Change History for Presets/maxspeed_PL

Version Date Author Comment
20 22 months sznik
19 22 months sznik In built-up areas, the speed limit is 50 km / h all day
18 6 years sznik Add icons in submenu
17 6 years sznik Add icons
16 6 years sznik Add icon for "Znak", description changed
15 7 years Klumbumbus update icon paths, see r10565
14 7 years Don-vip use new trunk icon
13 7 years Don-vip use new icons
12 7 years Don-vip use new way icons
11 8 years stoecker
10 8 years sznik
9 8 years sznik Dodano znak "Koniec obowiązywania ograniczenia prędkości"
8 9 years skyper readded auto version
7 9 years przemas75 conditional:forward changed to forward:conditional (same for backward)
6 9 years sznik Preset dla punktów w miejscu znaku przaeniosłem do podgrupy (lepsza …
5 9 years sznik Dodałem preset dla punktów w miejscu znaku (np. jeśli nie wiemy gdzie …
4 10 years sznik Zwiększenie czytelności szablonu i ilości informacji wyświetlanych w …
3 10 years anonymous
2 10 years sznik
1 10 years anonymous