wiki:Nl:Help/ErrorMessages

Andere talen:

Foutberichten

Cryptische foutberichten

Soms geeft JOSM enigszins cryptische foutberichten weer. Bijvoorbeeld: JOSM gaf soms weer

Bad Request Error header: Placeholder node not found for reference -13 in way -12 (Kode=400)

Gewoonlijk worden deze foutberichten gegenereerd door de server van OSM. Er is geen uitgebreide specificatie van mogelijke foutberichten, gegenereerd door de server van OSM en in het algemeen kan JOSM niet weten met welke foutberichten het te maken krijgt.

JOSM doet zijn best om cryptische foutberichten te transformeren naar meer gebruikersvriendelijke tekst (inclusief vertaling). Laat het het team van JOSM weten als cryptische en/of niet vertaalde berichten optreden. Ontwikkelaars zullen dan proberen die te transformeren naar een meer gebruikersvriendelijker bericht.

Dialoogvensters met fouten en waarschuwingen

Onbekende host

Wanneer u gegevens download van of gegevens upload naar de server van OSM, probeert JOSM een verbinding te maken met de server van OSM. Als het de hostnaam niet kan herkennen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Hoe op te lossen

  • controleer de in het dialoogvenster weergegeven URL (in het voorbeeld is dat http://nosuchhost.openstreetmap.org/api)
  • zorg er voor dat uw source:trunk/resources/images/preference.svg instellingen voor OSM Server (en) een geldige URL bevatten naar de server voor OSM. De standaard URL is https://api.openstreetmap.org/api.

Kan API van OSM niet initialiseren

Wanneer u gegevens download van of gegevens upload naar de server van OSM, probeert JOSM een verbinding te maken met de server van OSM die is geconfigureerd in de voorkeuren. Als JOSM wel kan verbinden maar als het ontdekt dat er geen ondersteunde server voor OSM aan de andere kant is, geeft het het volgende foutbericht weer:

Hoe op te lossen

  • controleer de in het dialoogvenster weergegeven URL (in het voorbeeld is dat http://api07.dev.openstreetmap.org/api)
  • zorg er voor dat uw source:trunk/resources/images/preference.svg instellingen voor OSM Server (en) een geldige URL bevatten naar de server voor OSM. De standaard URL is https://api.openstreetmap.org/api.

Netwerk niet beschikbaar

Wanneer u gegevens download van of gegevens upload naar de server van OSM, probeert JOSM een verbinding te maken met de server van OSM die is geconfigureerd in de voorkeuren. JOSM geeft de volgende foutberichten weer als er een probleem is met uw verbinding naar internet:

Hoe op te lossen

Interne serverfout

Wanneer u gegevens download van of gegevens upload naar de server van OSM, probeert JOSM een verbinding te maken met de server van OSM die is geconfigureerd in de voorkeuren. JOSM geeft de volgende foutberichten weer indien er een fout optreedt op de server van OSM op afstand:

Hoe op te lossen

  • Dit is zeer waarschijnlijk een tijdelijk probleem. U wordt geadviseerd om opnieuw proberen te uploaden of na een korte periode van wachten weer opnieuw te downloaden.

Afbeeldingen: Fout bij laden van eigenschappen van Bing

JOSM moet eerst de eigenschappen voor luchtfoto's van BING downloaden om de feitelijke luchtfoto's van BING te kunnen gebruiken.
Deze download kan mislukken wegens problemen met de verbinding. JOSM geeft het bericht: Error loading Bing attributions weer, in de rechter benedenhoek van het hoofdvenster:

Hoe op te lossen

  • Gebruik een proxy-server. (Zoek naar een http proxy list op het world-wild-net).
  • Ga naar de source:trunk/resources/images/preference.svg voorkeuren (F12) en stel JOSM in om een proxy te gebruiken onder source:trunk/resources/images/preferences/proxy.svg instellingen voor proxy.
  • Als dat niet werkt, probeer dan een andere proxy uit de lijst.
  • De eigenschappen worden niet in één keer gedownload. JOSM bewaart ze één dag. Dat betekent dat u uw voorkeur misschien terug wilt draaien tot het niet gebruiken van de proxy als Bing eenmaal werkt.

Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-03-24T18:05:49+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.