wiki:Nl:Help/Action/ConvertToDataLayer

Version 12 (modified by DiGro, 3 years ago) (diff)

links adjusted

Laag > Converteren naar gegevenslaag

source:trunk/images/converttoosm.png

Deze mogelijkheid is beschikbaar voor source:trunk/images/layer/gpx_small.png GPX-lagen en source:trunk/images/layer/marker_small.png Markeringslagen en converteert gegevens van GPX naar gegevens voor OSM.

GPX-lagen

Maakt een nieuwe OSM-gegevenslaag bestaande uit een source:trunk/images/data/way.svg weg voor elk spoor in de GPX-gegevens, bestaande uit een source:trunk/images/data/node.svg knoop in volgorde voor elk punt op het spoor. U heeft de keuze om alle, sommige of geen tags te converteren naar punten voor het spoor:

from #16572

from #14103 by StephaneP, cutted

Als u deze weg wilt gebruiken als een nieuwe weg in OpenStreetMap is dit veel meer slechts een startpunt. U zult de wegen op moeten splitsen, ze verbinden met de juiste topologie, knopen verplaatsen, ze kleiner maken, ze taggen enzovoort. Upload nooit nieuw geconverteerde wegen!

De gerelateerde sleutels in de Uitgebreide voorkeuren zijn:

gpx.convert-tags: all, list, *ask, no
gpx.convert-tags.last: *all, list, no
gpx.convert-tags.list.yes: [list]
gpx.convert-tags.list.no: [list]

Markeringslagen

Bij het converteren van een Markeringslaag worden alleen de volgende "tags" van de markering geconverteerd naar tags van OSM:

tag markering tag OSM
name name
desc description
cmt note
src source
sym gpxicon

U kunt deze lijst aanvullen of verbeteren door de sleutel gpx.to-osm-mapping in de uitgebreide voorkeuren aan te passen. De sleutel gpxicon is bedoeld voor weergeven van aangepaste pictogrammen binnen JOSM, zorg er dus voor om geen sleutels te uploaden die geen deel zouden moeten uitmaken van de database van OSM. (Zie ook ticket #13717, de implementatie van deze mogelijkheid.)


Terug naar GPX-laag
Terug naar Dialoogvensters schakelen
Terug naar Help