wiki:Nl:Help/Action/GPXLayerCustomizeLineDrawing

This page is incomplete. The options need some more explanation.

GPX-laag > Tekenen van spoor aanpassen

source:trunk/resources/images/preference.svg Aanpassen van het tekenen van sporen voor de geselecteerde laag.

Het aantal instellingen die worden weergegeven is afhankelijk van het feit of modus Expert is ingeschakeld.

Modus Expert uitgeschakeld Modus Expert ingeschakeld

Globale instellingen kunnen worden ingesteld in de source:trunk/resources/images/preference.svg voorkeuren in source:trunk/resources/images/layer/gpx_small.svg Weergaveinstellingen onder GPS-punten.


Terug naar contextmenu GPX-laag
Terug naar Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-03-24T12:03:34+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip