wiki:Nl:Help/Menu/Notes

Andere talen:

Contextmenu > laag Opmerkingen

De laag Opmerkingen geeft de positie weer van gedownloade Opmerkingen in de kaartweergave.

Lagen Opmerkingen hebben het volgende contextmenu:

Pictogram Naam Sneltoets toetsenbord
source:trunk/resources/images/dialogs/showhide.svg Tonen/Verbergen Shift+S+[1–0A-Z]
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen
source:trunk/resources/images/info.svg Info
source:trunk/resources/images/save.svg Opslaan
source:trunk/resources/images/save_as.svg Opslaan als ...

Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-10-03T13:42:39+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.