wiki:Nl:Help/Action/ConvertToDataLayer

Version 3 (modified by DiGro, 5 years ago) (diff)

adjusted link

Laag > Converteren naar gegevenslaag

source:trunk/images/converttoosm.png

Maakt een nieuwe OSM-gegevenslaag bestaande uit een source:trunk/images/data/way.png weg voor elk spoor in de GPX-gegevens, bestaande uit een source:trunk/images/data/node.png knoop in volgorde voor elk punt op het spoor.

Dit is veel meer slechts een startpunt. U zult de wegen op moeten splitsen, ze verbinden met de juiste topologie, knopen verplaatsen, ze kleiner maken, ze taggen enzovoort. Upload nooit nieuw geconverteerde source:trunk/images/data/way.png wegen !

Bij het converteren van een Markeringslaag worden de volgende "tags" van de markering geconverteerd naar tags van OSM:

tag markering tag OSM
name name
desc description
cmt note
sym gpxicon

U kunt deze lijst aanvullen of verbeteren door de sleutel gpx.to-osm-mapping in de Advanced Voorkeuren aan te passen. De sleutel gpxicon is bedoeld voor weergeven van aangepaste pictogrammen binnen JOSM, zorg er dus voor om geen sleutels te uploaden die geen deel zouden moeten uitmaken van de database van OSM. (Zie ook #13717, de implementatie van deze mogelijkheid.)


Terug naar GPX-laag
Terug naar Dialoogvensters schakelen
Terug naar Help