wiki:Nl:DevelopersGuide/Tickets

Andere talen:

Richtlijnen voor het systeem van tickets

Het doel van het JOSM ticketsysteem is om bugs te rapporteren, verbeteringen voor te stellen of patches in te dienen met betrekking tot JOSM en de plug-ins daarvoor.

 • Iedereen (zelfs anoniem) mag tickets aanmaken, commentaar geven op tickets en bijlagen toevoegen.
 • Rapporten over problemen zouden moeten worden gemaakt door de interne mogelijkheid van JOSM Help -> Probleem rapporteren te gebruiken.
 • Stel nooit de milestone in, dat is alleen toegestaan voor bron-ontwikkelaars van JOSM.
 • Heropen geen opgeloste tickets van eerdere milestones of een oud gesloten ticket, geef daar ook geen commentaar op. Maak in plaats daarvan een nieuw ticket aan en verwijs naar de gerelateerde eerdere tickets.

De betekenis van enkele velden van een ticket

 • Version
  • tested - het probleem treedt op in de huidige versie tested van JOSM
  • latest - het probleem treedt op in de huidige versie latest van JOSM

Stel dit in op de versie die wordt gebruikt voor het rapport, werk altijd eerst bij tot de meest recente van ofwel latest of tested.

 • Priority
  • blocker - JOSM werkt voor de meeste gebruikers niet meer
  • critical - treft een groot aantal gebruikers (we krijgen veel duplicaat-rapporten), resulteert gewoonlijk in een hotfix en handmatig compileren van latest
  • major - meer belangrijker probleem dat een groep gebruikers treft
  • normal - standaard prioriteit, gebruikt voor de meeste tickets
  • minor - kleine, snel op te lossen problemen of wijzigingen met heel weinig voordeel
  • trivial - bijv. kleine typfouten (behalve in sleutels of waarden van OSM)
 • Resolution
  • fixed - er was een probleem en het is opgelost
  • invalid - meestal fouten van gebruikers
  • wontfix - het team denkt dat de verzochte wijziging niet nodig is
  • duplicate - duplicaat van een reeds bestaand probleem/rapport
  • worksforme - het geclaimde probleem doet zich niet voor op de machine van de ontwikkelaar
  • irreproducible - het probleem is er waarschijnlijk nog steeds, maar de stappen om dat te reproduceren zijn niet bekend
  • othersoftware - probleem in externe software, buitenbereik van JOSM Trac
  • needinfo - meer informatie nodig voor effectief oplossen van het probleem

Zie ook


Terug naar Developers Guide (en)

Last modified 23 months ago Last modified on 2022-08-05T18:33:57+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.