wiki:Nl:Help/Action/ReportBug

Version 3 (modified by stoecker, 2 years ago) (diff)

Directory rework, see #18845

Help > Probleem rapporteren

source:trunk/resources/images/bug.svg

Maakt een nieuw ticket op josm.openstreetmap.de met benodigde vooraf ingevulde informatie uit het Statusrapport.

Alstublieft, gebruik altijd deze mogelijkheid om problemen te rapporteren.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip