wiki:Nl:Help/Preferences/Audio

Version 2 (modified by DiGro, 10 years ago) (diff)

--

Voorkeuren > Geluidsinstellingen

source:trunk/images/preferences/audio.png

Instellingen voor de geluidspeler en markeringen voor geluid.

Bekijk Kaarten met geluid voor meer details.

Weergave van het menu Geluid

Niet selecteren van het vak zal het menu Geluid laten verdwijnen, voor hen die niet geïnteresseerd zijn in geluid en niet willen dat het menu rommelig wordt in hun kopie van JOSM.

Weergeven live geluidsspoor

Selecteren van het vak zal er voor zorgen dat er een oranje pijl als "afspeelkop" wordt weergegeven om het spoor te volgen terwijl de audio wordt afgespeeld, welke aangeeft waar u was op het moment dat u opnam wat u hoort (er van uitgaande dat het geluid is gesynchroniseerd met het spoor). U kunt de afspeelkop slepen om naar het commentaar te springen ergens anders in het spoor (track).

Audiomarkeringen labelen

Markeringen hebben gewoonlijk een gekoppelde naam of nummer. Een gewone markering, zoals een die is gemaakt uit een GPS-wegpunt, zou een X weergeven met de naam ernaast. Audiomarkeringen - dat is, die waaraan een geluid is gekoppeld -, geven een pictogram weer waarop kan worden geklikt om het geluid af te spelen. Dit keuzevak beheert of de naam ook wordt weergegeven.

Maken van niet-audiomarkeringen bij lezen van GPX

Als er wegpunten in het GPX-bestand staan wordt gewoonlijk een markeringslaag gemaakt voor het expliciet weergeven van die wegpunten (met behulp van een 'x'). Indien u ook audiomarkeringen in hun eigen laag gaat gebruiken, zult u waarschijnlijk deze gewone markeringen niet willen hebben. Deze optie stelt u in staat om het maken van de gewone markeringslaag uit te schakelen als neveneffect van het lezen van een GPX-bestand.

Bij importeren van audio, maak markeringen van…

Audiomarkeringen helpen u bij het koppelen en synchroniseren tussen punten in het geluidscommentaar en de posities op het GPS-spoor (track). Dit gedeelte bepaalt welke combinatie van de inhoud van de GPX-gegevens en het geluid worden gebruikt om deze markeringen te maken.

Expliciete wegpunten met geldige tijdstempels

Met dit ingeschakeld worden wegpunten in de GPX-laag gebruikt om een overeenkomende markering te maken. Echter, indien een wegpunt geen tijdstempel heeft (de GPS sloeg het tijdstip op toen het werd gemaakt, net als voor een punt van het spoor) zal het niet worden opgenomen. Noch zullen wegpunten die zijn gestempeld vóór het eerste punt van het spoor worden opgenomen.

Expliciete wegpunten met tijd die wordt bepaald vanuit de positie op het spoor (track)

Deze wegpunten die niet kunnen worden geïmporteerd met behulp van geldige tijdstempels kunnen als alternatief worden opgenomen door hun tijd te bepalen vanaf het meest nabij gelegen punt op het spoor (track). U kunt alle wegpunten op deze manier behandelen door ook de eerste optie uit te schakelen, of alleen die met inadequate tijdstempels door beide opties in te schakelen. Echter, indien uw GPS u in staat stelt om wegpunten te maken die weg van het spoor liggen, zullen die welke meer dan ongeveer 25m vanaf het spoor liggen niet worden opgenomen: het dichtstbijzijnde deel van het spoor is niet helder en de tijd zou waarschijnlijk niet geloofwaardig zijn.

Named trackpoints

Some GPS devices don't create waypoints, but instead just name selected points which are part of the ordinary track. With this option checked, such points are imported as markers as if they were waypoints.

Start of track

You always need at least one audio marker, and if none of the above methods yield any, one called 'start' will always be created at the beginning of the track. With this option, you can also add a 'start' marker in addition to any others.

Forward/back time (seconds)

Controls the amount by which the source:trunk/images/audio-fwd.png Forward and source:trunk/images/audio-back.png Back buttons advance or rewind the sound track when you press them. Default is 10 seconds.

Fast forward multiplier

Controls the amount by which the source:trunk/images/audio-faster.png Fast Forward and source:trunk/images/audio-slower.png Slow Forward buttons accelerate or decelerate the audio playback when you press them. Default is 1.3.

Lead-in time (seconds)

When an audio marker is played, the sound at that point tends to be immediate, so you can lose the first part of your phrase. So playback starts this number of seconds before the actual time for the marker. If, on the other hand, you find yourself not speaking for a few seconds after you place a waypoint (maybe you need to fiddle with your GPS), you can set this value negative to start playing a little after the time at the waypoint.

Voice recorder calibration

The clock on your voice recorder is not as accurate as that on the GPS receiver. As well as synchronizing the time at the start of the recording with a corresponding waypoint, you will also need to make sure the clocks stay in sync throughout the track. This option is the ratio of a duration on your voice recorder with a duration in accurate (e.g. GPS) time. So let's say over an accurate hour your voice recorder actually records for 5 seconds too long (it runs slow) you'd set this to (3600 + 5)/3600 or 1.00139, and if it runs fast, to a number a little less than 1.


Back to Preferences
Back to Main Help