wiki:Nl:Help/Action/Draw

Version 14 (modified by DiGro, 5 years ago) (diff)

small adjustments

Tekenen

source:/trunk/images/mapmode/node/autonode.png Toetsenbord sneltoets: A TOC(heading=Inhoud,inline)?

Deze modus gedraagt zich verschillend, afhankelijk van hoe u het gebruikt.

Een knoop maken

Als de selectie leeg is en u klikt op een leeg gebied op het scherm, dan voegt u een knoop toe, onafhankelijk van een bestaande weg.

Een segment tekenen

Als u, met een lege selectie, eerst een knoop selecteert en dan klikt op een leeg gebied in het scherm voegt u een knoop toe en maakt u een nieuwe weg (met één segment):

Gedeelde knopen met een andere weg

Dit is vaak nodig bij het bewerken van wegen (highways).

Als een knoop eerder is geselecteerd en u klikt tussen twee knopen in een bestaande weg, wordt de nieuwe knoop toegevoegd aan de bestaande weg, tussen twee bestaande knopen en een weg wordt getekend tussen de eerder geselecteerde knoop en de nieuwe knoop.

De nieuwe knoop zal tot beide wegen behoren. Er wordt vaak naar verwezen als "gedeelde knoop".

Eenvoudigste scenario:

Gedeelde knopen zijn groter

Het helpt u ze te onderscheiden van de andere knopen.

Teken eerst de weg die een gedeelde knoop heeft met de oude weg en teken daarna de weg die geen gedeelde knopen heeft (details over hoe de tweede weg werd getekend zullen hieronder worden uitgelegd):

Objecten selecteren en deselecteren

  • Als u momenteel niet tekent kunt u ene knoop selecteren met een klik met de linker muisknop
  • Als de knoop een eindknoop van een lijn is, dan wordt ook de lijn geselecteerd (bladknoop + weg in selectie); dit zal worden uitgelegd in #Doorlopendtekenen

In de demo hieronder werd een klik met de linker muisknop gebruikt om de modus Teken te selecteren, daarna 6 keer geklikt op knopen:

Klik, om te stoppen met de modus Tekenen, opnieuw op het geselecteerde object (een knoop). Dit kan zo snel worden gedaan dat sommige gebruikers dat verwarren met een dubbelklik. Nee, u hoeft niet te dubbelklikken:

Dubbelklikken stopt tekenen op bladknoop

Tekenen stopt, als u dubbelklikt bij het maken van de laatste knoop. Op deze manier hoeft u niet op de laatste knoop te klikken, maar u dient te weten dat dit een speciaal geval is:

Doorlopend tekenen

Eerdere weg zal worden voortgezet als als aan beide voorwaarden hieronder wordt voldaan:

  1. er werd niets geselecteerd OF weg in kwestie werd geselecteerd
  2. modus Tekenen wordt toegepast op bladknopen

Als modus Tekenen werd toegepast op niet-bladknopen, zal het een nieuwe weg maken in plaats van de oude voort te zetten:

Aan bestaande knopen of wegen snappen

Als u klikt nabij een bestaande knoop tekent het een "segment" tussen wat eerder werd geselecteerd en de bestaande knoop, en dat maakt het voor u mogelijk bestaande knopen opnieuw te gebruiken om een nieuwe weg / gebied te maken (zodat bepaalde knopen en "segmenten" opnieuw kunnen worden gebruikt in meer dan één weg / gebied):

Met links klikken op getekende weg zal de knoop deselecteren en de modus stoppen

Het maakt niet uit of u klikt op knopen of een nieuwe knoop op een weg maakt:

Vangen aan hoeken

U kunt voor de richting van het volgende segment kiezen om een specifieke hoek te maken tussen de segmenten (0,30,45,90 graden etc.). Druk op toets A en bekijk de hulplijnen bij het verplaatsen van de muis om deze modus in te schakelen. Houdt de A-toets ingedrukt om de richting vast te zetten en verplaats de muis ver van de vanglijn.

Klik met rechts op een wegsegment terwijl vangen aan staat om dat segment als referentiepunt te gebruiken (bijvoorbeeld om een segment te tekenen dat parallel, loodrecht of onder 45 graden aan het verwijzingssegment ligt). In plaats van met rechts te klikken kunt u ook de Ctrl-toets ingedrukt houden terwijl u met de muis over het gewenste verwijzingssegment gaat.

Schakel weergeven van hulp-geometrie uit, of schakel vangen uit en gebruik een klik met rechts op het symbool voor Hoek op de statusbalk en selecteer het overeenkomende item in het pop-upmenu om hoeken te kiezen.

Toetsen voor aanpassingen

toets Alt

Als u de Alt-toets ingedrukt houdt bij het gebruiken van deze modus begint het een nieuwe weg, in plaats van door te gaan met een bestaande weg.

toets Shift

Als u de Shift-toets ingedrukt houdt bij het gebruiken van deze modus, schakelt het de mogelijkheid "automatisch koppelen" uit. Zodat segmenten niet zullen worden getekend tussen nieuwe knopen.

toets Ctrl

Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt bij het gebruiken van deze modus, schakelt het het snappen aan een bestaande weg uit, wat u in staat stelt knopen te tekenen dichtbij, maar geen deel uitmakende van een bestaande weg.

Combinatie van toetsen voor aanpassingen

U kunt optioneel één of meerdere toetsen voor aanpassingen gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken.

Hier is de toets Ctrl gebruikt, tegelijkertijd met de toets Shift:

Zie ook


Terug naar werkbalk Bewerken
Terug naar Help