wiki:Nl:Help/Action/ReportBug

Version 4 (modified by DiGro, 20 months ago) (diff)

adjusted to revision 6

Help > Probleem rapporteren

source:trunk/resources/images/bug.svg

Maakt een nieuw ticket op josm.openstreetmap.de met benodigde vooraf ingevulde informatie uit het Statusrapport.

Alstublieft, gebruik altijd deze mogelijkheid om problemen te rapporteren.

Dutch screenshot

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip