wiki:Pl:Help/Action/Paste

Not really translated.

Edycja > Wklej

source:trunk/images/paste.png Skrót klawiaturowy: Ctrl+V

Wkleja zawartość schowka,
w miejscu wskazywanym przez kursor myszy, do aktywnej warstwy danych.

See also


Back to Menu Edit
Back to Main Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2014-11-03T20:03:37+01:00