wiki:Da:Help/CommandLineOptions

Brug:

java <Java-parametre> -jar josm.jar <parametre> [fil] 

parametre:

--help|-h                 Vis denne hjælp
--geometry=widthxheight(+|-)x(+|-)y    Standard unix geometri parameter
[--download=]minlat,minlon,maxlat,maxlon Download den omkransende boks
[--download=]<URL>            Download URL'ens placering (med lat=x&lon=y&zoom=z)
[--download=]<filename>          Åben en fil (hvilken som helst fil der kan åbnes med Filer/Åbn)
--downloadgps=minlat,minlon,maxlat,maxlon Download den omkransende boks som rå GPS
--downloadgps=<URL>            Download URL'ens placering (med lat=x&lon=y&zoom=z) som rå GPS
--selection=<searchstring>        Markér med den givne søgning

--[no-]maximize              Start i maksimeret tilstand
--reset-preferences            Nulstil indstillingerne til standard
--load-preferences=<url-to-xml>      Ændrer indstillinger efter XML filen
--set=<key>=<value>            Sæt indstillingsnøgle til værdien
--language=<language>           Indstil sproget
--version                 Viser JOSM versionen og afslutter
--debug                  Viser debug-beskeder i konsollen
--offline=<osm_api|josm_website|all>   Deaktivere adgang til de(n) angivne ressource(r), adskilt med komma

parametre angives som Java system egenskaber

-Djosm.home=/sti/til/JOSM/mappe/     Tilpas stien for alle brugerindstillinger

JOSM bruger en masse hukommelse til nogle opgaver. Det kan være nødvendigt at tilføje følgende Java parametre for at angive maksimum størrelsen af tildelt hukommelse i megabytes. Og på den anden side kan du få JOSM til at køre mere stabilt på langsomme eller hukommelsesbegrænsede maskiner ved at begrænse brugen af hukommelse:

-Xmx...m                 Indstil maksimum Java stakstørrelse i megabytes

eksempler

java -jar josm.jar track1.gpx track2.gpx london.osm
java -jar josm.jar https://www.openstreetmap.org/index.html?lat=43.2&lon=11.1&zoom=13
java -jar josm.jar london.osm --selection=http://www.ostertag.name/osm/OSM_errors_node-duplicate.xml
java -jar josm.jar 43.2,11.1,43.4,11.4
java -Djosm.home=/home/user/.josm_dev -jar josm.jar
java -Xmx400m -jar josm.jar
java -jar josm.jar --set=expert=true

Parametrene --download, --downloadgps and --selection behandles i denne rækkefølge. Sørg for at du indlæser noget data hvis du bruger --selection.

Last modified 9 years ago Last modified on 2014-11-06T09:43:02+01:00