.not.image.viewer #320000 Accentkleur voor afbeeldingen (één per laag met afbeeldingen) die zijn geselecteerd, maar momenteel niet worden bekeken. De laag met geoafbeeldingen moet worden verwijderd en opnieuw worden toegevoegd om de wijziging door te kunnen voeren.

Terug naar menu Vensters
Terug naar zijbalk
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 8 months ago Last modified on 2023-01-18T15:54:31+01:00