wiki:Nl:Help/Action/ZoomToDownload

Version 4 (modified by stoecker, 5 months ago) (diff)

Directory rework, see #18845

Beeld > Inzoomen op download

source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/download.png toetsenbord sneltoets: 5

Zoom de weergave naar de laatst gedownloade gegevens.

Sinds r8171: Meermaals drukken op de knop Zoomen naar eerder gedownloade gebieden en daarna naar het volledige gebied dat alle downloads omringt. De volgende druk op de knop begint de cyclus opnieuw.

Zie ook


Terug naar menu Beeld
Terug naar Help