wiki:Nl:HowTo/JOSM-under-Linux

HowTo > JOSM-onder-Linux

De toets ALT werkend krijgen

Als uw vensterbeheerder de Alt-toets gebruikt als aanpassingstoets, werken enkele toetscombinaties in JOSM niet.

  • U dient de aanpassingstoets naar ene andere toets te wijzigen in de voorkeuren van uw vensterbeheerder
    • Voor KDE wilt u het gedrag van de Alt-toets aanpassen:

Open Control Center --> Desktop --> Window Behaviour --> Actions

  • Anders kunt u alleen de rechter Alt-toets Alt Gr gebruiken.

Java Virtual Machine

Bij het gebruiken van Ubuntu met Gnome zou u JOSM kunnen installeren vanuit de repository. Als u nog geen Java heeft geïnstalleerd, doe dat dan alsnog. Dan kunt u JOSM in de bash starten met de opdracht josm. Soms treedt er een fout op zoals deze:

  No valid JVM found to run JOSM.
  Please install one of those mentioned in README.Debian
  or set the JAVACMD environment variable prior running josm.

U dient een symbolic link te maken in de folder /usr/local/bin/ zoals deze:

sudo ln -s /usr/bin/java /usr/local/bin/jamvm

Nu zou u in staat moeten zijn om JOSM te starten.

Als u Ubuntu ouder dan 12.10 gebruikt, houdt dan in gedachten dat u het probleem #1186377 kunt tegenkomen. Een workaround wordt beschreven in ticket #8279.


Terug naar Howto
Terug naar Installatie opmerkingen

Last modified 3 years ago Last modified on 2018-02-17T18:43:26+01:00