wiki:Presets/maxspeed_PL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presets xmlns="http://josm.openstreetmap.de/tagging-preset-1.0"
     author="sznik"
     version="1.20_2021-06-09"
     shortdescription="Speedlimits in Poland"
     pl.shortdescription="Ograniczenia prędkości"
     baselanguage="pl">
<group name="Ograniczenia prędkości" icon="presets/vehicle/restriction/restrictions.svg">
    <group name="Znak" icon="presets/vehicle/restriction/maxspeed.svg">
        <item name="oba kierunki" type="way,node,closedway" icon="presets/vehicle/restriction/maxspeed.svg">
            <text key="maxspeed" text="Ograniczenie prędkości (km/h)" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <space />
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:conditional" text="maxspeed:conditional" />
            <text key="maxspeed:hgv:conditional" text="maxspeed:hgv:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus" text="maxspeed:bus" />
            <text key="maxspeed:trailer" text="maxspeed:trailer" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed" value="sign" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="przód" type="way,node,closedway" icon="presets/vehicle/restriction/maxspeed.svg">
            <text key="maxspeed:forward" text="Ograniczenie prędkości (km/h)" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <space />
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:forward:conditional" text="maxspeed:forward:conditional" />
            <text key="maxspeed:hgv:forward:conditional" text="maxspeed:hgv:forward:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus:forward" text="maxspeed:bus:forward" />
            <text key="maxspeed:trailer:forward" text="maxspeed:trailer:forward" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed:forward" value="sign" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>

        <item name="tył" type="way,node,closedway" icon="presets/vehicle/restriction/maxspeed.svg">
            <text key="maxspeed:backward" text="Ograniczenie prędkości (km/h)" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <space />
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:backward:conditional" text="maxspeed:backward:conditional" />
            <text key="maxspeed:hgv:backward:conditional" text="maxspeed:hgv:backward:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus:backward" text="maxspeed:bus:backward" />
            <text key="maxspeed:trailer:backward" text="maxspeed:trailer:backward" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed:backward" value="sign" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>
    </group>

    <item name="Strefa zamieszkania" type="way,node,closedway" icon="presets/transport/way/way_living_street.svg">
        <key key="maxspeed" value="20" />
        <key key="source:maxspeed" value="PL:living_street" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
        <key key="maxspeed:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer" value="" />
        <key key="maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
    </item>    <item name="Strefa ograniczonej prędkości" type="way,node,closedway" icon="maxspeed_zone.svg">
        <text key="maxspeed" text="Ograniczenie prędkości (km/h)" />
<!-- Wymuszenie dla 'source:maxspeed' wartości 'PL:zone?' -->
        <space />
        <label text="Wpisz tekst 'PL:zone?'" />
        <text key="source:maxspeed" text="Zamiast '?' podaj prędkość" default="PL:zone?" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
        <key key="maxspeed:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer" value="" />
        <key key="maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
    </item>

    <group name="Obszar zabudowany" icon="sign_D-42">
        <item name="oba kierunki" type="way,node,closedway" icon="sign_D-42">
            <key key="maxspeed" value="50" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:hgv:conditional" text="maxspeed:hgv:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus" text="maxspeed:bus" />
            <text key="maxspeed:trailer" text="maxspeed:trailer" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed" value="PL:urban" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="przód" type="way,node,closedway" icon="sign_D-42">
            <key key="maxspeed:forward" value="50" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:hgv:forward:conditional" text="maxspeed:hgv:forward:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus:forward" text="maxspeed:bus:forward" />
            <text key="maxspeed:trailer:forward" text="maxspeed:trailer:forward" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed:forward" value="PL:urban" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>

        <item name="tył" type="way,node,closedway" icon="sign_D-42">
            <key key="maxspeed:backward" value="50" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:hgv:backward:conditional" text="maxspeed:hgv:backward:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus:backward" text="maxspeed:bus:backward" />
            <text key="maxspeed:trailer:backward" text="maxspeed:trailer:backward" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed:backward" value="PL:urban" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>

    </group>

    <group name="Obszar niezabudowany - jedna jezdnia" icon="sign_D-43">
        <item name="oba kierunki" type="way,node,closedway" icon="sign_D-43">
            <key key="maxspeed" value="90" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="90 @ (weight&lt;=3.5); 70 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="70" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="70" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:rural" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="przód" type="way,node,closedway" icon="sign_D-43">
            <key key="maxspeed:forward" value="90" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="90 @ (weight&lt;=3.5); 70 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="70" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="70" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="PL:rural" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>

        <item name="tył" type="way,node,closedway" icon="sign_D-43">
            <key key="maxspeed:backward" value="90" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="90 @ (weight&lt;=3.5); 70 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="70" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="70" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="PL:rural" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>
    </group>

    <item name="Obszar niezabudowany - dwie jezdnie, min. dwa pasy ruchu" type="way,node,closedway" icon="sign_D-43">
        <key key="maxspeed" value="100" />
        <key key="maxspeed:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="100 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
        <key key="maxspeed:bus" value="80" />
        <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
        <key key="source:maxspeed" value="PL:rural" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
        <key key="maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
    </item>

    <group name="Droga ekspresowa - jedna jezdnia" icon="sign_D-7.svg">
        <item name="oba kierunki" type="way,node,closedway" icon="sign_D-7.svg">
            <key key="maxspeed" value="100" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="100 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:trunk" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="przód" type="way,node,closedway" icon="sign_D-7.svg">
            <key key="maxspeed:forward" value="100" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="100 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="80" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="PL:trunk" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>

        <item name="tył" type="way,node,closedway" icon="sign_D-7.svg">
            <key key="maxspeed:backward" value="100" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="100 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="80" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="PL:trunk" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="source:maxspeed" value="" />
        </item>
    </group>

    <item name="Droga ekspresowa - dwie jezdnie" type="way,node,closedway" icon="sign_D-7.svg">
        <key key="maxspeed" value="120" />
        <key key="maxspeed:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="120 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
        <key key="maxspeed:bus" value="80" />
        <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
        <key key="source:maxspeed" value="PL:trunk" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
        <key key="maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
    </item>

    <item name="Autostrada" type="way,node,closedway" icon="motorway.png">
        <key key="maxspeed" value="140" />
        <key key="maxspeed:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="140 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
        <key key="maxspeed:bus" value="80" />
        <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
        <key key="source:maxspeed" value="PL:motorway" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
        <key key="maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
        <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
        <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
        <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
    </item>
    <group name="Znak przy drodze (dla punktu)" icon="presets/vehicle/restriction/restrictions.svg">
        <item name="Znak" type="node" icon="presets/vehicle/restriction/maxspeed.svg">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <text key="maxspeed" text="Ograniczenie prędkości (km/h)" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <space />
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:conditional" text="maxspeed:conditional" />
            <text key="maxspeed:hgv:conditional" text="maxspeed:hgv:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus" text="maxspeed:bus" />
            <text key="maxspeed:trailer" text="maxspeed:trailer" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed" value="sign" />
        </item>

        <item name="Strefa zamieszkania" type="node" icon="presets/transport/way/way_living_street.svg">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="20" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:living_street" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Strefa ograniczonej prędkości" type="node" icon="maxspeed_zone.svg">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <text key="maxspeed" text="Ograniczenie prędkości (km/h)" />
<!-- Wymuszenie dla 'source:maxspeed' wartości 'PL:zone?' -->
            <space />
            <label text="Wpisz tekst 'PL:zone?'" />
            <text key="source:maxspeed" text="Zamiast '?' podaj prędkość" default="PL:zone?" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="" />
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Obszar zabudowany" type="node" icon="sign_D-42">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="50" />
<!-- Wyświetlenie wartości dodatkowych tagów -->
            <label text="Wartości tagów do poprawienia" />
            <text key="maxspeed:hgv:conditional" text="maxspeed:hgv:conditional" />
            <text key="maxspeed:bus" text="maxspeed:bus" />
            <text key="maxspeed:trailer" text="maxspeed:trailer" />
<!-- -->
            <key key="source:maxspeed" value="PL:urban" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
        </item>

        <item name="Obszar niezabudowany - jedna jezdnia" type="node" icon="sign_D-43">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="90" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="90 @ (weight&lt;=3.5); 70 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="70" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="70" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:rural" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Obszar niezabudowany - dwie jezdnie, min. dwa pasy ruchu" type="node" icon="sign_D-43">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="100" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="100 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:rural" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Droga ekspresowa - jedna jezdnia" type="node" icon="sign_D-7.svg">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="100" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="100 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:trunk" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Droga ekspresowa - dwie jezdnie" type="node" icon="sign_D-7.svg">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="120" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="120 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:trunk" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Autostrada" type="node" icon="motorway.png">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <label text="(np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="140" />
            <key key="maxspeed:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:conditional" value="140 @ (weight&lt;=3.5); 80 @ (weight&gt;3.5)" />
            <key key="maxspeed:bus" value="80" />
            <key key="maxspeed:trailer" value="80" />
            <key key="source:maxspeed" value="PL:motorway" />
<!-- Skasowanie wartości dodatkowych tagów -->
            <key key="maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:forward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:forward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:forward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:hgv:backward:conditional" value="" />
            <key key="maxspeed:bus:backward" value="" />
            <key key="maxspeed:trailer:backward" value="" />
            <key key="source:maxspeed:backward" value="" />
        </item>

        <item name="Koniec obowiązywania ograniczenia prędkości" type="node" icon="presets/vehicle/restriction/maxspeed_none.svg">
            <label text="Ustawiamy node w miejscu znaku" />
            <space />
            <key key="traffic_sign" value="maxspeed" />
            <key key="maxspeed" value="implicit" />
        </item>
    </group>
</group>
</presets>

Presets_maxspeed_PL-preset.xml, Presets_maxspeed_PL.zip

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-06-09T10:06:54+02:00

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip