wiki:Cs:Help/Action/About

Nápověda > O programu

source:trunk/resources/images/logo.svg Klávesová zkratka: Shift+F1

Zobrazí informaci o aplikaci, verze a seznam instalovaných pluginů a další informace.

Informace

Zobrazuje verzi JOSM a Javy včetně odkazů na domovskou stránku JOSM a nový ticket v JOSM tracu.

Info screenshot

Přečti si

Zobrazuje obsah textového souboru README ze zdrojových kódů JOSM. Samé užitečné informace.

Revize

Detailní informace o revizi.

revision screenshot

Autoři

Zobrazuje obsah textového souboru CONTRIBUTION ze zdrojových kódů JOSM. Seznam všech největších přispěvatelů a dalších.

Licence

Zobrazuje obsah textového souboru LICENSE ze zdrojových kódů JOSM. Aktuální licence pod kterou je poskytován JOSM.

Pluginy

Seznam instalovaných a aktivní pluginů s číslem revize a krátkou popiskou. Tlačítko Informace umožňuje zobrazit podrobnější info o pluginu v samostatném okně.

Plugins screenshot


Zpět na Menu nápovědy
Zpět na Hlavní stránku nápovědy

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:30:38+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.