wiki:Nl:Help/Action/GpxExport

Version 9 (modified by DiGro, 7 days ago) (diff)

adjusted to revision 25

Bestand > Exporteren naar GPX

source:trunk/resources/images/exportgpx.png Toetsenbord sneltoets: Ctrl+E (Alleen in modus Expert)

Exporteer de huidige gegevenslaag als GPX-bestand.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

the right Dutch image

Het is mogelijk te exporteren naar een normaal .gpx-bestand of een GPX-bestand dat is gecomprimeerd met gzip (.gpx.gz), bzip2 (.gpx.bz2 of .gpx.bz), gzip (.gpx.xz) of zip (.gpx.zip).


Terug naar menu Bestand
Terug naar Contextmenu gegevenslaag OSM
Terug naar Help

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip