wiki:Nl:Help/Styles/MapCSSTutorial

Andere talen:

Handleiding MapCSS

Voorbeeld 1

node[amenity=restaurant] 
{
  icon-image: "presets/food/restaurant.svg";
  text: auto;
}

Dit tekent een pictogram voor een restaurant en een tekstlabel voor elke knoop die is getagd met amenity=restaurant. De afbeelding mag worden gespecificeerd in één van de volgende vormen:

 • absolute pad
 • URL
 • een relatief pad voor het huidige bestand *.mapcss
 • een relatief pad dat wordt verwerkt naar een ingebouwde afbeelding (zie Voorbeeld 1). Het bestand josm-tested.jar is een eenvoudig ZIP-archief; u kunt het uitpakken en alle bestanden gebruiken uit de map images.

De declaratie text: auto; vertelt JOSM om de tekst voor het label automatisch op te halen. Ten tijde van het schrijven werd naar de volgende tags gezocht en de eerste die zal worden gevonden zal worden gebruikt: "name:"+<LANG>, "name", "int_name", "ref", "operator", "brand" en "addr:housenumber". U mag ook een specifieke tag opgeven, bijv. text: "cuisine";.

Voorbeeld 2

way[highway=residential]
{
  width: 4;
  color: lightgray;
}

Hier hebben we alle wegen in woonwijken getekend in lichtgrijs en met een lijndikte van 4 px. Kleur mag worden opgegeven in één van de volgende indelingen:

 • benoemde kleur zoals gevonden in deze lijst
 • HTML-stijl: #ff0000
 • rgb(0.0, 1.0 , 0.2) - waarde RGB met argumenten van 0.0 tot en met 1.0

Voorbeeld 3

way[highway=living_street]
{
  width: 7;
  color: #c0c0c0;
  dashes: 15,9;
  dashes-background-color: #00ff00;

  text: "name";
  text-position: line;
  text-offset: 9;
  font-size: 12;
  font-color: lightyellow;
}

In het eerste gedeelte van de declaraties, definiëren we een streepjespatroon van grijs en groen. Laat dashes-background-colorweg om een onderbroken lijn zonder kleur weer te geven tussen de streepjes.

In het tweede deel zal de naam van de straat (text: "name";) worden weergegeven naast de lijn (text-position: line;) met een verticale verschuiving van 9 px. Een verschuiving van 0 zou de tekst bovenop de lijn renderen.

Voorbeeld 4

area[building]
{
  fill-color: orange;
}

Het type selectie area acteert op wegen en relaties van multipolygonen. De voorwaarde [building] is van toepassing op alle objecten die de sleutel building hebben ingesteld op elke waarde. Onthoud dat ook de omtrek van het gebouw zal worden getekend, hoewel we geen eigenschappen voor de lijn hebben gespecificeerd. Dit komt omdat JOSM altijd tenminste één element lijn zal tekenen voor elke weg. Indien er geen eigenschappen voor een lijn worden gevonden, wordt een standaard element lijn gegenereerd.

Voorbeeld 5

area[landuse=forest], area[natural=wood]
{
  fill-image: "http://trac.openstreetmap.org/export/25265/applications/rendering/mapnik/symbols/forest.png";
  fill-opacity: 0.8;

  text: auto;
  text-position: center;
}

Dit laat zien hoe u meerdere selecties voor één regel kunt vermelden. We vullen het gebied met een patroon, als het is getagd met landuse=forest of met natural=wood. De transparantie is ingesteld op 0.8, waar 1.0 ondoorzichtig betekent en 0.0 is volledig transparant. U kunt de transparantie altijd instellen wanneer een kleur of afbeelding is gedefinieerd. Bijv. icon-opacity voor icon-image en opacity voor color. Een label voor het object wordt in het middne van het gebied geplaatst.


Zie ook: de JOSM implementatie verwijzing vermeld de ondersteunde mogelijkheden voor MapCSS meer in detail.

Last modified 5 years ago Last modified on 2016-08-22T18:35:42+02:00