wiki:Nl:Help/Action/ZoomToNext

Version 3 (modified by stoecker, 5 months ago) (diff)

Directory rework, see #18845

Beeld > Inzoomen op volgende

source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/next.png toetsenbord sneltoets: 9

Zoomt in op de volgende waarop was ingezoomd met schaal en locatie (opnieuw zoomen).

Zie ook


Terug naar Menu Beeld
Terug naar Help