wiki:Nl:Help/Action/Draw

Version 8 (modified by DiGro, 5 years ago) (diff)

adjusted to revision 24

Draw Nodes

source:/trunk/images/mapmode/node/autonode.png Toetsenbord sneltoets: A TOC(heading=Inhoud,inline)?

Dit gereedschap gedraagt zich verschillend, afhankelijk van hoe u het gebruikt.

modus Standaard

  • Als u klikt op een leeg gebied op het scherm voegt u een knoop toe, onafhankelijk van een bestaande weg.
  • Als u een eindknoop selecteert van een weg en dan klikt op een leeg gebied van het scherm, voegt u een nieuwe knoop toe aan het einde van de bestaande weg.
  • Als er eerder geen knoop werd geselecteerd en u klikt tussen (of in de buurt van) twee knopen in een bestaande weg wordt de nieuwe knoop toegevoegd in de bestaande weg, tussen twee bestaande knopen. Als twee wegen kruisen en er is momenteel geen gedeelde knoop op de kruising en u klikt nabij de kruising van de twee wegen, dan zal de knoop in beide wegen worden ingevoegd, die dan een gemeenschappelijk punt zullen delen.
  • Als er eerder een knoop werd geselecteerd en u klikt tussen twee knopen in een bestaande weg wordt de nieuwe knoop toegevoegd in de bestaande weg, tussen de twee bestaande knopen en er wordt een weg getekend tussen de eerder geselecteerde knoop en de nieuwe knoop.
  • Als u klikt nabij een bestaande knoop tekent het een "segment" tussen wat eerder werd geselecteerd en de bestaande knoop en dit stelt u in staat om bestaande knopen opnieuw te gebruiken om een nieuwe weg / gebied te maken (zodat bepaalde knopen en "segmenten" opnieuw kunnen worden gebruikt in meer dan één weg / gebied).
  • Het tekenen stopt als u dubbelklikt bij het maken van de laatste knoop of als u klikt op een knoop of een wegsegment dat al deel uitmaakt van de huidige getekende weg.
  • Indien u momenteel niet tekent, kunt u knopen selecteren met een dubbelklik. Als de knoop de eindknoop is van een lijn dan wordt de lijn ook geselecteerd.

aanpassingstoets Alt

Als u de Alt-toets ingedrukt houdt bij het gebruiken van dit gereedschap begint er een nieuwe weg, in plaats van door te gaan met een bestaande weg.

aanpassingstoets Shift

Als u de Shift-toets ingedrukt houdt bij het gebruiken van dit gereedschap schakelt het de mogelijkheid "automatisch verbinden" uit. Er zullen dus geen segmenten worden getekend tussen de nieuwe knopen.

aanpassingstoets Ctrl

Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt bij het gebruiken van dit gereedschap schakelt het het vangen aan een bestaande weg uit, wat u in staat stelt om knopen er dicht bij te tekenen, maar die geen deel uitmaken van een bestaande weg.

Opmerking

Er bestaat nog een andere manier om knopen toe te voegen.

Wanneer u inzoomt naar hogere resoluties zult u opmerken dat op een weg, tussen een paar knopen, er een symbool + staat. Als u dat sleept met de muis wordt het automatisch een nieuwe knoop. Door het gebruiken van deze methode is het zeer eenvoudig een bestaande weg aan te passen.

Vangen aan hoeken

U kunt voor de richting van het volgende segment kiezen om een specifieke hoek te maken tussen de segmenten (0,30,45,90 graden etc.). Druk op toets A en bekijk de hulplijnen bij het verplaatsen van de muis om deze modus in te schakelen. Houdt de A-toets ingedrukt om de richting vast te zetten en verplaats de muis ver van de vanglijn.

Klik met rechts op een wegsegment terwijl vangen aan staat om dat segment als referentiepunt te gebruiken (bijvoorbeeld om een segment te tekenen dat parallel, loodrecht of onder 45 graden aan het verwijzingssegment ligt). In plaats van met rechts te klikken kunt u ook de Ctrl-toets ingedrukt houden terwijl u met de muis over het gewenste verwijzingssegment gaat.

Schakel weergeven van hulp-geometrie uit, of schakel vangen uit en gebruik een klik met rechts op het symbool voor Hoek op de statusbalk en selecteer het overeenkomende item in het pop-upmenu om hoeken te kiezen (Help/StatusBar#Additionalanglesnappingsettingsmenu).

Zie ook


Terug naar werkbalk Bewerken
Terug naar Help