wiki:Nl:Help/Action/PhotoAdjustMapMode

Andere talen:

modus Foto's aanpassen

source:osm/applications/editors/josm/plugins/photoadjust/images/photoadjust.svg Toetsenbord sneltoets: (geen) — is één van de bewerkingsmodi, verschaft door de plug-in PhotoAdjust

De modus Foto's aanpassen is om afbeeldingen op de kaart te plaatsen en die een geoverwijzing te geven, d.i. ze geotaggen.

  • Klik en sleep een reeds in de kaartweergave weergegeven foto om die naar een nieuwe locatie te verplaatsen.
    Dit stelt tijdelijk een nieuwe geoverwijzing voor de afbeelding in.
  • Houd Ctrl en Alt ingedrukt en klik op de kaart om de afbeelding die momenteel wordt weergegeven in het venster Afbeeldingen met geo-tags te plaatsen op de positie van de muisaanwijzer (dit was tot versie 35108 van de plug-in de toets Shift).
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik op de kaart om de richting in te stellen van de afbeelding die momenteel wordt weergegeven in het venster Afbeeldingen met geo-tags.

Bewerkingsmodi

De hierboven beschreven functionaliteit is beschikbaar:

  • Voor alle afbeeldingen in de modus Foto's aanpassen.
  • Voor afbeeldingen op een laag Afbeeldingen met geo-tags alleen als die laag is geactiveerd.
  • Een actieve laag heeft voorrang, alleen de foto's daarvan kunnen worden aangepast.

In de modus Foto's aanpassen kan het klikken op een laag de bronlaag van de viewer Afbeeldingen met geo-tags wijzigen. De viewer geeft niet weer welke bronlaag het gebruikt. Navigeren tussen afbeeldingen op verschillende lagen kan verwarrend werken in deze modus. Gebruik Naar volgende markering springen in het contextmenu van de laag Afbeeldingen met geo-tags of Ctrl+Alt+J[0-9] om direct de bronlaag te wijzigen.

Aanvullend

Gebruik source:osm/applications/editors/josm/plugins/photoadjust/images/untaglayer.svg Nieuwe laag voor niet getagde afbeeldingen op de laag Geoimage die ze bevat om foto's zonder GPS-coördinaten af te scheiden.

Gebruik GPS-gegevens van foto bewerken (en) in het menu Bewerken om direct de geoverwijzing van een foto in JOSM te bewerken.

Gebruik source:osm/applications/editors/josm/plugins/photo_geotagging/images/geotagging.svg Coördinaten voor kop afbeelding schrijven op de laag Afbeeldingen met geo-tags die ze bevat om de geoverwijzing van JOSM naar de afbeeldingsbestanden te schrijven.

Foto's aanpassen werkt het beste als de source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svg optie Beeld centreren van de viewer Afbeeldingen met geo-tags is uitgeschakeld.


Terug naar werkbalk Bewerken
Terug naar menu Modus
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2022-08-12T18:35:38+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.