wiki:Uk:Help/CommandLineOptions

застосування:

java <Java-options> -jar josm.jar <options> [file]

параметри:

--help|-h                 Показати цю довідку
--geometry=widthxheight(+|-)x(+|-)y    Стандартний параметр unix «geometry»
[--download=]minlat,minlon,maxlat,maxlon Завантажити габаритний прямокутник
[--download=]<URL>            Завантажити місцевість за URL (з lat=x&lon=y&zoom=z)
[--download=]<filename>          Відкрити файл (будь-які типи файлів відкриваються через Файл/Відкрити)
--downloadgps=minlat,minlon,maxlat,maxlon Завантажити необроблені дані GPS для габаритного прямокутника
--downloadgps=<URL>            Завантажити для місцевості за URL (з lat=x&lon=y&zoom=z) необроблені дані GPS
--selection=<searchstring>        Виділення за вказаним значенням

--[no-]maximize              Запуск в повноекранному режимі
--reset-preferences            Скидання налаштувань до типових значень
--load-preferences=<url-to-xml>      Завантажити налаштування з файлу XML
--set=<key>=<value>            Встановити для параметра значення
--language=<language>           Встановити мову
--version                 Показати версію JOSM та вийти
--debug                  Виводити повідомлення для відлагоджування до консолі
--offline=<osm_api|josm_website|all>   Вимкнути доступ до вказаних ресурсів, розділених комою

параметри, що задаються для Java

-Djosm.home=/path/to/JOSM/folder/     Вказати теку для всіх налаштувань користувача

Певні дії в JOSM потребують великого обсягу оперативної пам’яті. Для цього потрібно вказати наступні параметри, щоб задати максимальний обсяг доступної пам’яті в мегабайтах. З іншого боку, на повільних системах, що мають недостатню кількість оперативної пам’яті, ви можете обмежити для JOSM доступний обсяг, для більш стабільної роботи:

-Xmx...m                 Встановлює максимальний об’єм купи Java в мегабайтах

приклади

java -jar josm.jar track1.gpx track2.gpx london.osm
java -jar josm.jar https://www.openstreetmap.org/index.html?lat=43.2&lon=11.1&zoom=13
java -jar josm.jar london.osm --selection=http://www.ostertag.name/osm/OSM_errors_node-duplicate.xml
java -jar josm.jar 43.2,11.1,43.4,11.4
java -Djosm.home=/home/user/.josm_dev -jar josm.jar
java -Xmx400m -jar josm.jar
java -jar josm.jar --set=expert=true

Параметри --download, --downloadgps та --selection оброблюються саме в такому порядку. Переконайтесь в тому, що ви завантажили певні дані перед тим як використовувати --selection.

Last modified 9 years ago Last modified on 2014-10-23T20:02:14+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.