wiki:Sk:Help/Plugin/RovasConnector

Ďalšie jazyky:

Úvod

Tento doplnok umožňuje dobrovoľným používateľom aplikácie JOSM sledovať čas odpracovaný v aplikácii a nechať si pri nahrávaní úlohy do databázy OSM vytvoriť pracovný výkaz v Rovasi (aplikácia ekonomického systému NEO).

Výhody

priame

  • sledovanie času stráveného editovaním v JOSM,
  • vytvorenie trvalého záznamu odpracovaného času pre každý changeset, vo forme automatically vytvoreného pracovného výkazu v Rovasi,
  • zisk NEO komunitnej meny Chron za prácu v JOSM. Chrony môžu byť použité ako odmena iných dobrovoľníkov, alebo zamenené v Rovasi za eurá.

nepriame

  • Jedným z pravidiel NEO je, že čas v každom pracovnom výkaze musí byť overený. Rovas preto vyberie dvoch overovateľov a pošle im výzvu na overenie, ktorá obsahuje odkaz na webovú stránku (napríklad osmcha.org), na ktorej je možné vidieť zmeny vykonané v changesete. Týmto každý changeset vidia minimálne dvaja používatelia, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia prípadných mapovacích chýb. To by malo prispieť k zlepšeniu kvality údajov v databáze OSM.
  • existencia exaktných a overených záznamov o čase, ktorý OSM editori strávili mapovaním, môže viesť k zlepšeniu financovania celého OSM ekosystému. Napríklad suma odpracovaných časov zo všetkých individuálnych pracovných výkazov v Rovas projekte Openstreetmap môže byť dôležitým údajom pre potenciálnych sponzorov pri rozhodovaní o tom, kam a do akej výšky umiestniť svoj grant. Celková výška odpracovaného času môže slúžiť aj ako nástroj na motivovanie komerčných spotrebiteľov údajov OSM k tomu, aby OSM komunitu finančne kompenzovali za použitie OSM dát. Takéto prostriedky môžu byť použité na zlepšenie serverovej infraštruktúry alebo na finančnú podporu mapovania tam, kde by bola takáto podpora prospešná.

Inštalácia a konfigurácia

  1. Ak chcete používať Rovas connector doplnok, musíte mať účet v Rovasi. Vytvoriť si ho môžte aj využitím niektorého z poskytovateľov identity OpenID, ktoré sú v aplikácii k dispozícii a jedným z ktorých je aj Openstreetmap.
  1. V ďalšom kroku - v predvoľbách JOSM na obrazovke Pluginy - vyberte doplnok Rovas Connector a aktivujte ho.
  1. Z panela Rovas API na stránke vášho účtu v Rovasi skopírujte kľúč API a token API a vložte ich do podobne pomenovaných polí na konfiguračnej stránke doplnku Rovas Connector. Kliknutím na začiarkavacie políčko potvrdíte, že za vašu prácu v JOSM nie ste platení firmou. Nastavenie Tolerancia časomerača v predvoľbách doplnku určuje dĺžku doby nečinnosti medzi akciami používateľa, ktorá sa počíta ako aktívna. V poli ID projektu môžte ponechať predvolenú hodnotu.

Používanie doplnku

Časomerač doplnku sa spustí v okamihu spustenia JOSM. Meraný čas sa aktualizuje zakaždým, keď sa pridá vrstva alebo dôjde k zmene (presunutie, pridanie alebo odstránenie uzla, ...). Informačný blok poskytovaný doplnkom zobrazuje uplynutý čas. Hodnotu je možné resetovať na 0 alebo ľubovoľný čas, kliknutím na tlačidlo Resetovať časomerač.

Ak sú predvoľby doplnku kompletne a správne nastavené, po nahraní úprav do OSM sa zobrazí dialógové okno, umožňujúce používateľovi vytvoriť pracovný výkaz v aplikácii Rovas:

Na stránke pravidiel v Rovasi je detailne opísané čo sa stane po vytvorení pracovného výkazu.

Ak pri odosielaní doplnok zistí že nemáte správne nastavené API informácie, dostanete možnosť opraviť ich a znovu zopakovať odoslanie.

Kontakt na vývojára

Ak ste našli problém, alebo máte návrh ako doplnok zlepšiť, vytvorte záznam v databázi úloh projektu

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-07-15T12:55:58+02:00

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip