wiki:Sv:Help/Action/Download

Tillbaka till Hjälp - innehållsförteckning

Hämta från OSM

source:trunk/resources/images/download.svg Tangentbordsgenväg: Ctrl-Skift-D

Hämta data.
Olika typer av data kan hämtas:

 • osm-data (noder, sträckor, relationer ...), hämtas från OpenStreetMap-servern.
 • rå gps-data, hämtas från OpenStreetMap-servern.

Dialogen har flera olika flikar. Den exakta utformningen av flikarna kan bero på vilka insticksmoduler som du har installerat, men omfattar vanligen åtminstone:

 • En flik med en glidande karta (Slippy Map) som den som finns på OpenStreetMaps startsida med hjälp av vilken du interaktivt kan välja vilket område du vill hämta hem. De enda skillnaderna är att Skift-Klick för att zooma inte fungerar och att du på JOSM:s vis flyttar kartan genom att dra med höger musknapp nere och väljer ett område genom att dra med vänster musknapp nere.
 • En bokmärkesflik där du kan välja mellan de bokmärken du tidigare sparat, eller spara ett nytt bokmärke med de värden som samtidigt är angivna i hämtningsrutan eller på någon annan flik i hämtningsdialogen.
 • En flik för hämtningsruta där du anger gränsvärden i form av latitud/longitud för de data du önskar hämta, och där du dessutom också kan klistra in en URL från antingen www.openstreetmap.org eller www.informationfreeway.org.
  • För att klistra in en länk från kartan på OpenStreetMap-sidan, zooma in till det område du är intresserad av, flytta muspekaren över fliken "View" och kopiera URL:en därifrån eller kopiera permalink nere i högra hörnet. Gå sedan till JOSM och klistra in denna URL i rutan "URL från www.openstreetmap.org". (På Windows kan du vänsterklicka i fönstret och välja CTRL+v).
  • För att klistra in en länk från www.informationfreeway.org zooma in till det område du är intresserad av och kopiera permalink nere i högra hörnet, och klistra in som ovan.
 • På platsfliken hittar de den funktionalitet som tidigare tillhandahölls av insticksmodulen namefinder. Här kan du leta efter specifika platser, gatunamn etc i OSM-databasen. Servern är för närvarande hårdkodad till att använda OSM-namnuppslagningen som beskrivs på OSM-Wikin.
 • En rutnummersflik där du kan ange nummer på enskilda rutor och en zoomnivå för att hämta hem data från dessa rutor. Detta kan se lite besvärligt ut i synnerhet om man läser hur man räknar ut en rutas nummer. Men ibland kan det vara användbart. Titta t ex på t@h-bläddraren där du ganska lätt kan avgöra en rutas nummer genom att låta muspekaren vila över enskilda rutor.
 • En världskarta där du kan välja vilket område du vill hämta med hjälp av musen. Kartan är inte detaljerad nog för att direkt välja ett mycket litet område, men du kan använda den tillsammans med övriga flikar - du kan till exempel först välja ett bokmärke och sedan med hjälp av världskartan justera det område du vill hämta. [Fungerar detta så här numera?] Det går att zooma och panorera världskartan precis som den vanliga kartvisningen!

När du byter mellan flikar så kommer det visade området vara detsamma. Så om du till exempel väljer ett bokmärke och sedan byter till "slippy map" (om den insticksmodulen är installerad) så kommer det område som bokmärket pekar på visas.

Den flik som hämtningsrutan finns på visar också en varning om du försöker hämta hem ett område som är för stort för servern att hantera och som troligen kommer att generera ett felmeddelande. (Du hindras inte från att försöka dock!)

Om hämtningsdialogen anropas när det redan finns hämtade data så ställs gränsvärdena in efter det som för närvarande visas i huvudfönstret. Ett vanligt arbetsförfarande är sålunda att först hämta ditt GPS-spår från en GPX-fil, därefter zooma in så att det avsnitt du avser att arbeta med visas helt och hållet och därefter öppna hämtningsdialogen som då avspeglar det visade området.


Tillbaka till Hjälp - innehållsförteckning

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:46:54+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.